Anunt concurs

ANUNŢ

din 22.11.2016

     Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare), Penitenciarul Arad scoate la concurs 17 posturi vacante, după cum urmează:

-         3 posturi agent operativ (femei)

-       10 posturi agent operativ (bărbaţi)

-         3 posturi agent tehnic (conducător auto)

-         1 post agent administrativ (casier)

     La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice posturilor.

                Termen de înscriere: 14 decembrie 2016, ora 15:00.

Informații suplimentare:

/documents/12394/11238802/Anunt+concurs+17+posturi+vacante+de+agent+la+Penitenciarul+Arad.pdf/8c120faa-b36a-41ac-a42c-ab6c4f55778a

/documents/12394/11238802/Anexa+1+la+anunt.+Conditii+specifice%2C%20tematica+si+bibliografia.pdf/9f224ef6-3916-44ba-9930-c2ce6ca3e416

/documents/12394/11238802/Metodologie+proba+calculator.pdf/bf5ff27d-a3f9-4ac8-95d4-9263136e7808

/documents/12394/11238802/Metodologie+proba+sportiva.pdf/0f440d8c-fe7f-470d-b302-b4ad8d4b8114

În atențiacandidaților la posturile de agent conducător auto: OMJ 1316/C/2012

/documents/12394/11238802/OMJ+1316+pentru+aprobarea+Normativului+privind+asigurarea+tehnica+de+autovehicule+a+ANP.docx/a28d56eb-c05e-4ae0-b2fb-6cd740a1b9b5

Curs Voluntari

Curs pentru voluntari desfăşurat la

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

    În perioada 06-08 Iulie 2015, patru specialişti ai Penitenciarului Arad au susţinut un curs de formare a voluntarilor în utilizarea tehnicilor de psihodramă, pentru a îmbunătăţi abilităţile lor de a lucra cu grupurile vulnerabile. La curs au participat 38 de studenţi ai facultăţilor de psihologie şi asistenţă socială din Universitate care şi-au dezvoltat abilităţile practice pentru de lucru cu grupul, utilizând tehnicile psihodramei.

     Astfel, cunoştinţele şi abilităţile acumulate în timpul desfăşurarii proiectului Grundtvig "Psychodrama and Creative Education in Prison", ID  naţional GRU-13-C-LP-61-AR-RO, finanţat de către Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, au fost diseminate unor tineri voluntari care şi-au manifestat interesul pentru acest domeniu.

     Cursul a fost organizat în cadrul proiectului "Psychodrama and Creative Education in Prison", care a avut ca abiectiv general formarea personalului de specialitate şi voluntarilor implicaţi în educaţia adulţilor în penitenciare, prin implementarea unor practici educaţionale inovative, în vederea dezvoltării motivaţiei intrinseci a deţinuţilor pentru învăţare şi a creşterii şanselor de reintegrare socială.

 

 

 

 

 

Conferinţa Finală Proiect

     Toţi partenerii internaţionali din proiect s-au întâlnit la Arad

     În perioada 16-18 iunie 2015, Penitenciarul Arad şi Asociaţia Română de Psihodrama Clasică au fost gazdele ultimei întâlniri din cadrul proiectului de parteneriat pentru învăţare Grundtvig,"Psychodrama and Creative Education in Prison", ID  naţional GRU-13-C-LP-61-AR-RO,  finanţat în cadrul Programului de Învăare pe Tot Parcursul Vieţii.

   În prima zi a întâlnirii a fost organizată o conferinţă unde toţi partenerii internaţionali au împărtăţit invitaţiilor şi presei experienţa lor din cei doi ani de proiect, precum şi rezultatele acestuia.

