Anunț de ocupare a 3 posturi vacante de agent - asistent medical - 04.05.2017

Anunt de ocupare a 6 posturi vacante de agent

Anunţ de ocupare a 17 posturi vacante -agent penitenciare-27.03.2017

Anunt de ocupare a 4 posturi de agent-10.11.2016

Rezultate finale: Agent operativ educatie, Agent Tehnic (Operator audio-video)

Rezultate proba scrisă Agent operativ-educatie, Agent Tehnic (Operator audio-video)

Rezultate proba practica calculator Agent operativ-educatieAgent Tehnic (Operator audio-video)

Rezultate proba interviu: Agent operativ-educatieAgent Tehnic (Operator audio-video) 

Calendar concurs si planificare proba interviu: Agent operativ-educatieAgent Tehnic (Operator audio-video) 

  Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși: Agent administrativ(gospodar), Agent operativ-educatieAGENT TEHNIC OPERATOR AUDIO VIDEO

Rezultate finale testare psihologica:  Agent Tehnic (Operator audio-video)  

Rezultate  testare psihologica: Agent administrativ (gospodar), Agent operativ-educatie, Agent Tehnic (Operator audio-video) 

  Rezultate testare psihologica:  Agent administrativ (gospodar),    Agent operativ-educatie.                                 

  Planificare testare psihologica: 30.01.201731.01.2017 , 01.02.2017  , 28.02.2017  .

 

Anunt

Precizare

Anexa

Reglementări privind desfășurarea concursurilor:

 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 2478/C/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea , prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr.627/2010 pentru aprobarea unor metodologii de desfăşurare a probelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

Completare Anexa 11 Metodologie proba practica calculator

Legislația prevăzută în tematicile și bibliografiile de concurs poate fi accesată pe portalul legislativ http://legislatie.just.ro

Anunt de ocupare a 37 posturi de agenti si ofiteri-09.11.2016

 

 

Rezultate finale concurs: Agent Operativ, Asistent medical generalistAgent conducator auto, Ofiter SSM

Proces verbal rezultate solutionare contestatii : Agent OperativAgent - conducător auto
 

 

Rezultate probă practică: Asistent medical generalist

Planificare probă practică: Asistent medical generalist

 
 
Rezultate proba sportivă: Agent operativ
 

Planificare proba sportiva: Agent operativ

Calendar concurs și planificare probă interviu: Agent operativ, Asistent medical generalistAgent conducator auto, Ofițer sănătate și securitate în muncă și protecția mediuluiOfițer asistent social

Rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși: Agent conducator auto,  Agent operativ, Asistent medical generalist, Ofiter asistent socialOfiter securitate si sanatate in munca si protectia mediului.

Rezultate finale testare psihologica:  ,  Agent conducator auto,  Agent operativ, ,  Asistent medical generalist, Ofiter asisten socialOfiter securitate si sanatate in munca si protectia mediului 

Rezultate testare psihologica:   Agent conducator auto,  Agent operativ,  Asistent medical generalistOfiter asistent socialOfiter securitate si sanatate in munca si protectia mediului                                       

Planificare testare psihologica : 30.01.2017  ,31.01.2017 , 01.02.2017      09.03.2017      

              

 Anunt

Anexa

  Precizare     

  Precizari bibliografie coducator auto

  Precizari bibliografie asisten medical-generalis

 

 

 

                                                                                             

Legislația prevăzută în tematicile și bibliografiile de concurs poate fi accesată pe portalul legislativ http://legislatie.just.ro

Admitere 2017

 

 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT COLABORATOARE

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ colaboratoare, din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță naţională, sesiunea 2017, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare, astfel:

 

Instituții de învățământ universitar

 

 1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

Ø Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 14 locuri (bărbaţi şi femei).

 

2.    Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti

Ø Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie - informaţii – 5 locuri (bărbaţi).

 

 1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

Ø Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 7 locuri (femei şi bărbaţi).

