Reparaţie instalaţie termică

Penitenciarul Bacău intenţionează să efectueze "lucrări de reparaţii instalaţii termice la sector vizită". Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0234/520.852, int. 115 sau la adresa de e-mail: achizitii.pbacau@anp.gov.ro .

Sistem protecţie valori umane

Penitenciarul Bacău intenţionează să achiziţioneze un "Sistem de protecţie valori umane". Acesta reprezintă un sistem de alertare a dispeceratului unităţii şi a structurii de intervenţie, simultan, în cazul producerii unor evenimente negative ce ar putea afecta siguranţa fizică a personalului aflat în serviciu. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0234/520.852, int. 115 sau la adresa de e-mail: achizitii.pbacau@anp.gov.ro .

Reparaţie instalaţie electrică sector Infirmerie

Penitenciarul Bacău intenţionează să efectueze lucrări de reparaţii asupra unui corp de clădire (Pavilion Infirmerie), constând în repararea instalaţiei electrice existente la camerele de deţinere Infirmerie. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0234/520.852 , int.115 sau la adresa de e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro .  

Servicii de medicina muncii

Penitenciarul Bacău intenţionează să încheie un contract de "Servicii de medicina muncii" pentru personalul unităţii. În acest scop, îi invităm pe cei interesaţi, să transmită oferta de preţ până la data de 19.05.2016, ora 15:00. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0234/520.852, int.115 sau la adresa de e-mail: achizitii.pbacau@anp.gov.ro .

Anunţ lucrări acoperiş

Vă informăm că Penitenciarul Bacău intenţionează să efectueze lucrări asupra unei clădiri, reprezentând înlocuirea învelitorii actuale (din plăci de azbociment) cu tablă tip lindab. În acest sens, dacă sunteţi interesaţi, vă rugăm să depuneţi o ofertă până la data de 19.05.2016, ora 15:00, la Penitenciarul Bacău sau la adresa de e-mail: achizitii.pbacau@anp.gov.ro . Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe domnul Marius SANDU, tel. 0234/520.852 int. 115 sau mobil 0766/892.068 .

Anunţ arendă

Penitenciarul Bacău arendează 15,69 hectare teren arabil, situat în Letea Veche. Caietul de sarcini se obţine prin e-mail la achizitii.pbacau@anp.gov.ro, termenul de depunere al ofertei este 09.05.2016 ora 10:00. Ofertele vor fi analizate în data de 09.05.2016 ora 13:00. Preţul de pornire este de 2 (două) tone porumb ştiuleţi/ha, la data recoltării.

Anunţ închiriere spaţiu pentru automate cafea şi gustări

Penitenciarul Bacău organizează la sediul din strada General Guşe, nr.3, la 18.04.2016, ora 12:00, licitaţia cu strigare pentru închirierea a două spaţii destinate instalării de automate de băuturi calde şi un automat pentru băuturi calde şi/sau reci şi gustări tip snack. Tariful minim este de 330 lei/mp/lună, pasul de licitare 10 lei, garanţia de participare este de 79 lei pentru automatele de băuturi calde şi 158 lei pentru automatul de gustări. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Penitenciarului Bacău sau la telefon 0234-520.852, int. 115.

Anunt inchiriere spatiu pentru automate cafea si gustari

     Penitenciarul Bacău organizează la sediul din str. G-ral Guşe, nr.3, in data de 18.03.2016 ora 12:00, licitaţia cu strigare pentru închirierea a două spaţii destinate instalării de automate de băuturi calde şi un automat pentru băuturi calde şi/sau reci şi gustări tip snack. Tariful minim este de 350 lei/mp/lună, pasul de licitare 10 lei, garanţia de participare este 84 lei pentru automatele de băuturi calde şi 168 lei pentru automatul pentru băuturi calde şi/sau reci şi gustări tip snack.

     Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Penitenciarului Bacău sau la telefon 0234-520.852, int. 115.

 

Contract medic stomatolog

Vă informăm că Penitenciarul Bacău intenţionează să incheie un contract de prestari servicii pentru intreg anul 2016, cu un medic stomatolog aflat in contract cu CASAOPSNAJ, programul va fi de 3 ore/zi de luni pana vineri, oferta va fi exprimata in lei/ora, medicii interesati sunt rugati sa  depuna o oferta pana la 31.12.2015 ora 12:00 la sediul Penitenciarului Bacau str. Gen. Guse nr.3 Bacau sau e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe domnul Marian HERCIU, tel.0234-520852, tel: 0743389548.

ANUNT INCHIRIERE TEREN

Penitenciarul Bacau închiriază un imobil (teren + constructie) constituit din 20 ha teren arabil şi hală în suprafată de 105 mp, situat pe Calea Bârladului nr. 235, loc. Bacău, tel: 0234-520.852 int. 115. Caietul de sarcini se obţine prin e-mail la achizitii.pbacau@anp.gov.ro, termen pentru depunerea ofertei 09.11.2015 ora 10:00. Ofertele vor fi analizate în data de 10.11.2015 ora  12:00. Preţul de pornire este de 1304 euro/luna/ha pentru teren şi 370 euro/luna pentru clădire .

