Accesul în penitenciarul Jilava

Vizitele cu persoanele private de libertate in Penitenciarul Bucuresti-Jilava se efectueaza numai prin programare prealabila la adresa de e-mail vizite.pjilava@anp.gov.ro sau prin apel telefonic la nr. 0374205781

APASA AICI PENTRU PROGRAMARE ONLINE

 

Acordarea dreptului la vizită pentru deţinuţi se efectuează pe baza unei programări prealabile. Programarea se face înainte de data prezentării în vederea acordării vizitei.

 Solicitarea unei programări se face astfel:

- telefonic, în intervalul orar 0800-1830 la numărul de telefon 0374205781  - reteaua Vodafone;

- direct la sediul penitenciarului, în intervalul orar 0630-1830;

 

Programarea vizitelor se face cu cel putin 24 de ore înainte de data prezentării, persoana care solicită programarea având obligaţia să-şi decline identitatea şi calitatea şi să răspundă concis la întrebările personalului penitenciarului.
Comunicarea răspunsului prin e-mail către solicitant se realizează în cel mult 24 de ore de la primire.
Înscrierea solicitărilor în registrul de programări se efectueaza în ordine cronologică a primirii acestora, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate într-un interval orar stabilit, în funcţie de regimul de executare al acestora şi măsurile de siguranţă specifice.
 

ACORDAREA VIZITELOR IN FUNCTIE DE REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSEI SI PARTICIPAREA LA ACTIVITATILE ORGANIZATE IN PENITENCIAR

 

  Luni Marti Miercuri Joi Vineri

08:00-

10:30

RSD RSD RSD RSD RSD

11:00-

13:30

 RSD  RSD  RSD  RSD  RSD

13:30-

16:00

RSD RD RSD RSD RSD

16:00-

18:30

RSD RSD RSD RD RSD

 

 

  Sambata Duminica

07:00-

09:00

RSD RSD

09:00-

11:30

 RSD  RSD

12:00-

14:00

RD RD

14:00-

16:00

RSD  RSD

16:00-

18:00

RSD RD

 

 

 

                        

Legenda:

                RSD-REGIM SEMIDESCHIS-stationare

RSD-REGIM SEMIDESCHIS-participa la activitati de munca sau socio-educative

RD- stationare si cei care participa la activitati de munca sau socio-educative

                       

Detinutii care participa la activitati de munca sau socio-educative

 

 

REGIM DESCHIS

                    Joi  16:30

                         Sâmbătă 12 : 00;  16 :30

                         Duminică 12 :00;   16 :30

            

 

   

   REGIM SEMIDESCHIS

 

   Luni, marti, miercuri, vineri 16:30 ;

    Joi -14 :30 

    Sambata-07 :00;  09 :30 ;14 :30

                     Duminica-07 :00 ;09 :30 ;14 :30 

 

   Detinuti care nu participa la activitati de munca sau socio-educative   

                                                              

     REGIM SEMIDESCHIS

 

               Luni -7:00 ; 09 :30 ;12:00 ;14 :30           

Marti- 7:00 ;9:30 ; 12:00 ;14:30

Miercuri -7:00 ;9:30 ;12 :00 ;14 :30

Joi -7:00 ; 9:30 ; 12:00

Vineri- 7:00 ; 09:30;12:00 ;14 :30

 

FOARTE IMPORTANT

  În scopul prevenirii introducerii în penitenciar de armament, muniţie ori substanţe stupefiante, toxice sau explozive, precum şi a altor bunuri şi obiecte interzise a se afla în posesia deţinuţilor, vizitatorii sunt supuşi, în mod obligatoriu, controlului antiterorist ori de specialitate, prin observare, palpare, control corporal sau utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare, inclusiv prin folosirea unităţilor canine.

