Programare vizita

In conformitate cu decizia Directorului General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 448/06.07.2010, în vederea cresterii timpului destinat acordarii dreptului la vizita, diminuarii timpului de asteptare al vizitatorilor, fluidizarii accesului în spatiile destinate acordarii drepturilor persoanelor private de libertate la pachet si vizita, va comunicam :
    Membrii de familie ai persoanelor private de libertate sau alte persoane îsi anunta intentia de a efectua vizita înainte cu cel putin 48 de ore înainte de data prezentarii.
    Solicitarea programarii se poate efectua telefonic, prin e-mail ( la adresa de e-mail vizitepbistrita@anp.gov.ro ) sau direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet si vizita.
    La fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul va comunica persoanei desemnate sa efectueze programarea numele si prenumele, adresa, seria actului cu care se identifica (buletin sau carte de identitate, pasaport etc.) precum si numarul de telefon la care poate fi contactat. Persoanele solicitante sunt anuntate atunci când intervin modificari în situatia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificarii. Programarea vizitelor se va face în ordinea cronologica a primirii solicitarilor, în limita numarului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate. În situatia în care solicitarea depaseste posibilitatile de acordare a dreptului la pachet si vizita se va comunica solicitantului data si intervalele orare pentru care se poate programa. Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minimum 15 minute înainte de ora programata, pentru verificarea identitatii si efectuarea controlului antiterorist.

Prevederile deciziei se aplica începând cu data de 01.08.2010.  

PROGRAMARI ONLINE VIZITE( e-mail)

sau număr de telefon 0263/238082