Legislaţie internă

 

 

Constituţia României

Codul Penal al României

Codul de Procedură Penală

Decizie ANP 685-2012 privind Componenta comisiei pt monitorizarea, coordonarea si indrumarea sistemului control managerial ANP si Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pt monitorizarea, coordonarea si indrumarea sistemului control managerial ANP

Decizie ANP 685-2011 privind Componenta comisiei pt monitorizarea, coordonarea si indrumarea sistemului control managerial ANP si Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pt monitorizarea, coordonarea si indrumarea sistemului control managerial ANP

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare, din 15.11.2011

Decizia 348 a Directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care cuprinde standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat, din 07.02.2011

Regulament privind siguranta locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din 24.06.2010

ORDIN Nr. 2748/C din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Manualului de proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor critice şi a Manualului pentru gestionarea incidentelor

Anexe nr. 1-41 din Regulamentul privind siguranta locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

ORDIN Nr. 1432-M.115-237-2620/C-12641-434-140-968 din 18 noiembrie 2010 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele/a>

HOTĂRÂRE Nr. 1113 din 3 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006

ORDIN Nr. 2478/C din 12 octombrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

LEGE Nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală

ORDIN Nr. 1676/C din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor*) -*) Ordinul nr. 1.676/C/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 27 iulie 2010 şi este reprodus şi în acest număr bis.

LEGE Nr. 83 din 13 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

DECIZIE Nr. 383 din 20 aprilie 2010 privind primirea, cumpărarea, păstrarea şi folosirea de calculatoare personale de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

HOTĂRÂRE Nr. 287 din 31 martie 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ORDIN Nr. 708/C din 8 martie 2010 pentru modificarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.856/C/2004

ORDIN Nr. 3130/C din 19 noiembrie 2009 pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei de desfăşurare a examinării pentru dobândirea calităţii de funcţionar public cu statut special de către personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

ORDIN Nr. 1558/C din 1 iunie 2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2714 din 2008 privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

Hotararea Guvernului nr. 1897 din 21.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

ORDONANŢĂ Nr. 64 din 30 august 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciar

Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Hotărârea Guvernului nr. 1849 din 2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Hotărârea Guvernului nr. 1848 din 2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare

Hotărârea Guvernului nr. 1946 din 2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studi, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare

Hotărârea Guvernului nr.1997 din 2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Hotărârea Guvernului nr. 1996 din 2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2854/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificare şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare

Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2790/C din 2004 privind aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2793/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemului administraţiei penitenciare

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2855/C din 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2792/C din 2004 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a magistraţilor detaşaţi în sistemul penitenciar

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2856/C din 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2794/C din 2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2791/C  din 2004  privind stabilirea condiţiilor pentru dobândirea calităţii de funcţionar public în sistemul administraţiei penitenciare de către salariaţii civili preluaţi prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1558/C/01.06.2009  privind pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

Penitenciarul Bistriţa
Astăzi (23/05/2017) sunt: 485 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online