 

Contract medic stomatolog

Vă informăm că Penitenciarul Bacău intenţionează să incheie un contract de prestari servicii cu un medic stomatolog aflat in contract cu CASAOPSNAJ, programul va fi de 3 ore/zi de luni pana vineri, oferta va fi exprimata in lei/ora, medicii interesati sunt rugati sa  depuna o oferta pana la 28.10.2015 ora 12:00 la sediul Penitenciarului Bacau str. Gen. Guse nr.3 Bacau sau e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe domnul Marian HERCIU, tel.0234-520852, tel: 0743389548.

Solicitare oferta tamplarie PVC

Vă informăm că Penitenciarul Bacău intenţionează să schimbe tamplaria la doua corpuri de cladire, in acest sens solicita oferte pentru tamplarie PVC cu geam termopan, societatile interesate sunt rugate sa  depuna o oferta pana la 30.09.2015. Masuratorile pot fi efectuate pana la data 28.09.2015 intre orele 9:00-13:00.

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe domnul Marian HERCIU, tel.0234-520852, tel: 0743389548.

Solicitare oferta

Vă informăm că Penitenciarul Bacău intenţionează să efectueze lucrări asupra unei clădiri reprezentand înlocuirea învelitorii actuale (din placi de azbociment) cu tablă tip lindab.

În acest sens, dacă sunteţi interesaţi, vă rugăm să depuneţi o ofertă până la data de 23.09.2015 ora 15:00, la Penitenciarul Bacău sau la adresa de e-mail: achizitii.pbacau@anp.gov.ro .

Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe domnul Marian HERCIU, tel.0234-520852, tel: 0743389548.

Anunt serviciu de verificare proiect tehnic

Penitenciarul Bacau solicită o ofertă fermă de preţ (preţul lei/mp/domeniu, oferta cu şi fără TVA), in vederea achiziţionării unui serviciu de verificare proiect tehnic.

Serviciul va corespunde criteriilor minime stabilite în fişa tehnică ataşată.

Suprafaţa desfăşurată a construcţiei este de 2.434,0 mp.

Verificatorul trebuie sa deţină atestat pentru următoarele domenii: A1, Af, B1, C, D,F,Ie şi Is.  

Evaluarea se va face în baza criteriului preţul cel mai scăzut cu respectarea integrală a criteriilor minime anexate.

Valoarea estimata este de 14.955 lei fara TVA

Prestarea serviciului se va efectua, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor.

Plata se va efectua cu O.P. în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, în contul de trezorerie al furnizorului.

Oferta, semnata si stampilata, va fi transmisa la Penitenciar Bacau, str, General Stefan GUSE, nr.3, până la data de 31.07.2015, ora 11:00. la sau la email : achizitii.pbacau@anp.gov.ro

      Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei desemnăm ca persoană de contact pe dna. Anghel Luminita, telefon 0234520852, fax 0234/520456, e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Raspuns clarificari

INTREBAREA 1

"Verificarea proiectelor tehnice aferente lucrarilor de investitii din cadrul proiectului in conformitatea cu prevederile legale

Specialistii verificatori de proiect vor lucra in stransa colaborare cu Proiectantul sau dupa caz, cu reprezentantii acestuia, cu responsabilul de proiect si cu ceilalti membrii ai echipei. Verificatorului de proiect i se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice elaborate de catre proiectant pe masura elaborarii acestora. Verificatorii de proiect nu au dreptul de a utiliza proiectele, parti din acestea sau informatiile de care iau cunostinta in timpul verificarilor efectuate in alte scopuri decat in acela strict de realizare a sarcinilor contractate prin acest contract.

Activităţi:

 • verificare conformitate PT,
 • rezolvare probleme punctuale de natură tehnică privind implementarea proiectelor,
 • analiza tuturor propunerilor de proiecte din punct de vedere tehnic pentru a evalua corectitudinea şi coerenţa documentelor;
 • furnizarea de comentarii şi observaţii pentru modificarea sau completarea documentatiei tehnico-economice;
 • verificarea memoriilor tehnice, a caietelor de sarcini şi a listelor de cantităţi pe specialităţi, si corelarea acestora cu partea desenata;
 • verificarea centralizatoarelor de cheltuieli pe obiectiv de investiţie şi pe categorii de lucrări;
 • verificarea planşelor de arhitectură, de structură, pentru instalaţii, utilaje tehnologice şi dotări si corelarea acestora cu listele de cantitati pe specialitati;
 • verificarea corespondenţei între obiectele de investiţie din cadrul PT cu cele din DALI, precum şi a condiţiei ca solutiile indicate sa nu depaseasca valoarea totală a investiţiei din DALI;
 • verificarea instrucţiunilor de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor şi a prescripţiilor tehnice ce trebuie respectate;
 • verificarea corelării planşelor pe specialităţi cu memoriile tehnice;
 • evaluarea şi justificarea necesităţii, oportunităţii şi realităţii avizelor prevăzute de documentele emise de institutiile abilitate.

