Concurs de ocupare a 3 posturi de ofițer - 23.12.2016

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi:
 
 
Rezultate finale la testare psihologică (candidaţii declaraţi "Admis" vor completa dosarele de concurs cu fişa medicală şi copie după chitanţa de plată a taxei de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării, care este menţionată în cuprinsul documentului ataşat):

 

Rezultate la testare psihologică:
 
Planificare la testare psihologica:

 

Concurs de ocupare a 6 posturi de agent operativ - 22.12.2016

 
 
Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi:
 
Rezultate finale la testare psihologică:(candidaţii declaraţi admis vor completa dosarul de concurs cu fişa medicală şi chitanţa de plată a taxei de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării, care este menţionată în cuprinsul documentului ataşat)
 
Rezultate la testare psihologică:
 
Planificare la testare psihologică:

 

Concurs de ocupare a unui post de ofiţer sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului - 14.11.2016

 

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi:
 
 
Rezultate finale la testare psihologică:(candidaţii declaraţi admis vor completa dosarul de concurs cu fişa medicală şi chitanţa de plată a taxei de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării, care este menţionată în cuprinsul documentului ataşat)

 

Rezultate la testare psihologică:

  • ofiţer sănătate şi securitate în muncă: 17.03.2017

 

Planificare la testare psihologică:

  • ofiţer sănătate şi securitate în muncă: 17.03.2017

Concurs de ocupare a 11 posturi de agent - Penitenciarul Bacău - 28.10.2016

 

Rezultate finale:

 

Rezultate probă scrisă:

 

Rezultate probă calculator:

 

Planificare probă calculator:

 

Rezultate probă sportivă:

 

Planificare probă sportivă:

 

Rezultate probă interviu:

 

Calendar concurs şi planificare probă interviu:

 

Rezultatele verificării dosarelor candidaţilor înscrişi:

 

Rezultate finale la testare psihologică (candidaţii declaraţi admis vor completa dosarul de concurs cu fişă medicală şi chitanţa de plată a taxei de concurs, în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării, care este menţionată în cuprinsul documentului ataşat)

Rezultate la testare psihologică:

 

Planificare la testare psihologică:

 

•Anunț concurs de ocupare a 11 posturi de agent

Anexa - cerințe specifice, tematică, bibliografie

• Reglementări privind desfășurarea concursurilor găsiți AICI:

     °Ordinul ministrului justiției nr. 2478/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocupare, prin avansare în funcție, trecerea agenților în corpul ofițerilor și din sursă externă a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare

     °Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 627/2010 pentru aprobarea unor metodologii de desfășurarea a probelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare