Carieră

ANUNŢ

din 04.05.2017

    Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 1 post vacant, după cum urmează:

-       1 post asistent medical (medicină dentară)

    La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice postului.

      Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 24 mai 2017, orele 15:00.

       Informații suplimentare la telefon 0257 212661, - Biroul Resurse Umane.

       Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

     - Anunţ şi condiţii generale

     - Condiţii specifice, tematică, bibliografie şi probele de concurs

Carieră

ANUNŢ

din 30.03.2017

       Rezultate finale testare psihologică :

      - agent operativ (bărbaţi)

      - agent tehnic (electrician)

       Rezultate testare psihologică :

      - agent operativ (bărbaţi)

      - agent tehnic (electrician)  

       Planificare testare psihologică:

       - agent tehnic (instalator)

       - ofiţer (inginer agronom)

       - agent tehnic (conducător auto): 15.05.2017 ; 16.05.2017

        - agent operativ (evidenţă deţinuţi)

        - agent operativ: 10.05.2017; 11.05.2017; 12.052017

        - agent tehnic (electrician)

     Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofiter si agenti de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 18 posturi vacante, după cum urmează:

-       10 posturi de agent operativ (bărbați)

-       1 post de agent operativ (evidență deținuți)

-       1 post de ofițer (inginer agronom)

-       1 post de agent tehnic (electrician)

-       1 post de agent tehnic (instalator)

-       1 post de agent tehnic (instalator) - spălătorie

-       3 posturi de agent tehnic (conducător auto)

     La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

     Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 21 aprilie 2017, orele 15:00.

    Informații suplimentare la telefon 0257 212661, - Biroul Resurse Umane.

   Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

     - Anunţ şi condiţii generale

     - Condiţii specifice, tematică, bibliografie şi probele de concurs

Carieră

ANUNŢ

din 27.12.2016

      Rezultate finale probă scrisă:

      - ofiţer (psiholog)

      - agent administrativ (bucătar)

      Rezultate probă scrisă:

      - ofiţer (psiholog)

      - agent administrativ (bucătar)

      Planificare probă scrisă:

      - ofițer (economist) 

      - ofiţer (psiholog)

      - agent administrativ (bucătar)

      Rezultate probă calculator:

      - ofițer (economist)

      - ofiţer (psiholog)

      - agent administrativ (bucătar)

      Planificare probă calculator:

      - ofiţer (economist)

      - ofiţer (psiholog)

      - agent administrativ (bucătar)

      Rezultat probă interviu:

      - ofiţer (economist)

      - ofiţer (psiholog)

      - agent administrativ (bucătar)

      Calendar concurs şi planificare probă interviu:

      - ofiţer (psiholog)

      - ofițer (economist)

      - agent administrativ (bucătar)

      Rezultatele verificării dosarelor de concurs:

     - ofițer (psiholog)

     - ofițer (economist)

      - agent administrativ (bucătar)

       Rezultate finale testare psihologică:

      - ofiţer (psiholog)

      - ofiţer (economist)

       - agent administrativ (bucătar)

      Rezultate testare psihologică:

     - ofițer (psiholog)

     - ofițer (economist)

      - agent administrativ (bucătar)

     Planificare testare psihologică:

      - ofițer (psiholog) - 15.03.2017, 16.03.2017

      - ofițer (economist)

      - agent administrativ (bucătar) - 02.03.2017  

     Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofiter si agenti de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 4 posturi vacante, după cum urmează:

 • 2 posturi ofiter (psiholog)
 • 1 post ofiter (economist)
 • 1 post agent administrativ (bucatar)

     La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

    Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 17 ianuarie 2017, orela 15:00.

    Informații suplimentare la telefon 0257 212661, - Biroul Resurse Umane.

   Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

Anunt concurs 4 posturi vacante;

Conditii specifice.

