Conducerea Penitenciarului Baia Mare

DIRECTORUL PENITENCIARULUI

Comisar şef de penitenciare Horia Ştefan CHIŞ

DIRECTOR ADJUNCT PENTRU SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR

 Comisar şef de penitenciare  Ioan Mircea IUHAS

DIRECTOR ADJUNCT ECONOMICO – ADMINISTRATIV

Comisar șef de penitenciare  Mircea SPIRIDON

DIRECTOR ADJUNCT REINTEGRARE SOCIALĂ

Comisar de penitenciare Crina Maria SUCIU 

 

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 

Pentru solicitare de informatii de interes public - model cerere

În situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, conform art.21 din Legea 544/2001, art. 31 şi art. 33  din H.G. 123/2002, în cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit  al angajaţilor din cadrul instituţiei publice .    

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, conform art. 36 din H.G. 123/200, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.544/2001. Hotărârea tribunalului este supusă recursului.   Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

Atât plângerea cât şi apelul se judecă de instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru. Această scutire de taxa de timbru nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

 

  • Responsabil privind informarea directă a persoanelor cu privire la informaţiile de interes public

Subcomisar de penitenciare Liliana VANCA

           Program: Luni, Marţi, Miercuri, Vineri: orele 10,00 – 14,00

                Joi: orele13,00 – 17,30

Telefon:  0262214230

  • Responsabil privind informarea presei

                     Inspector de penitenciare Andreea NETEDU

                                   Program: Luni - Vineri: orele 07,30 – 15,30

           Telefon:  0262214230,  0741265700 

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

 

 

FUNCŢIA

 

GRADUL

 

NUMELE, PRENUMELE

 

ZIUA

 

ORELE

 

DIRECTOR

 

Comisar şef de penitenciare

Horia Ştefan CHIŞ

JOI

12.00 – 14.00

DIRECTOR ADJUNCT  SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR

Comisar şef de penitenciare

Ioan Mircea IUHAS

MARŢI

12.00 – 14.00

DIRECTOR ADJUNCT ECONOMICO - ADMINISTRATIV

Comisar șef

de penitenciare

Mircea SPIRIDON

MIERCURI

10.00 – 12.00

DIRECTOR ADJUNCT REINTEGRARE SOCIALĂ

Comisar

de penitenciare

Crina Maria SUCIU

LUNI

12.00 – 14.00

 

 

 

Penitenciarul Baia Mare

Newsletter

Chestionare

Petitii online