Cheltuieli fonduri publice ianuarie 2015

Cheltuieli fonduri publice ianuarie 2015

MODERNIZAREA SECŢIILOR PENTRU TINERI DIN PENITENCIARUL BACĂU

Penitenciarul Bacău anunţă publicarea invitaţiei de participare cu nr.369634 postată în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) www.e-licitatie.ro la procedura de cerere de ofertă pentru incheierea unui contract de lucrari - MODERNIZAREA SECŢIILOR PENTRU TINERI DIN PENITENCIARUL BACĂU.

       Pentru informaţii suplimentare desemnăm persoană de contact pe dna. Margasoiu Mihaela tel:0234520852 int. 115 sau e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro   

Anunt in vederea incheierii unui contract cu un medic stomatolog

Penitenciarul Bacau intentioneaza sa incheie un contract de prestari servicii cu un medic stomatolog pentru asigurarea asistentei medicale persoanelor privare de libertate. Ofertele sunt asteptate prin fax:0234520456 sau e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro pana in data de 23.01.2015 ora 12:00. Detalii la tel:0234520852 int.115

Anunt in vederea incheierii unui contract cu un medic veterinar

 Penitenciarul Bacau intentioneaza sa incheie un contract de prestari servicii cu un medic de medicina veterinara in scopul desfasurarii activitatii de specialitate la gospodarirea agrozootehnica a unitatii. Ofertele sunt asteptate prin fax:0234520456 sau e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro pana in data de 22.01.2015 ora 12:00. Detalii la tel:0234520852 int.115

Cheltuieli fonduri publice decembrie 2014

Cheltuieli fonduri publice noiembrie 2014

Anunt inchiriere spatiu destinat comercializarii produselor alimentare si nealimentare

                                                      ANUNŢ

               Penitenciarul Bacău organizează la sediul din str. G-ral Ştefan Guşe nr.3, licitaţie publică cu strigare, în data de 12.12.2014, ora 12.00, pentru închirierea unui spaţiu de 17,10 mp, destinat comercializarii produselor alimentare şi nealimentare. Preţul minim de pornire este 800 lei/mp, pasul de licitare este 10  lei iar garanţia de participare este 3283 lei. Pentru informaţii suplimentare la sediul unităţii sau tel.0234/520852 int.115.

Anunt inchiriere spatii destinate automatelor de cafea

                                                                         ANUNŢ

        Penitenciarul Bacău organizează la sediul din str. G-ral Guşe nr.3, licitaţie publică cu strigare, în data de 15.12.2014, ora 12.00, pentru închirierea a doua spatii pentru automate de bauturi calde de cate 1 mp si a unui spatiu pentru băuturi calde şi gustări de 2 mp. Preţul minim de pornire este 250 lei/mp, pasul de licitare este 10  lei iar garanţia de participare este 60 lei pentru fiecare automat de cafea si 120 lei pentru automatul pentru băuturi calde şi gustări. Pentru informaţii suplimentare la sediul unităţii sau tel.0234/520852 int.115.

Penitenciarul Bacau solicita oferte pentru servicii de medicina muncii.

Prin prezenta solicităm o ofertă de preţ pentru servicii de medicina muncii conform legislaţiei in vigoare.

Menţionăm că evaluarea se va realiza pe valoarea totală ofertată.

Plata se va efectua prin O.P. in cont de trezorerie, în timp de max 30 de zile de la primirea facturii, cu respectarea prevederilor art.36 (1) din OUG nr. 34/11.04.2009, privind plata facturilor.

Oferta va fi transmisă la Penitenciarul Bacău până la data de 07.11.2014, ora 12.00 , la nr. de fax 0234 520456 sau prin e-mail la adresa : achizitii.pbacau@anp.gov.ro.