 

 1. Academia Tehnică Militară Bucureşti:

Ø  Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare: domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi).

 

 1. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Ø  Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licenţăprogramul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

 

 

Instituții de învățământ postliceal

 

1.    Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 ani:

Ø  Auto, specialitatea militară Auto - 1 loc (femei şi bărbaţi);

Ø  Comunicaţii şi informatică, specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

Ø  Intendenţă, specialitatea militară Bucătar – 1 loc (femei şi bărbaţi).

Informaţiile despre conţinutul dosarelor de candidaţi, despre condiţiile de înscriere, precum şi despre etapele examenelor, se obţin accesând legătura din numele instituţiei de învăţământ, din prezentul anunţ.

 

 Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la unităţile penitenciare menţionate în secţiunea căutare unităţi" din prezenta pagină web.

 

Alte informaţii se pot obţine de la sediile penitenciarelor, precum şi de pe site-urile instituţiilor de învăţământ:

 

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul"

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu

Academia Tehnică Militară Bucureşti

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti;

 

Detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii pot suporta completări şi modificări, în funcţie de dispoziţiile şi reglementările survenite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ. Orice modificare apărută se publică în cel mai scurt timp pe pagina  de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Penitenciarului București-Jilava. 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Biroul resurse umane şi formare profesională al Penitenciarului Bucureşti Jilava: tel. 0214570182 int. 148, 149 sau 147; email: pjilava@anp.gov.ro 

Admitere 2014

Penitenciarul Bucuresti Jilava recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2014, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare

Citeste mai mult...

Campanie informare oferta educationala 2014

PENITENCIARUL BUCUREŞTI-JILAVA îşi propune prezentarea ofertei educaţionale a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru admiterea în unităţile de învăţământ proprii, dar şi partenere la procesul de învăţământ, care formează cadre ale acestei instituţii, subordonată Ministerului Justiţiei.

Instituţiile de învăţământ care formează funcţionari publici cu statut special, femei şi bărbaţi, specializaţi pentru munca de penitenciare, sunt:

 1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti,

Facultatea de Poliţie, specializarea "Ordine şi siguranţă publică" - penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 45 locuri (femei şi bărbaţi) la specialitatea penitenciare (din care 5 locuri pentru Departamentul Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova).– în curs de aprobare;

CONDIŢII SPECIFICE:

 • Să fie absolvent cel puţin al învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • Să aibă vârsta de cel mult 27 de ani, împlinită în anul organizării concursului de admitere;

EXAMENUL  DE ADMITERE:

PROBE ELIMINATORII:

- testarea psihologică (se efectuează la unităţile teritoriale);

- examinarea medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice.

PROBE DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR:

 •  Istoria – test grilă;
 • Limba română – test grilă;
 • Limba străină – test grilă.

Manualele şcolare şi tematicile de concurs sunt în concordanţă cu cele prevăzute pentru examenul de bacalaureat.

 

 1. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti,

Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani:

 • specializarea psihologie – informaţii –10  locuri (femei şi bărbaţi);
 • specializarea Studii de securitate şi informaţii – 5 locuri bărbaţi.

CONDIŢII SPECIFICE:

- Au vârsta de până la 23 de ani, împlinită în anul organizării concursului de admitere;

- Au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

PROBELE DE CONCURS se vor susţine la sediul ACADEMIEI NAŢIONALE DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL" în perioada 28 IULIE – 01 AUGUST 2014, ASTFEL:

A) PROBE ELIMINATORII:

Proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă). Pentru această probă se cer cunoştinţele recomandate de Ministerul Educaţiei Naţionale la examenul de bacalaureat, sesiunea 2014.