     Astfel, pentru diseminarea la nivel naţional şi internaţional a efectelor rezultatelor obţinute în cadrul acestui proiect, a fost realizat un ghid de bune practici care include tehnicile psihodramatice ce pot fi utilizate cu succes în activităţile şi programele educaţionale din penitenciar. Ghidul are ataşat un film educaţional în care sunt ilustrate video cele mai importante tehnici descrise în cuprinsul său, fiind disponibil în format electronic, în limba română şi în limba engleză, pe pagina web a proiectului: www.psychodramainprison.ro   

    Următoarele două zile au inclus vizite de lucru la Penitenciarele Arad şi Timişoara, sesiuni de psihodramă destinate separării de grup, precum şi vizitarea unor obiective culturale. Unul dintre cele mai impresionante obiective a fost Muzeul Revoluţiei Române din 1989:   www.memorialulrevolutiei.ro  

 

 

    Obiectivul general al proiectului a vizat formarea personalului de specialitate şi a voluntarilor implicaţi în educaţia deţinuţilor privind utilizarea tehnicilor psihodramatice în activităţile educaţionale din penitenciar, cu scopul de a dezvolta motivaţia intrinsecă a deţinuţilor pentru învăţare.

   Proiectul a reunit ca parteneri instituţii corecţionale şi organizaţii neguvernamentale care activează în penitenciarele europene: Penitenciarul Arad (România), Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Sociale (Italia),Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val d'Oise (Franţa),Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Panevėžio apygardos probacijos tarnyba (Lituania), HMP Grendon Underwood(Marea Britanie).

    Activităţile de instruire au fost susţinute de formatori acreditaţi, reprezentanţii unor şcoli recunoscute la nivel european în domeniul formării în metoda psihodramatică de lucru cu grupul: Asociaţia Română de Psihodrama Clasică (România) şi London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy (Marea Britanie).

    Workshop-urile de formare în cadrul proiectului s-au desfăşurat cu prilejul întâlnirilor de lucru comune, organizate în ţările partenere. Fiecare sesiune de formare a avut obiective specifice de învăţare şi au fost organizate astfel încât să permită participanţilor să exerseze tehnicile psihodramatice care pot fi utilizate în activităţile educaţionale din penitenciar. De asemenea, întâlnirile de proiect au constituit oportunităţi de dezvoltare a dialogului intercultural şi a schimburilor de bune practici între specialiştii implicaţi în educaţia deţinuţilor din ţările europene partenere.

 

 

 

 

Întâlnire Internaţională GRENDON

    Întâlnire internaţională în cadrul proiectului

"Psychodrama and Creative Education in Prison"

     În parteneriat cu mai multe instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, Penitenciarul Arad este implicat în proiectul Grundtvig "Psychodrama and Creative Education in Prison", ID  naţional GRU-13-C-LP-61-AR-RO, finanţat de către Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.  

     Activităţile proiectului se derulează în perioada 1 August 2013 – 31 Iulie 2015, şi au ca obiectiv general formarea personalului de specialitate şi voluntarilor implicaţi în educaţia adulţilor în penitenciare, prin implementarea unor practici educaţionale inovative, în vederea dezvoltării motivaţiei intrinseci a deţinuţilor pentru învăţare şi a creşterii şanselor de reintegrare socială.

     Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

-  familiarizarea partenerilor cu specificul fiecărui sistem de reintegrare socială a deţinuţilor din ţările partenere;

-  realizarea unui ghid de bune practici cu tehnicile psihodramatice aplicabile activităţilor educaţionale desfăşurate cu deţinuţii, precum şi diseminarea lui;

-  realizarea unui film educaţional care va ilustra practic tehnicile psihodramatice folosite în educaţia adulţilor;

-  utilizarea tehnicilor specifice psihodramei în vederea formării personalului din penitenciare;

-  formarea a unui număr de 10 voluntari din fiecare ţară în utilizarea tehnicilor de psihodramă, pentru a îmbunătăţi abilităţile lor de a lucra cu deţinuţii;

-  elaborarea unui website al proiectului.

