Programarea vizitelor, se poate realiza în 3 moduri:

 • la sediul Penitenciarului Brăila din  strada Carantina nr.4A se poate realiza zilnic între orele 08:00 - 20:00
 • la numărul de telefon 0239/625949(reţea orange) zilnic între orele 08:00 - 20:00
 • la adresa de e-mail: vizite.pbraila@anp.gov.ro , permanent

 

Informații utile

 

În conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2714/20 octombrie 2008 privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, persoanele private de libertate au dreptul să primească vizite în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului locului de deţinere, directă sau prin intermediul unor sisteme electronice.

DE REŢINUT

 • Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv.
 • Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere. Refuzul directorului locului de deţinere de a aproba vizitarea persoanei private de libertate de către alte persoane trebuie motivat în scris.
 • Penitenciarul Brăila, custodiază persoane private de libertate care se află în executarea unei pedepse privative de libertate în regim deschis şi semideschis , astfel aceştia beneficiază de vizita fără dispozitive de separare
 • Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în funcţie de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită
 • Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate
 • Persoanele private de libertate cetăţeni străini sau apatrizi pot fi vizitate în aceleaşi condiţii ca şi persoanele cu cetăţenie română
 • Numărul de vizite la care au dreptul persoanele private de libertate este:

                          a)   condamnaţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază de 5 vizite/lună;                           b) condamnaţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază de 4 vizite/lună;

 • Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedească identitatea cu cartea sau buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt
 • Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, cei care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate, cei în stare de ebrietate, precum şi cei despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt admişi la vizită, pentru o perioadă stabilită prin decizia directorului locului de deţinere, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni, fiind informate, totodată, şi organele competente, în situaţia în care deţinerea acestor bunuri este interzisă de lege.
 • Refuzul acceptării măsurilor de control din partea vizitatorilor sau a percheziţiei din partea persoanelor private de libertate conduce la anularea vizitei
 •  Nerespectarea regulilor privind acordarea şi desfăşurarea vizitei atrage încetarea acesteia, cu aprobarea directorului locului de deţinere, iar motivele se consemnează într-un registru special destinat, în care se menţionează data şi ora producerii incidentului, o scurtă descriere a acestuia, precum şi persoanele implicate. În aceste situaţii, vizita se înregistrează ca fiind efectuată
 • Persoanele private de libertate pot primi lunar un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume, precum şi o cantitate de maximum 20 litri de apă minerală şi/sau băuturi răcoritoare.
 • Pe lângă pachetele prevăzute ,persoanele private de libertate pot primi anual 3 pachete, în condiţiile şi cantităţile prevăzute mai sus, cu ocazia zilei naţionale sau a altor sărbători religioase importante ale cultului sau religiei căruia/căreia îi aparţin şi cu ocazia zilei de naştere.
Penitenciarul Brăila

Newsletter

Chestionare

Petitii online