   Înainte de efectuarea controlului antiterorist şi de specialitate, persoanele vizitatoare sunt informate, prin afişare în locuri accesibile acestora, cu privire la bunurile şi obiecte care cad sub incidenţa art. 185 şi 186 din Legea nr. 254/2013, precum şi la bunurile şi obiectele permise a se afla în posesia deţinuţilor.

   Bunurile şi obiectele interzise, nedeclarate, descoperite cu prilejul controlului asupra persoanelor vizitatoare şi bagajelor ori pachetelor acestora, se ridică şi se conservă, întocmindu-se un proces-verbal în acest sens. În cazul bunurilor a căror deţinere este interzisă prin lege oricărui cetăţean, a celor care sunt prevăzute de art. 185 din Legea nr. 254/2013 sau faţă de care există suspiciunea că au legătură cu săvârşirea unor infracţiuni, administraţia penitenciarului anunţă de îndată organele de cercetare penală.

NOTA:
Prezentarea vizitatorilor la sediul unităţii se realizează cu cel puţin 30 minute înainte de acordarea dreptului la vizită, pentru acordarea pachetelor. Întârzierea atrage pierderea programării.
Durata vizitei este de maxim 75 de minute, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită.
La stabilirea datei de efectuare a vizitei, solicitantul este obligat să comunice lucrătorului penitenciarului următoarele date:
- numele, prenumele, data naşterii şi părinţii persoanei private de libertate pentru care se solicită programarea.
- date de identificare (nume, prenume, data naşterii, calitatea) şi datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale persoanei care solicită programarea.
- data şi intervalul orar la care persoanele vizitatoare intenţionează  să efectueze vizita;
- nr. persoanelor vizitatoare (majore/minore);
În situaţia în care, din motive obiective solicitarea nu poate fi soluţionată favorabil pentru programarea vizitei într-o anumită data şi interval orar, se va comunica un alt interval orar al aceleiaşi zile ori altă dată în care există posibilitatea efectuării vizitei;
Vizita se consideră planificată numai după primirea acordului verbal, telefonic ori prin e-mail;
În situaţia în care intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificată, veţi fi anunţaţi telefonic ori prin e-mail.                                                                        

 

Inainte de a va prezenta la vizita e bine sa stiti ca:

  • Persoanele private de libertate pot fi vizitate de sot, sotie ori rude pana la gradul IV inclusiv. Cu consimtamantul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitata si de alte persoane, cu aprobarea scrisa a directorului locului de detinere.
  • Persoanele care se prezinta pentru a vizita persoanele private de libertate trebuie sa prezinte pentru identificare un act de identitate eliberat de o autoritate a statului.
  • Nu sunt admise la vizita persoanele aflate in stare de ebrietate sau care au o influenta negativa asupra persoanelor private de libertate, cele care incearca sa introduca substante, bunuri ori obiecte interzise in locul de desfasurare a vizitei, precum si cei despre care se detin date si informatii ca ar periclita siguranta locului de detinere.
  • Nerespectarea regulilor privind acordarea si desfasurarea vizitei atrage intreruperea sau, dupa caz incetarea acesteia.
  • Vizitatorii asupra carora s-au descoperit armament, munitie, substante halucinogene, droguri, medicamente sau obiecte interzise, pe care nu le-au declarat inainte de inceperea controlului, nu sunt admisi la vizita pentru o perioada stabilita de catre directorul penitenciarului, care nu poate fi mai mare de 6 luni.
  • Persoanele private de libertate internate in spitale din afara sistemului penitenciar, pot fi vizitate cu aprobarea directorului locului de detinere si cu avizul medicului in a caror supraveghere se afla, in prezenta unui lucrator al sectorului de acordare a drepturilor la vizita.

 

Primirea sumelor de bani

Sumele de bani, în lei şi valută, se primesc de la membrii de familie, aparţinători sau alte persoane prin mandat poştal ori prin depunere directă la sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită, conform programului de mai jos .

Penitenciarul Bucureşti-Jilava

Newsletter

Chestionare

Petitii online