     Confom graficului de desfăşurare a proiectului, în perioada 09-13.03.2015, patru specialişti din cadrul Penitenciarului Arad au participat la a şasea întâlnire de proiect organizată la Grendon – Marea Britanie, în cadrul parteneriatului de învăţare, alături de ceilalţi parteneri: Asociaţia Română de Psihodramă Clasică (România), Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Sociale (Italia), Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val d'Oise (Franţa), Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Panevėžio apygardos probacijos tarnyba (Lituania) şi London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy (Marea Britanie).

     Delegaţiile participante au apreciat excelenta organizare a acestei întâlniri, precum şi profesionalismul cu care au fost conduse sesiunile de învăţare de către psihoterapeuţii London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy.

    În urma vizitei efectuate, toţi partenerii au apreciat faptul că modelul comunităţii terapeutice Grendon reprezintă o formă foarte eficientă de intervenţie recuperativă.

    Ultima întâlnire din cadrul acestui proiect va avea loc la Arad, în perioada 16-18 iunie 2015, unde vor fi prezentate public rezultatele finale ale proiectului. 

 

Întâlnire imternațională

Întâlnire internațională

în cadrul proiectului "Psychodrama and Creative Education in Prison"

     În perioaoda 25 – 27.11.2014, o delegație a Penitenciarului Arad, alcătuită din specialiști implicați în educația deținuților, a participat la a cincea întâlnire internațională din cadrul proiectului Grundtvig "Psychodrama and Creative Education in Prison", ID  naţional GRU-13-C-LP-61-AR-RO, finanțat de către Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.  

     Întâlnirea de proiect a fost organizată la Cergy-Pontoise, Franța de către partenerul francez, Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val d'Oise și a inclus: prezentarea sistemului penitenciar şi de probaţiune francez, precum şi a activităţilor educaţionale desfăşurate cu deţinuţii şi persoanele aflate în probaţiune, dezbaterea concluziilor rezultate în urma aplicării tehnicilor psihodramatice învăţate la întâlnirea de proiect precedentă în activităţile educaţionale cu deţinuţii din fiecare instituţie parteneră, însuşirea şi exersarea tehnicilor psihodramatice referitoare la sociometria grupului, managementul conflictelor și strategii de rezolvare a problemelor.  

     Activitățile proiectului se vor derula în perioada 1 August 2013 – 31 Iulie 2015, având ca obiectiv general formarea personalului de specialitate și a voluntarilor implicați în educația adulților în penitenciare, prin implementarea unor practici educaționale inovative, în vederea dezvoltării motivației intrinseci a deținuților pentru învățare și a creșterii șanselor lor de reintegrare socială.

     Următoarea întâlnire internațională va avea loc în Grendon, Marea Britanie, în perioada 10 - 12 martie 2015 și se va desfășura sub coordonarea formatorilor London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy.

Întâlnire internațională

Întâlnire internațională

în cadrul proiectului "Psychodrama and Creative Education in Prison"

     În perioaoda 23 – 25.09.2014, o delegație formată din patru ofițeri ai Penitenciarului Arad a participat la a patra întâlnire internațională din cadrul proiectului Grundtvig "Psychodrama and Creative Education in Prison", ID naţional GRU-13-C-LP-61-AR-RO, finanțat de către Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.

     Întâlnirea de proiect a avut loc la Panevezys și Vilnius (Lituania), fiind organizată de către partenerul din lituanian, Serviciul de Probațiune din Panevezys, și a inclus: prezentarea sistemului penitenciar lituanian şi a celui de probaţiune, cunoașterea activităţilor educaţionale desfăşurate cu deţinuţii şi persoanele aflate în probaţiune, dezbaterea concluziilor rezultate în urma aplicării tehnicilor psihodramatice în activităţile educaţionale cu deţinuţii din fiecare instituţie parteneră, precum și însuşirea/exersarea altor tehnici psihodramatice: jocul de rol şi inversiunea de rol.

     Activitățile proiectului se vor derula în perioada 1 August 2013 – 31 Iulie 2015, având ca obiectiv general formarea personalului de specialitate și a voluntarilor implicați în educația adulților în penitenciare, prin implementarea unor practici educaționale inovative, în vederea dezvoltării motivației intrinseci a deținuților pentru învățare și a creșterii șanselor lor de reintegrare socială.