 

Carieră

                                                 ANUNŢ

                                          din 21.12.2016

                                   CONCURS FINALIZAT

      Rezultate contestații:

      - agent operativ

      Rezultate finale probă scrisă:

     - ofiţer (asistent social)

     - agent tehnic principal (registrator)

     -  agent operativ principal (educatie)

     -  agent administrativ  (magaziner)

      - agent operativ

      Rezultate probă scrisă:

      - ofiţer (asistent social)

      - agent tehnic principal (registrator)

      - agent operativ principal (educatie)

      - agent administrativ principal (magaziner)

      - agent operativ

      Planificare proba scrisa:

      - ofiţer (asistent social)

      - agent tehnic principal (registrator)    

      - agent operativ principal (educatie)

      - agent administrativ principal (magaziner)

      - agent operativ

      Rezultate proba calculator:

      - ofiţer (asistent social)

      -  agent tehnic principal (registrator)

      - agent operativ principal (educatie)

      - agent administrativ principal (magaziner)

      - agent operativ

      Planificare probă calculator:

     - ofiţer (asistent social)

     - agent tehnic principal (registrator)

     - agent operativ principal (educatie)

      - agent administrativ principal (magaziner)

      - agent operativ

      Rezultate probă sportivă:

       - agent operativ

      Planificare probă sportivă:

        - agent operativ: barbati: femei

      Rezultate probă interviu:

        - ofiţer (asistent social)

        - agent tehnic principal (registrator)

        - agent operativ principal (educatie)

        - agent administrativ principal (magaziner)

        - agent operativ

      Calendar concurs şi planificare probă interviu:

       - ofiţer (asistent social)

        - agent operativ

        - agent tehnic principal (registrator)

        - agent operativ principal (educaţie)

        - agent administrativ principal (magaziner)

      Rezultatele verificării dosarelor de concurs:

         - ofițer (asistent social)

         - agent operativ

         - agent tehnic principal (registrator)

         - agent operativ principal (educaţie)

         - agent administrativ principal (magaziner)

         - agent tehnic principal (spălătorie)

      Rezultate finale testare psihologică:

        - ofiţer (asistent social)

         - agent operativ 

         - agent tehnic principal (registrator)

         - agent operativ principal  (educație)

         - agent administrativ principal (magaziner)

         - agent tehnic principal (spălătorie)

      Rezultate testare psihologică:        

          - ofițer (asistent social)

         -  agent operativ

         -  agent tehnic principal (registrator)

         - agent operativ principal (educație)

         - agent administrativ principal (magaziner)

         - agent tehnic principal (spalatorie)

       Planificare testare psihologică:

          - ofițer principal I (asistent social) - 15.03.2017, 16.03.2017

          - agent operativ - 02.03.2017, 03.03.2017

          - agent tehnic principal I (registrator) - 03.03.2017

          - agent operativ principal I (educație) - 03.03..2017

          - agent administrativ principal I (magaziner) - 02.03.2017

          - agent tehnic principal I (spălătorie) - 03.03.2017

               Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 14 posturi vacante, după cum urmează:

 • 1 post ofiter principal I (asistent social)
 • 7 posturi agent operativ (bărbaţi)
 • 2 posturi agent operativ (femei)
 • 1 post agent tehnic principal I (registrator)
 • 1 post agent operativ principal I (educatie)
 • 1 post agent administrativ principal I (magaziner)
 • 1 post agent tehnic principal I (spalatorie)

     La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

     Înscrierile la concurs se fac la sediul Penitenciarului Arad, Calea 6 Vânători, F.N., Arad, până la data 12 ianuarie 2017, orela 15:00.

     Informații suplimentare la telefon 0257 212661, - Biroul Resurse Umane.

     Condiții generale, specifice, tematică și bibliografie:

     Anunt concurs 14 posturi vacante;

     Conditii specifice.

 

Carieră

ANUNȚ

din  22.11.2016

CONCURS FINALIZAT

      Rezultate contestaţii:

        - agent operativ

      Rezultate finale probă scrisă

         - agent administrativ (casierie)

         - agent operativ

         - agent tehnic ( conducator auto) 

      Rezultate probă scrisă:

       - agent administrativ (casierie)

        - agent operativ

         - agent tehnic (conducător auto)

      Planificare probă scrisă:

        - agent administrativ (casierie)

         - agent operativ

      Rezultate probă calculator :

        - agent administrativ (casierie)

         - agent operativ

      Planificare probă de calculator:

       - agent administrativ ( casierie) 

        - agent operativ

      Rezultate probă sportivă:

         - agent operativ 

      Planificare probă sportivă:

         - agent operativ: bărbați; femei.