Sunt supuse verificării tehnice:

- documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire (DTAC),(DTOE);"

Va rog sa mentionati care din obligatii se vor respecta: cele din caietul de sarcini sau din legislatie.

 

RASPUNS 1

Pct. 4 din Caietul de sarcini se modifica dupa cum urmeaza:

Specialistii verificatori de proiect vor lucra in stransa colaborare cu Proiectantul sau dupa caz, cu reprezentantii acestuia, cu responsabilul de proiect si cu ceilalti membrii ai echipei. Verificatorului de proiect i se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice elaborate de catre proiectant pe masura elaborarii acestora. Verificatorii de proiect nu au dreptul de a utiliza proiectele, parti din acestea sau informatiile de care iau cunostinta in timpul verificarilor efectuate in alte scopuri decat in acela strict de realizare a sarcinilor contractate prin acest contract.

Activităţi:

 • verificare conformitate PT,
 • rezolvare probleme punctuale de natură tehnică privind implementarea proiectelor,
 • analiza tuturor propunerilor de proiecte din punct de vedere tehnic pentru a evalua corectitudinea şi coerenţa documentelor;
 • furnizarea de comentarii şi observaţii pentru modificarea sau completarea documentatiei tehnico-economice;
 • verificarea memoriilor tehnice, a caietelor de sarcini si corelarea acestora cu partea desenata;
 • verificarea centralizatoarelor de cheltuieli pe obiectiv de investiţie şi pe categorii de lucrări;
 • verificarea planşelor de arhitectură, de structură, pentru instalaţii,;
 • verificarea corelării planşelor pe specialităţi cu memoriile tehnice;

Sunt supuse verificării tehnice:

- documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire (DTAC);"

 

INTREBAREA 2

CERINŢE PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIRE A PROPUNERII FINANCIARE

„Se va evidentia distinct pretul serviciului de asistenta pe perioada executarii lucrarilor realizate in baza proiectelor executate, conform legislatie specifice in vigoare."

 Va rog sa mentionati despre ce asistenta pe perioada executarii lucrarilor se face referire. Asistenta tehnica pe perioada executiei nu intra in sarcina verificatorului.   Verificarea proiectului se face inainte de executie iar eventualele dispozitii de santier pe perioada executiei intra in tarifarea initiala.

 

RASPUNS 2

Prin asistenta pe perioada executarii lucrarilor se înţelege orice dispoziţie de şantier pe perioada executiei .

Solicitare oferta pret servicii verificator proiect

Penitenciarul Bacau solicită o ofertă fermă de preţ (preţul lei/mp/domeniu, oferta cu şi fără TVA), in vederea achiziţionării unui serviciu de verificare proiect tehnic.

Serviciul va corespunde criteriilor minime stabilite în fişa tehnică ataşată.

Suprafaţa desfăşurată a construcţiei este de 2.434,0 mp.

Verificatorul trebuie sa deţină atestat pentru următoarele domenii: A1, Af, B1, C, D,F,Ie şi Is.  

Evaluarea se va face în baza criteriului preţul cel mai scăzut cu respectarea integrală a criteriilor minime anexate.

Valoarea estimata este de 14.955 lei fara TVA

Prestarea serviciului se va efectua, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor.

Plata se va efectua cu O.P. în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, în contul de trezorerie al furnizorului.

Oferta, semnata si stampilata, va fi transmisa la Penitenciar Bacau, str, General Stefan GUSE, nr.3, până la data de 30.06.2015, ora 11:00. la sau la email : achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Pentru informaţii suplimentare si pentru obtinerea documentatiei desemnăm ca persoană de contact pe dna. Margasoiu Mihaela, telefon 0234520852, fax 0234/520456, e-mail achizitii.pbacau@anp.gov.ro

Cu stima,

Cheltuieli fonduri publice aprilie 2015

Cheltuieli fonduri publice aprilie 2015

Cheltuieli fonduri publice martie 2015

Cheltuieli fonduri publice martie 2015

Cheltuieli fonduri publice februarie 2015

Cheltuieli fonduri publice februarie 2015

Cheltuieli fonduri publice ianuarie 2015

Cheltuieli fonduri publice ianuarie 2015

Cheltuieli fonduri publice decembrie 2014

Cheltuieli fonduri publice noiembrie 2014

Penitenciarul Bacău
Astăzi (24/10/2016) sunt: 442 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online