ACREDITAREA JURNALIŞTILOR  LA PENITENCIARUL BRĂILA

Pentru a asigura accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, PENITENCIARUL BRĂILA acordă la cerere, fără discriminare, acreditări permanente jurnaliştilor şi altor reprezentanţi ai mass-media. Acreditarea jurnaliştilor la Penitenciarul Brăila se face, în baza completării unui formular de acreditare, la solicitarea în scris a instituţiei de presă al cărui angajat este jurnalistul.

 Pentru obţinerea unei acreditări, instituţia de presă solicitantă se va adresa în scris Penitenciarului Brăila, persoana  desemnata cu furnizarea  informaţiilor  de  interes  public completând în acest sens formularul pus la dispoziţie.

 Penitenciarul Brăila acordă acreditări ziariştilor şi reprezentanţilor mass-media, fără discriminare, în termen de 2 zile de la înregistrarea cererii de acreditare. După obţinerea acreditării, la prezentarea le sediul penitenciarului, reprezentanţii mass-media vor ridica ecusoanele de acreditare,după prezentarea unui act de identitate sau a legitimaţiei de presă. Legitimaţiile de acreditare nu sunt transmisibile şi se returnează de către reprezentanţii mass media care au solicitat acreditarea, la ieşirea din penitenciar. În cazul în care jurnalistul acreditat a încetat contractul de muncă, acreditarea acestuia îşi pierde valabilitatea.

Retragerea sau refuzul acreditării trebuie să fie motivată de fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii Penitenciarului Brăila şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist. În cazul retragerii acreditării, organul de presa va fi informat pentru a i se asigura obţinerea acreditării altui jurnalist.


PENITENCIARUL  BRĂILA FORMULAR ACREDITARE MEDIA

DATE IDENTIFICARE JURNALIST:

Denumirea institutiei: ....................................................................

Functia: ............................................................................................

Nume si prenume: .................................................................................

Adresa: …………………………………………………………………………

Oras / Jud.:

Tel:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Site web:

Yahoo Messenger ID:

Skype ID:

Alte precizari:

DATE IDENTIFICARE MEDIA:

Denumire institutie:

Editor :

Cod fiscal:

Adresa:

Oras / Jud.:

Tel:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Site web:

Alte precizari:

TIP MEDIA:

Presa scrisa: [ ]

TV: [ ]

Radio: [ ]

Internet: [ ]

Altele: [ ]

ACOPERIRE:

Internationala [ ]

Nationala [ ]

Locala [ ]

SPECIALIZAREA  INSTITUTIEI  MEDIA LA  CARE  LUCRATI:

Profil

Alta (precizati care) [ ]

ALTE INSTITUTII MEDIA CU CARE COLABORATI:

Denumire :

Altele (precizati care) [ ]

 

!!! NOTA !!!

- Câmpurile roşii sunt obligatoriu de completat.

- Ecusoanele si eventualele materiale de presa se vor ridica personal pe baza legitimaţiei de presa sau a unui act de identitate, la biroul de presa organizat la fiecare eveniment.

- În lipsa ecusoanelor jurnaliştii acreditaţi au accesul asigurat pe baza legitimaţiei de presa si a listei de jurnalişti acreditaţi.

- Acreditarea de presa este valabila un an si nu este nevoie sa o reînnoiţi, ci doar sa actualizaţi datele de contact, daca este cazul.

- Jurnaliştii acreditaţi au asigurat accesul atât la evenimentele din cadrul penitenciarului cât şi prioritate maxima in distribuirea informaţiilor si comunicatelor de presa transmise de către persoana desemnată pentru relaţia cu presa, fiind incluşi intr-un mailing list special.

________________________________________________________________

RETURNATI FORMULARUL COMPLETAT PENTRU ACREDITAREA DE PRESA:

[e-mail] pbraila@anp.gov.ro ;

E-mail purtător de cuvânt : simona.kober@anp.gov.ro

[fax] 0239/625.990

Returnarea formularului completat este echivalentul cererii de acreditare. Dupa analizarea cererii veti primi confirmarea Acreditarii de Presa, in format electronic, sau, daca cererea v-a fost refuzata, o notificare: "Cererea dumneavoastră a fost refuzata".

Penitenciarul Brăila

Newsletter

Chestionare

Petitii online