Penitenciarul Baia Mare pune la dispoziția persoanelor fizice și juridice, în condiții foarte avantajoase, forță de muncă specială necalificată, pentru executarea diverselor lucrări în spații de producție aparținând unității, în vederea realizării integrale sau parțiale a proceselor tehnologice de fabricare a unor produse.

Folosirea forţei de muncă speciale prezintă numeroase avantaje, dintre care enumerăm:

se elimină plata contribuţiilor suplimentare, care se plătesc în mod curent pentru un angajat (CAS, şomaj, sănătate, cărţi de muncă, fond de risc, etc.);

se elimină problemele generate de legislaţia muncii (concedii de odihnă, concedii medicale, contract colectiv de muncă, libere pentru nevoi personale, ore suplimentare etc.);

- în caz de intemperii sau alte probleme ce pot sista temporar activitatea beneficiarului  poate fi sistat  temporar şi lucrul cu persoanele condamnate, fără a angaja beneficiarul in cheltuieli suplimentare (se plăteşte doar timpul lucrat), comparativ cu un salariat la care intervine obligativitatea plății salariale, indiferent de condițiile meteorologice sau alte probleme de incapacitate, care nu i se datorează;

 - clauzele contractuale sunt negociabile în funcţie de efectivele utilizate, perioadele de plată, distanţă, tipul de lucrări etc.; 

tariful orar este negociabil, pornind de la salariul minim pe economie.

            Participarea persoanelor condamnate la activități de acest gen contribuie la dezvoltarea și exersarea abilităților necesare ulterior punerii în libertate, constituie un stimulent în schimbarea comportamentală și oferă totodată, celor implicați, sentimentul de apartenență la societatea civilă și satisfacția câștigului financiar din muncă onestă.

            Conducerea Penitenciarului Baia Mare îşi exprimă convingerea că, alături de sprijinul comunităţii locale şi cu implicarea acesteia, poate creşte nivelul şi eficienţa intervenţiei recuperative contribuind astfel la normalizarea relaţiilor sociale şi dezvoltarea continuă a comunităţii locale, bazată pe integrare pe piaţa muncii a tuturor categoriilor sociale în general şi a celor vulnerabile, în particular.

            Persoanele interesate se pot adresa pentru detalii și pentru încheierea unui contract între părți, la sediul Penitenciarului Baia Mare, Baia Sprie, str. Forestierului , nr. 217, de luni până vineri între orele 08:00- 15:00.