       Rezultate probă interviu:

          - agent administrativ (casierie)

           - agent tehnic (conducător auto)

          - agent operativ

       Calendar concurs și planificare probă interviu:

           - agent operativ

           - agent tehnic ( conducător auto)

           - agent administrativ (casierie) 

        Rezultatele verificării dosarelor de concurs:

           - agent operativ

           - agent tehnic ( conducător auto) 

           - agent administrativ (casierie)

         Rezultate finale testare psihologică:

          - agent operativ 

          - agent administrativ (casierie) 

          - agent tehnic (conducător auto) 

          Rezultate testare psihologicâ:

          - agent operativ

          - agent administrativ (casierie)

          - agent tehnic ( conducator auto)

          Planificare testare psihologică:

        - agent tehnic (conducător auto) - 13.02.2017

        - agent administrativ (casierie) - 12.02.2017, 13.02.2017

        - agent operativ - 11.02.2017, 12.02.2017

     Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 17 posturi vacante, după cum urmează:

-         3 posturi agent operativ (femei)

-       10 posturi agent operativ (bărbaţi)

-         3 posturi agent tehnic (conducător auto)

-         1 post agent administrativ (casier)

     La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

Termen de inscriere: 14 decembrie 2016, ora 15:00.

Informații suplimentare:

Anunt concurs 17 posturi vacante;

Conditii specifice;

Metodologie proba calculator;

Metodologie proba sportiva;

OMJ 1316/C/2012.

 

Contact

Penitenciarul Arad

Adresa: str. 6 Vânători, F.N., localitatea Arad, judeţul Arad

telefon: 0257 212661, fax: 0257 280584, e-mail: parad@anp.gov.ro

site: www.anp.gov.ro

 • Persoană de contact instituție

inspector principal Eduard MAGOLD

telefon mobil: 0752 090234

telefon: 0257 212661, fax: 0257 280584, e-mail: eduard.magold@anp.gov.ro

 • Program funcționare: 730-1530
 • Programare vizite : 07,30 - 18,30

telefon: 0257 277300, e-mail: vizite.parad@anp.gov.ro

 

                            www.psychodramainprison.ro

 

                  

Penitenciarul Arad

ANUNȚ

În atenția persoanelor vizitatoare

     În data de 22 ianuarie 2017, ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță server, nu se vor putea realiza programari la vizită deținuți.

OFERTĂ FORŢĂ DE MUNCĂ

OFERTĂ DE COLABORARE

          Penitenciarul Arad vă pune la dispoziţie forţă de muncă specială necalificată (femei/bărbați),  pe perioade de timp determinate (1 lună – 12 luni, cu posibilitatea de prelungire) în condiţii avantajoase şi cu un număr variabil de persoane, în funcţie de nevoile societăţii dumneavoastră ( formaţii de lucru între 10-50 persoane ).

            Vă prezentăm avantajele colaborării cu unitatea noastră:

 • asigurarea permanentă a unui număr constant de deţinuţi pe toată durata derulării contractului;
 • negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, a serviciilor prestate, a numărului de persoane contractate raportat la perioada de colaborare;
 • folosirea la muncă a deţinuţilor nu implică încheierea unor contracte de muncă cu persoanele private de libertate, ci doar incheierea unui contract de prestari servicii intre societatea dumneavoastră şi unitatea penitenciară;
 • scutirea de la plată a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj, etc;
 • deducerea din factura de prestări servicii a cotei legale de TVA;
 • siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
 • paza persoanelor condamnate şi hrana acestora sunt asigurate de către penitenciar, fără a implica alte costuri suplimentare din partea dumneavoastră;
 • asigurarea unor spații de desfășurare a activităților productive chiar în incinta unității;
 • supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul propriu în colaborare cu reprezentanţii societăţii dumneavoastră.

         Forţa de muncă specială pusă la dispoziţia dumneavoastră poate fi folosită în orice domeniu de activitate, în special dacă nivelul de dificultate este scăzut sau mediu ( mai ales în domeniul confecţiilor textile, încălţăminte, confecţionării componentelor şi subansamblelor auto, tâmplăriei, confecționat articole de mercerie, confecționat ambalaje de carton, etc. ), putând prelua un segment al activităţii desfăşurate sau întregul proces de producţie.

        La data de 11.07.2016 există un disponibil de forță de muncă specială de aproximativ 320 persoane condamnate care execută pedepse în regim închis,deschis și semideschis.

       Pentru informaţii suplimentare şi în virtutea unei colaborări viitoare, vă aşteptăm la sediul unităţii noastre, situat în Arad, Calea 6 Vânători, FN de luni până vineri în intervalul orar 8,00-15,30,  sau ne puteţi contacta la nr.de telefon 0257 – 212 661,  0257 – 212 663.                                                   

Newsletter

Chestionare

Petitii online