     Următoarea întâlnire internațională va avea loc în localitatea Val d'Oise din Franța, în perioada 24 - 28 noiembrie 2014 și se va desfășura sub coordonarea formatorilor Asociaţiei Române de Psihodramă Clasică.

 

 

 

 

Întâlnire internațională

Întâlnire internațională

în cadrul proiectului "Psychodrama and Creative Education in Prison"

      În perioaoda 16 – 20.06.2014, o delegație formată din patru ofițeri ai Penitenciarului Arad a participat la treia întâlnire internațională din cadrul proiectului Grundtvig "Psychodrama and Creative Education in Prison", ID  naţional GRU-13-C-LP-61-AR-RO, finanțat de către Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.  

     Întâlnirea de proiect a fost organizată la Palermo de către partenerul italian, Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Sociale și a inclus: prezentarea sistemului penitenciar şi de probaţiune italian, precum şi a activităţilor educaţionale desfăşurate cu deţinuţii minori; dezbaterea concluziilor rezultate în urma aplicării tehnicilor psihodramatice învăţate la întâlnirea de proiect precedentă; însuşirea unor tehnici psihodramatice destinate îmbunătăţirii comunicării şi a motivaţiei pentru schimbare a deținuților.

     Activitățile proiectului se vor derula în perioada 1 August 2013 – 31 Iulie 2015, având ca obiectiv general formarea personalului de specialitate și a voluntarilor implicați în educația adulților în penitenciare, prin implementarea unor practici educaționale inovative, în vederea dezvoltării motivației intrinseci a deținuților pentru învățare și a creșterii șanselor lor de reintegrare socială.

    Următoarea întâlnire internațională va avea loc în Lituania, în perioada 22 - 26 septembrie 2014, sub coordonarea formatorilor London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy (Marea Britanie).  

 

 

Seminar de evaluare

Seminar de evaluare a profilului de competenţe cheie ale profesioniştilor implicaţi în educaţia adulţilor în mediul penitenciar, în cadrul proiectului EIS-ALP - European Induction Support for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System

     În data de 29 aprilie 2014, specialiştii Serviciului Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din cadrul Penitenciarului Arad au organizat un seminar de evaluare a profilului de competenţe cheie ale profesioniştilor implicaţi în educaţia adulţilor în mediul penitenciar, elaborat în cadrul  proiectul EIS-ALP - European Induction Support for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System, ID naţional: 539414-LLP-1-2013-RO-GRUNDTVIG-GMP - co-finantat de Uniunea Europeană prin programul LLP Grundtvig, în cadrul unui parteneriat din România, Malta, Potugalia, Slovenia şi Marea Britanie.

     Scopul general al proiectului este elaborarea unui profil al competenţelor cheie necesare profesioniştilor implicaţi în educaţia adulţilor în sistemul penitenciar, precum şi dezvoltarea unor materiale de suport pentru formarea profesională a acestora, ca un progres important în profesionalizarea educaţiei în sistemul corecţional.

     Seminarul a fost organizat la sediul Centrului de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din cadrul Penitenciarului Arad și a reunit 15 specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor implicate în domeniul educaţiei adulţilor:

 • Penitenciarul Arad
 • Universitatea „Aurel Vlaicu" Arad
 • Universitatea „Vasile Goldiş" Arad
 • Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Arad
 • Şcoala Gimnazială „Avram Iancu" Arad
 • Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială – ASSOC Baia Mare
 • Asociaţia Educatorilor de Penitenciare
 • Fundaţia ProPrietenia Arad

    Obiectivele sesiunii au vizat prezentarea proiectului EIS-ALP şi a activităţilor derulate în cadrul pachetului de lucru 2 (cercetare), prezentarea şi testarea formei iniţiale a profilului de competenţe cheie al profesioniştilor implicaţi în educaţia adulţilor în penitenciare, precum şi dezbaterea acestora şi integrarea opiniei specialiştilor în analiza rezultatelor.