Pentru mai multe detalii si pentru solicitarea caietului de sarcini desemnam persoana de contact dl. Herciu Marian tel: 0743385948 sau 0234520852 int. 115

ANUNT

        Penitenciarul Bacău organizează la sediul din str. G-ral Guşe nr.3, licitaţie publică cu strigare, în data de 24.07.2014, ora 12.00, pentru închirierea a doua spatii pentru automate de bauturi calde de cate 1 mp si a unui spatiu pentru băuturi calde şi gustări de 2 mp. Preţul minim de pornire este 250 lei/mp, pasul de licitare este 10  lei iar garanţia de participare este 60 lei pentru fiecare automat de cafea si 120 lei pentru automatul pentru băuturi calde şi gustări. Pentru informaţii suplimentare la sediul unităţii sau tel.0234/520852 int.115 sau achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Solicitare oferta dulap frigorific

Penitenciarul Bacau intentioneaza sa achizitioneze prin cumparare directa la pretul cel mai scazut:

- un dulap frigorific profesional cu 2 usi, capacitate 1400L, temperatura de lucru 0/+10 C cu alimentare 220v

Plata se va efectua prin O.P. in contul din trezorerie, în max 30 de zile de la primirea facturii.

Oferta va fi transmisă la Penitenciarul Bacău până la data de 23.06.2014, ora 10:00 la nr. de fax 0234/520456 sau prin e-mail la adresa : achizitii.pbacau@anp.gov.ro.

Solicitare oferta servicii stomatologice

Penitenciarul Bacău solicită ofertă până pe data de 19.06.2014 ora 10 , prin fax 0234/520.456, plic la adresa Penitenciarului Bacau sau la adresa de e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro în vederea încheierii unui contract de prestari servicii cu un medic stomatolog. Oferta de pret va cuprinde datele medicului stomatolog si pretul sub forma de lei/ora

Solicitare oferta studiu de fezabilitate

Prin prezenta solicitam o oferta fermă de preţ (în lei cu şi fără TVA), în vederea achiziţionării unui serviciu de proiectare – la obiectivul de intervenţii la imobile de natura investiţiilor "Modernizarea secţiilor pentru tineri din Penitenciarul Bacău" conform specificaţiilor prezentate în caietul de sarcini şi în tema de proiectare anexate.

      Oferta va fi însoţită de documentele menţionate mai jos:

a.   Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite şi Taxe Locale al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social, care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor - original

b.    Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor - original

c.   Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Ministerul Justiţiei, care trebuie sa cuprindă date  de identificare ale societăţii, filialele, sucursalele, puncte de lucru, administratori, reprezentanţi, împuterniciţi, acţionari/asociaţi, obiect de activitate (cod CAEN), in conformitate cu Legea nr. 26/1990 - original.

d.   Documente justificative care să ateste calificarea ofertantului sau personalului acestuia în domeniul proiectării, respectiv înregistrarea acestuia la Ordinul Arhitecţilor din România.

e.    Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii, in ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare şi beneficiari - original

f.   CV-urile persoanelor implicate direct în serviciile de proiectare care fac obiectul prezentei  achiziţii, din care să rezulte o experienţă de minimum 10 (zece) ani în domeniul arhitecturii, instalaţiilor electrice, instalaţiilor termice, instalaţiilor sanitare şi a construcţiilor civile.

 Înainte de întocmirea ofertei, ofertantul se va prezenta, obligatoriu, la sediul Penitenciarului Bacău pentru vizitarea amplasamentului, ocazie cu care se va încheia un proces verbal, acesta urmând a fi prezentat în copie în cadrul ofertei.

Ofertantul câştigător trebuie să se supună reglementărilor impuse de legislaţia naţională în domeniul protectiei informatiilor clasificate: Lg. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, HG. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, HG. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. Nivelul maxim de clasificare a informaţiilor gestionate în cadrul contractului este " Secret de serviciu ".  Până la momentul semnării contractului, ofertantul câştigător trebuie să facă dovada îndeplinirii tuturor cerinţelor impuse de legislaţia naţională în domeniul protectiei informatiilor clasificate.

