Drepturile persoanelor private de libertate

 

   Sunt garantate şi nu pot fi îngrădite decât în limitele şi în condiţiile prevăzute de Constituţie şi  lege:
   • Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase;
   • Accesul la informaţie;
   • Dreptul la petiţionare;
   • Dreptul la corespondenţă;
   • Dreptul la convorbiri telefonice
   • Dreptul la plimbare zilnică;
   • Dreptul de a primi vizite;
   • Dreptul de a primi bunuri;
   • Dreptul de a efectua cumpărături;
   • Dreptul la asistenţă medicală;
   • Dreptul la asistenţă diplomatică;
   • Dreptul la încheierea unei căsătorii;
   Respectarea acestor drepturi este asigurată de către judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

Penitenciarul Bistriţa
Astăzi (29/05/2017) sunt: 474 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online