PROBA DE CREATIVITATE

Se vizează transpunerea candidaţilor în scenarii contextuale diverse, posibil a fi întâlnite în viaţa cotidiană, având ca scop stabilirea nivelului abilităţilor de relaţionare şi adaptare situaţional-emoţională. Această probă nu necesită o pregătire de specialitate, iar rezultatul obţinut nu poate fi contestat, fiind un instrument specific, utilizat în selecţia ofiţerilor de informaţii.

EVALUAREA APTITUDINILOR FIZICE

După baremurile prezentate în Anexele 1a şi 1b. Proba este precedată de un control medical în urma căruia se obţine avizul de participare la aceasta.

B) PROBE SCRISE:

1)Pentru specializarea „PSIHOLOGIE-INFORMAŢII":

- Cunoaştere umană – evaluarea cunoştinţelor la disciplina Psihologie (prima probă);

- Evaluarea competenţelor lingvistice – Limba şi literatura română (a doua probă).

2)Pentru specializarea „STUDII DE SECURITATE ŞI INFORMAŢII":

- Evaluarea competenţelor lingvistice – Limba şi literatura română (prima probă);

- Cunoaşterea fenomenelor sociale – evaluarea cunoştinţelor la disciplina Istoria României (a doua probă).

 

Colaborare cu MApN – DOMENII TEHNICE -  Înscrierile - www.anp-just.ro ).

 

 

 1. INSTITUTUL MEDICO – MILITAR BUCUREŞTI, curs de zi, durata studiilor 6 ani:

 

Facultatea de medicină generală – 10 locuri femei şi bărbaţi;

Facultatea de medicină dentară   – 5 locuri femei şi bărbaţi.

Facultatea de farmacie (5 ani)      – 1 loc femei şi bărbaţi.

 

CONDIŢII SPECIFICE:

 • Să fie absolvent cel puţin al învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • Să aibă vârsta de cel mult 26 de ani, împlinită în anul organizării concursului de admitere;

EXAMENUL  DE ADMITERE:

 • Probe eliminatorii: limba engleză, test grilă - nota minimă de admitete - 6,00. Nota obţinută la această probă nu se ia în considerare la calculul mediei de admitere;
 • Probe de concurs: ponderea disciplinelor şi a mediei de bacalaureat sunt stabilite de Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti respectiv Universitatea de medicină şi Farmacie Târgu Mureş

 

 1. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ BUCUREŞTI, curs de zi, durata studiilor 4 ani,
 1. Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă – specializarea Construcţii şi Fortificaţii (inginer de construcţii şi fortificaţii) – 3 locuri femei şi bărbaţi;
 2. Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare;
 • domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei – specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărarea de securitate naţională) – 4 locuri femei şi bărbaţi;
 • domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţi – specializarea Transmisiuni - 2 locuri femei şi bărbaţi.

CONDIŢII SPECIFICE:

 • Să fie absolvent cel puţin al învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • Să aibă vârsta de cel mult 26 de ani, împlinită în anul organizării concursului de admitere;

EXAMENUL  DE ADMITERE:

 • Proba eliminatorie - limba engleză, test grilă - nota minimă de admitete - 6,00, Pondere 10%
 • Probe de evaluare a cunoştinţelor :Matematică – Fizică - test grilă, nota minimă 5, Ponderea 80%

( Algebră, Elementele de algebră liniară şi geometrie analitică, Elemente de algebră, Elemente de analiză matematică, Mecanică, Elemente de termodinamică, Producerea şi utilizarea curentului continu)

          Media examenului de bacalaureat - Pondere 10%

 

 1. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU" SIBIU,

Facultatea de Management Militar,  curs de zi, durata studiilor 3 ani, pentru domeniile de licenţă:

 • Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializarea Management economico – financiar (Finanţe contabilitate) - 5 locuri femei şi bărbaţi;
 • Ştiinţe administrative – specializarea Administraţie publică (Intendenţă) - 5 locuri femei şi bărbaţi;

 

CONDIŢII SPECIFICE:

