Informații de interes public

Ofertă forţă de muncă

Ofertă  forţă de muncă

 

Penitenciarul Bistriţa, vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră punându-vă la dispoziţie forţă de muncă specială (persoane private de libertate), pe perioade de timp determinate  (1 – 12 luni)  cu un număr variabil de persoane, în funcţie de nevoile solicitate, atât în interiorul locului de deţinere cât şi în exteriorul acestuia, la tarife şi preţuri foarte avantajoase.

Serviciile acoperă o gamă diversă de activităţi, astfel:

- lucrări în domeniul construcţilor civile şi industriale;

- lucrări de reparaţii (clădirile şcolilor, dispensarelor, căminelor culturale, etc);

- lucrări în agricultură (prăşit manual, cosit şi adunat fân, recoltat fructe etc);

- gospodărie comunală ( curăţat parcuri, spaţii verzi, amenajat şi curăţat străzi, etc);

- salubrizarea malurilor râurilor, curăţat şanţuri de gardă;

- curăţat păşuni şi defrişări;

- lucrări în silvicultură (plantat puieți, decopleșit, etc.);

- lucrări de ambalat ( papetărie, mase plastice, confecţii textile etc);

- activităţi auxiliare muncii necalificate ( manipulat materiale, sortarea, recuperarea şi reciclarea deşeurilor, alte activităţi necalificate).

Avantajele colaborării cu Penitenciarul Bistriţa:

           - asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derularii contractului atât în interiorul penitenciarului cât şi în exteriorul acestuia;

           - negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate;

           - folosirea deţinuţilor la muncă nu implică încheierea unor contracte de muncă cu aceştia ci încheierea unui contract de prestări servicii între societate şi penitenciar;

           - scutirea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetulaasigurărilor de sănătate, fond de somaj, etc. ;
           -  oprirea procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului forţei de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective, fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare din partea societatii beneficiare;
           -  siguranţa asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor si utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistand riscul sustragerii acestora;
           -  paza persoanelor private de libertate şi hrana acestora sunt asigurate de către penitenciar;

           - supravegherea si coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăii angajatoare.

Folosirea forţei de muncă speciale poate reprezenta o soluţie eficientă pentru instituţiile dumneavoastră care doresc stabilitate si rentabilitate în activităţile desfăşurate.

 

           Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe dl. Zagrean  Gheorghe  telefon 0263/238175,  interior 106, fax 0263/234439, e-mail  gheorghe.zagrean@anp.ro  sau la sediul unităţii din Bistriţa, strada Tărpiului,  nr. 22, între orele 8,00 – 15,00."

 

 

            Cu deosebită consideraţie,

 

                                      

                                             Comisar șef de penitenciare

                                                       Lucian SIMAN

                                                            Director,

                                                  Penitenciarul Bistriţa

 

Penitenciarul Bistriţa
Astăzi (29/05/2017) sunt: 474 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online