Interfest 2014

            În data de 2 septembrie anul curent, a avut loc prima ediţie a Festivalului Naţional Interpenitenciar InterFest 2014, eveniment ce şi-a propus să medieze contactul persoanelor private de libertate din unităţile penitenciare din ţară cu reprezentaţi ai administraţiei publice locale şi centrale, ai instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale ale căror activitate vizează domeniul reintegrării sociale.

            Festivalul a avut 5 secţiuni, în cadrul cărora au fost implicate atât persoanele vizitatoare, cât şi deţinuţii, interacţiunea acestora având menirea de a consolida şi dezvolta reţeaua de suport prin promovarea activităţilor culturale, artistice şi sportive derulate în penitenciare. Penitenciarele participante au fost: Baia Mare, Bârcea Mare, Brăila, Bucureşti Rahova, Colibaşi, Focşani, Găeşti, Mărgineni, Ploieşti, Poarta Albă, Timişoara, Tulcea, Târgşor, Spital Bucureşti Jilava .

            Reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor, Ministerului Justiţiei, Prefecturii Ilfov, Universităţii Bucureşti, Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Blocului Naţional Sindical, Agenţiei Naţionale Antidrog, Primăriei Municipiului Bucureşti şi a Primăriilor Sectoarelor 1 şi 2 Bucureşti, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov, Poliţia Judeţului Ilfov, Poliţiei locale, Direcţiei de Probaţiune din Ministerul Justiţiei, Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, Primăriei Jilava, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov, Regiei Autonome de Transport Bucureşti, Colegiului UCECOM, Muzeului Ţăranului Român, ne-au onorat cu prezenţa dumnealor.

 Un element aparte al evenimentului l-a constituit prezenţa organizaţiilor neguvernamentale cu care Penitenciarul Bucureşti Jilava colaborează în desfăşurarea activităţilor de educaţie şi asistenţă psihosocială: Asociaţia Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, Organizaţia Umanitară Concordia, Organizaţia Neguvernamentală Pro Vocaţia, Asociaţia Europeană pentru Susţinerea Drepturilor Omului – Combaterea Discriminării şi Corupţiei, Asociaţia Habitat pentru Umanitate, Asociaţia Zacheu, Asociaţia EuroTrainer, Ateliere fără Frontiere.

Una din secţiunile festivalului a vizat o expoziţie cu vânzare a obiectelor confecţionate de către deţinuţi din cadrul mai multor penitenciare din ţară prin diferite metode: fir-art,  pictură (pe pânză, pe nisip) goblen, cusătură pe etamină, origami, quilling, navomodelism. Jucăriile confecţionate din lemn, accesoriile (mărgele, coliere, inele, cercei, poşete), felicitările, măştile din lemn şi ipsos şi alte astfel de obiecte au fost apreciate de persoanele vizitatoare, deţinuţii simţindu-se motivaţi pentru a continua. Aceştia şi-au expus metodele de lucru, au oferit explicaţii cu privire la etapele de realizare a obiectelor în cadrul atelierului de lucru, acţiunea fiind o experienţă deosebită atât pentru ei, cât şi pentru vizitatori.

Atelierele de discuţii au constituit o secţiune inedită, oferind prilejul reprezentaţilor din mai multe domenii de interes să se întâlnească şi să creioneze prin dezbateri proiecte de viitor ce vizează reintegrarea socială a deţinuţilor. Temele au reliefat subiecte de interes pentru deţinuţi, probleme de actualitate la care se caută soluţii practice şi realizabile, dintre care amintim:

- Rolul Probaţiunii în perioada de încercare pentru deţinuţii liberaţi condiţionaţi;

- Implicarea lăcaşelor de cult şi a centrelor rezidenţiale în reintegrarea socială a foştilor deţinuţi;

- Reintegrarea pe piaţa forţei de muncă a foştilor deţinuţi;

- Familia – factor protectiv în reintegrarea socială a persoanelor care au suferit condamnări.

 La aceste ateliere de discuţii au participat atât reprezentaţi din instituţiile ce au ca arie de activitate tema vizată, dar şi condamnaţi din mai multe penitenciare ce se confruntă cu probleme specifice.

O secţiune de mare interes pentru deţinuţi a fost competiţia de fotbal ce s-a desfăşurat între 9 penitenciare. Această activitate a avut ca scop dezvoltarea spiritului competitiv în rândul deţinuţilor şi promovarea spiritului de fair-play, iar echipele ce s-au urcat pe podium la finalul competiţiei au fost medaliate, echipa câştigătoare primind şi cupa festivalului.

În vederea stimulării aptitudinilor artistice, un număr de 6 formaţii muzicale din diferite penitenciare au prezentat diverse momente, dovedind un real talent pe scenă. „Artiştii" au cântat atât instrumental, cât şi vocal diferite genuri de muzică, la începutul şi sfârşitul programului punându-se în scenă şi câte o piesă de teatru.

Persoanele vizitatoare şi deţinuţii au manifestat un deosebit interes pentru vizitarea Fortului 13, activitate ce a vizat creşterea nivelului de informare şi îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe în domeniul istoriei. În timpul vizitei, au fost dezbătute numeroase momente istorice,  au fost prezentate evenimente care au marcat istoria României, dar şi persoanele marcante ce au suferit între zidurile fortului.

La evenimentul prezentat au participat peste o sută de invitaţi fapt ce favorizează atât diversificarea şi extinderea reţelei de suport sociale prin stabilire de contacte, cât şi încheierea de colaborări cu instituţii care pot oferi susţinere persoanelor aflate în detenţie. Prin intermediul acestui demers, un număr de aproximativ 150 de deţinuţi din Penitenciarul Jilava şi alte penitenciare au participat la o activitate inedită. Specialiştii din sistemul penitenciar şi colaboratorii externi au avut ocazia să identifice nevoile de asistare educativă şi psihosocială a persoanelor private de libertate, observând şi aflând chiar de la ei care sunt problemele şi riscurile în drumul acestora spre a dobândi sau redobândi, după caz, o viaţă echilibrată.

Conducerea Penitenciarului Bucureşti Jilava mulţumeşte sponsorilor evenimentului, colaboratorilor si partenerilor şi îşi propune şi pentru ediţia viitoare un eveniment de succes!

   

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Penitenciarul Bucureşti-Jilava

Newsletter

Chestionare

Petitii online