Termenul limită pentru finalizarea prestării serviciilor precum şi elaborarea şi predarea către autoritatea contractantă a documentaţiei este de 90 de zile de la încheierea contractului.

Evaluarea ofertelor se va efectua conform criteriului "preţul cel mai scăzut" al ofertelor care corespund criteriilor minime de calificare stabilite mai sus, precum şi a criteriilor tehnice prezente în caietul de sarcini şi în tema de proiectare.

Prezenta adresa este însoţită de următoarele anexe:

- caiet de sarcini

- temă de proiectare

- draft-ul contractului de servicii.

 

  • Oferta, semnata si ştampilată, va fi transmisă la Penitenciarul Bacău până la data de   19.05.2014, ora 14.00 la numărul de fax: 0234/520456, prin e-mail la adresa: pbacau@anp.gov.ro sau depusă la sediul unităţii.

    Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe doamna subcomisar penitenciare Mihaela MARGASOIU, tel: 0234-520852, fax: 0234/520456, e-mail: mihaela.margasoiu@anp.gov.ro.

Solicitare oferta abator autorizat DSV

Penitenciarul Bacău solicită ofertă până pe data de 16.04.2014 ora 14 , prin fax 0234/520.456 sau la adresa de e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro în vederea încheierii unui contract de colaborare cu abator autorizat DSV, pentru următoarele servicii:

  • sacrificare bovine
  • sacrificare suine
  • transport carcasa cu maşina frigorifică.

 

       Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoana de contact pe dl. Herciu Marian, tel. 0743389548 

Penitenciarul Bacau ofera spre arendare teren agricol

ANUNŢ

            Pentru arendarea a  20.57 hectare teren arabil, situat pe Calea Bârladului nr. 235, loc. Bacău, Penitenciarul Bacău, cu sediul în str. General Guşe, nr.3, tel: 0234-520.852, fax 0234-520.456, vă invită până în data de 27.03.2014 ora 10.00, să depuneţi ofertă scrisă Caietul de sarcini se obtine de la sediul unitatii contra sumei de 10 lei. Ofertele vor fi analizate în data de 27.03.2014 ora  13.00. Pretul de pornire este de 2 (două) tone porumb ştiuleţi/ha, la data recoltării.

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist

ANUNŢ

din 20.03.2014

                                                        

            Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Bacău organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist – agent de penitenciare (funcţionar public cu statut special).

            La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţii generale, precum şi condiţiile specifice postului.

Pentru mai multe detalii, accesaţi http://anp.gov.ro/documents/10180/2520890/ANUNT.pdf/a031559d-3751-4b2c-8c2a-bdd123e2e134

12.03.2014 Penitenciarul Bacău solicită oferte pentru următoarele servicii:

  • efectuarea unei revizii interioare la Cazan ACM Megaprex 700kW si repararea pompei de recirculare, a cazanului de tip Willo S 40/7; de catre o firma autorizata C.N.C.I.R.
  • efectuarea unei revizii tehnice la instalatia de gaz din unitatea noastra si a punctului de lucru G.A.Z. verificarea tehnica periodica la cele doua cazane, Megaprex N90kW, Megaprex N130kW si la Centrala murala de 24kW.
  • inlocuirea tevilor de 3inch Ø in lungime de 40m care asigura transferul de abur de la centrala termica la blocul alimentar
  • verificarea unui numar de 15 prize cu impamantare.
  • verificarea si incarcarea stingatoarelor din cadrul Penitenciarului Bacău.

 

 Menţionăm că evaluarea se va realiza prin compararea preţurilor unitare, criteriul de selecţie fiind „preţul cel mai scăzut"

Plata se va efectua prin O.P. in cont de trezorerie, în timp de max 45 de zile de la primirea facturii.

Oferta, va fi trasmisă la Penitenciarul Bacău, până la data de 14.03.2014, ora 12 la numărul de fax 0234-520.456, sau prin e-mail la adresa: achizitii.pbacau.anp.gov.ro

Penitenciarul Bacău
Astăzi (28/02/2015) sunt: 772 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online