Programare vizită

     În conformitate cu decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 448/06.07.2010, în vederea creşterii timpului destinat acordării dreptului la vizită, diminuării timpului de aşteptare al vizitatorilor, fluidizării accesului în spatiile destinate acordării drepturilor persoanelor private de libertate la pachet şi vizită, vă comunicăm :

·  solicitarea programării se poate efectua telefonic la numărul de telefon 0234/575369, prin e-mail ( la adresa de e-mail vizite03@anp.gov.ro ) sau direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet si vizită;

·  la fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul va comunica persoanei desemnate sa efectueze programarea numele si prenumele, adresa, seria actului cu care se identifica (buletin sau carte de identitate, paşaport etc.) precum şi numărul de telefon la care poate fi contactat. Persoanele solicitante sunt anunţate atunci când intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificării. Programarea vizitelor se va face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate. În situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilităţile de acordare a dreptului la pachet şi vizita se va comunica solicitantului data şi intervalele orare pentru care se poate programa. Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minimum 15 minute înainte de ora programată, pentru verificarea identităţii şi efectuarea controlului antiterorist.

     Prevederile deciziei se aplică începând cu data de 01.11.2010.

Penitenciarul Bacău

Newsletter

Chestionare

Petitii online