 • Să fie absolvent cel puţin al învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • Să aibă vârsta de cel mult 26 de ani, împlinită în anul organizării concursului de admitere;

EXAMENUL  DE ADMITERE:

 • Proba eliminatorie: limba engleză, test grilă, 90 de minute, nota minimă 6,00. Pondere în media de admitere – 20%
 • Probe de evaluare a cunoştinţelor 
 1. Pentru Ştiinţe Militare informaţii şi ordine publică: Matematică, Psihologie – test grilă (3h), nota minimă 5,00. Ponderea itemilor – 2/3pentru Matematică, 1/3 pentru Psihologie. Pondere în media de admitere 80%
 2. Pentru Ştiinţe administrative. Psihologie, Limba română şi comunicare – test grilă (3h), nota minimă 5,00. Ponderea itemilor – 2/3pentru Psihologie, 1/3 pentru Limba română şi comunicare. Pondere în media de admitere 80%

 

VI Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I" Piteşti:

 • Auto – specializarea auto - 10 locuri femei şi bărbaţi;
 • Tehnică  de comunicaţi - 5 locuri femei şi bărbaţi;
 • Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 5 locuri femei şi bărbaţi;
 • Construcţii - 2 locuri femei şi bărbaţi;
 •  Bucătar - 10 locuri femei şi bărbaţi;

 

Pentru toate armele şi specializările, admiterea se desfăşoară prin probe scrise şi practice la următoarele discipline:

1. Testarea  psihotehnică – probă eliminatorie

 

Va consta într-o probă scrisă şi una practică la aparatele pentru psiho–diagnosticarea aptitudinală a candidaţilor.

2. Test grilă la limba engleză – probă eliminatorie

 

Standardele de performanţă pentru limba engleză sunt elaborate pe baza programei de bacalaureat pentru limba modernă 2, cu respectarea „Cadrului european comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare".

Candidatul care a obţinut la testul grilă la limba engleză mai puţin de nota 5,00 este declarat „RESPINS".

3. Proba de verificare a cunoştinţelor – test grilă la Matematică şi Fizică

 

Proba/testul cuprinde subiecte de matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică (mecanică şi electricitate), care se elaborează în conformitate cu programele valabile pentru examenul de bacalaureat - sesiunea 2013, fără să depăşească obiectivele şi conţinuturile acestora, dar putând să aibă un grad de dificultate sporit.

 

VII Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna,  220 de locuri (în curs de aprobare) , astfel:

    - 190 locuri pentru bărbaţi;

    - 30 locuri pentru femei.

 

Probe de verificare a cunoştinţelor teoretice:

1. Limba română

2. Istoria românilor

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Biroul resurse umane şi formare profesională al Penitenciarului Bucureşti Jilava: tel. 0214570182 int 148, 149 sau 147; email: pjilava@anp.gov.ro sau alina.micu@anp.gov.ro

 

Campanie recrutare

 

Prezentare oferta educationala

Începând cu luna martie 2013, Direcţia management resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a demarat campania de recrutare a candidaţilor pentru ocuparea locurilor cuprinse în oferta educaţională 2013.

            Administraţia Naţională a Penitenciarelor pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat în sesiunea 2013, circa 300 de locuri în instituţiile de învăţământ partenere:

- Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  Târgu Ocna ;

- Academia de Poliţie;

- Academia Naţională de Informaţii;

- Institutul de Medicină Militară;

- Academia Forţelor Terestre;

- Academia Tehnică Militară;

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre;

            Oferta educaţională face parte din politica de resurse umane dezvoltată prin implementarea Strategiei sistemului administraţiei penitenciare 2010-2013.

            Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Biroul resurse umane şi formare profesională al Penitenciarului Bucureşti Jilava: tel. 0214570182 int 174, 150 sau 149; email: pjilava@anp.gov.ro sau alina.micu@anp.gov.ro.

Penitenciarul Bucureşti-Jilava

Newsletter

Chestionare

Petitii online