    De asemenea, au fost discutate oportunităţile de utilizare a acestui profil de competenţe cheie în formarea iniţială şi continuă a profesioniştilor implicaţi în educaţia adulţilor în penitenciare.

 

A doua întâlnire internațională

A doua întâlnire internațională

în cadrul proiectului "Psychodrama and Creative Education in Prison"

     În perioada  18 – 22 Februarie 2013, o delegație a Penitenciarului Arad a participat la a doua întâlnire internațională în cadrul parteneriatului de învățare Grundtvig "Psychodrama and Creative Education in Prison", ID  naţional GRU-13-C-LP-61-AR-RO, finanțat de către Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.  

     Obiectivul general al proiectului este formarea personalului de specialitate și a voluntarilor implicați în educația adulților în penitenciare, prin implementarea unor practici educaționale inovative, în vederea dezvoltării motivației intrinseci a deținuților pentru învățare și a creșterii șanselor de reintegrare socială.

     Întâlnirea de proiect a avut loc la Londra (Marea Britanie), fiind organizată de unul dintre partenerii britanici, London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy și a reunit reprezentanții tuturor partenerilor din proiect:

 • Penitenciarul Arad (coordonator)
 • Asociația Română de Psihodramă Clasică (România)
 • Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Sociale (Italia)
 • Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val d'Oise (Franța)
 • Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Panevėžio apygardos probacijos tarnyba (Lituania)
 • HMP Grendon Underwood (Marea Britanie).

     Obiectivele de învățare au vizat: cunoașterea sistemului penitenciar şi de probaţiune britanic, precum şi a activităţilor educaţionale desfășurate cu deţinuţii; dezbaterea concluziilor rezultate în urma aplicării tehnicilor psihodramatice învățate la întâlnirea de proiect precedentă, în activitățile educaționale cu deținuții din fiecare instituţie parteneră; însușirea şi exersarea unor tehnici psihodramatice destinate îmbunătăţirii coeziunii de grup.

     Delegațiile participante au apreciat profesionalismul cu care a fost condusă această sesiune de învățare de către psihoterapeuții London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy, iar unii dintre participanți chiar și-au manifestat interesul pentru aprofundarea metodei psihodramatice în viitor. A fost unanim acceptată ideea utilității acestei metode în contextele educaționale din penitenciare, confirmând încă o dată ideea pe care a fost construit acest proiect.

     De asemenea, prezentarea sistemului judiciar britanic a oferit participanților un model de precizie și eficiență în abordarea politicilor execuțional penale, în special în domeniul reintegrarii sociale a deținuților.        

     Următoarea întâlnire internațională a proiectului va avea loc în Palermo - Italia, în perioada 16 – 20 iunie 2014 și va avea ca obiective:

 • prezentarea modului de cooperare dintre ONG-urile și penitenciarele, respectiv serviciile de probațiune, din Italia, precum și implicarea voluntarilor în activitățile educaționale cu deținuții;
 • dezbaterea concluziilor rezultate în urma aplicării metodelor psihodramatice, utilizate în fiecare instituție parteneră;
 • prezentarea și exersarea tehnicilor psihodramatice destinate îmbunătățirii abilităților de comunicare și insuflarea nevoii de schimbare, sub coordonarea Asociației Române de Psihodrama Clasică.

 

 

Parteneriat în proiect

     Începând cu luna octombrie 2013, Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Penitenciară din cadrul Penitenciarului Arad este partener în proiectul "European Induction Support for Adult Learning Professionals to the Correctional Criminal Justice System - EIS-ALP (539414-LLP-1-2013-RO-GRUNDTVIG-GMP), coordonat de Centrul pentru Promovarea Învăţării Permanente – România.

     Proiectul promovează un parteneriat dinamic şi inovator între organizaţii din România, Malta, Portugalia, Slovenia şi Marea Britanie, în scopul dezvoltării serviciilor de educaţie a adulţilor din penitenciarele ţărilor europene. Activităţile proiectului, împărţite în opt etape strategice, derulate în perioada  2013 – 2015,  vizează elaborarea unui profil al competenţelor cheie ale educatorului care lucrează în mediul penitenciar şi dezvoltarea unei platforme on-line de suport, care să completeze cursurile de formare profesională şi resursele virtuale existente în domeniul educaţiei corecţionale.

     Adiacent colaborării internaţionale şi a schimbului de bune practici, parteneriatul urmăreşte integrarea principiilor de responsabilitate socială în politica de management, în scopul maximizării contribuţiei sociale şi a sustenabilităţii proiectului.

     Informaţii suplimentare referitoare la proiect, obiectivele asumate şi activităţile desfăşurate sunt disponibile pe site-ul www.eisalp.eu al proiectului EIS ALP European Induction Support for Adult Learning Professionals

 

Întâlnire internațională în cadrul proiectului “Psychodrama and Creative Education in Prison”

   

 

     În parteneriat cu mai multe instituții și organizații naționale și internaționale, Penitenciarul Arad este implicat în proiectul Grundtvig "Psychodrama and Creative Education in Prison", ID  naţional GRU-13-C-LP-61-AR-RO, finanțat de către Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.  

    Activitățile proiectului se vor derula în perioada 1 August 2013 – 31 Iulie 2015, având ca obiectiv general formarea personalului de specialitate și voluntarilor implicați în educația adulților în penitenciare, prin implementarea unor practici educaționale inovative, în vederea dezvoltării motivației intrinseci a deținuților pentru învățare și a creșterii șanselor de reintegrare socială.

    Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 • familiarizarea partenerilor cu specificul fiecărui sistem de reintegrare socială a deținuților din țările partenere;
 • realizarea unui ghid de bune practici cu tehnicile psihodramatice aplicabile activităților educaționale desfășurate cu deținuții, precum și diseminarea lui;
 • realizarea unui film educațional care va ilustra practic tehnicile psihodramatice folosite în educația adulților;
 • utilizarea tehnicilor specifice psihodramei în vederea formării personalului din penitenciare;
 • formarea a unui număr de 10 voluntari din fiecare țară în utilizarea tehnicilor de psihodramă, pentru a îmbunătăți abilitățile lor de a lucra cu deținuții;
 • elaborarea unui website al proiectului.

    Prima întâlnire internațională  a avut loc în perioada 26 – 28 Noiembrie 2013, la sediul Penitenciarului Arad cu participarea reprezentanților: Asociației Române de Psihodramă Clasică (România), Consorzio Tartaruga Società Cooperativa Sociale (Italia), Service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val d'Oise (Franța), Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Panevėžio apygardos probacijos tarnyba (Lituania), HMP Grendon Underwood (Marea Britanie) și London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy  (Marea Britanie).

    Cu această ocazie, 15 specialiști ai sectorului de educație și asistență psihosocială din unitatea penitenciară au participat la activitățile de instruire, s-au implicat în schimbul de bune practici și au beneficiat de expertiza specialiștilor români și britanici, participând la două sesiuni aplicative în penitenciar, pentru exersarea unor tehnici specifice psihodramei formative.

    La următoarea întâlnire internațională care va avea loc la Londra în perioada 18 – 22 februarie 2014, proiectul își propune abordarea și învățarea unor tehnici psihodramatice destinate îmbunătățirii coeziunii de grup, sub coordonarea formatorilor celor două asociații de psihodramă - London Centre for Psychodrama Individual & Group Psychotherapy (Marea Britanie) și Asociația Română de Psihodrama Clasică (România).

 

Calendar

duminică
28
28.05.2017
L Ma Mi Jo V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Nu sunt evenimente in aceasta zi.
Timp Titlu Tip  
Nu sunt evenimente in aceasta zi.
Afișează 0 rezultate.

Anunturi

Filtru pe categorie

Stiri

Penitenciarul Arad

Parteneriat in proiect

Newsletter

Chestionare

Petitii online