Diseminare Proiect Leonardo Da Vinci

    Privind diseminarea aspectelor constatate cu ocazia vizitei efectuate  în Spania, în perioada aprilie-mai 2013, de către o echipă de funcţionari publici cu statut special din cadrul Penitenciarului Arad, în cadrul proiectului  LLP-LdV/PLM/2012/RO/321 "Perfecţionare profesională şi personală în formarea funcţionarilor de penitenciare" la Penitenciarul Allhaurin de la Torre din Malaga – Spania. Proiectul a fost derulat în 2 (două) fluxuri de deplasare şi monitorizare, în perioadele 13–21 aprilie 2013, respectiv 04 – 19 mai 2013.

     Obiectivul principal al vizitei a fost schimbul de expierenţă, dobândirea de cunoştinţe lingvistice de limbă spaniolă, atingerea competenţelor, deprinderilor şi aptitudinilor, stabilite în acordul de formare.

     Vizita s-a desfăşurat cu sprijinul reprezentanţilor organizaţiei de primire "Centro Penitenciario de Malaga", şi al organizatiei intermediare „Service Internship Consulting", doamna Monica Szauka, director.

      Programul perioadei de formare profesională a participanţilor a corespuns cu cel prevăzut în "Planul pregătirii de specialitate a persoanlului din sectorul operativ", conform   prevederilor art. 6 din Ordinul M.J. nr. 2855/2004 şi cu prevederile "Acordului de Formare" stabilit cu organizaţia de primire. Activităţile s-au desfăşurat în program de 8 ore zilnic, în acord cu programul zilnic al organizaţiei de primire.

            În cadrul proiectului s-a urmărit ca participanţii să dobândească:

 1. Cunoştinţe despre:

-  modul de organizare şi funcţionare a aşezămintelor de deţinere din Spania, legislaţia privind executarea pedepselor şi sistemul execuţional-penal spaniol;

-  managementul organizaţiei;

-  planificarea, organizarea, îndrumarea şi controlul misiunilor de pază, escortare, supraveghere şi intervenţie;

-  procedurile utilizate în cadrul misiunilor de pază, supraveghere şi escortare;

-  primirea deţinuţilor în penitenciar;

-  percheziţia persoanelor private de libertate şi a locurilor unde acestea au acces;

-  selecţionarea şi repartizarea deţinuţilor la muncă;

-  procedura disciplinară aplicată persoanelor private de libertate;

-  procedurile utilizate în cazul refuzului de hrană;

-  procedurile standard de intervenţie şi imobilizare aplicabile în soluţionarea incidentelor operaţionale sau critice; 

-  exerciţiile de dezvoltare a abilităţilor motrice.

 1. Abilităţi de:

-     a lucra în echipă în vederea îndeplinirii unor misiuni specifice;

-     a executa misiuni de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate;

-     a interveni în soluţionarea incidentelor operaţionale sau critice;

-     a comunica într-o limbă străină,

-     a relaţiona într-un alt mediu social şi cultural.

3. Competenţe generale, privind:

- comunicarea interpersonală;

- organizarea muncii în echipă;

- executarea, planificarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţilor specifice.

4. Competenţe specifice, privind:

-  comunicarea intr-o limba străină, cu personalul penitenciarului şi cu deţinuţii;

-  comunicarea, planificarea şi îndeplinirea sarcinilor în cadrul grupului de lucru;

-  planificarea, organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul misiunilor de pază, escortare, însoţire, supraveghere şi intervenţie;

-  planificarea, organizarea şi executarea activităţilor specifice aplicării regimurilor de deţinere;

-  utilizarea procedurilor de intervenţie şi imobilizare în soluţionarea incidentelor operaţionale sau critice.

FLUXUL I

      Din delegaţia Penitenciarului Arad, au făcut parte următorii funcţionari publici:

 1. Subcomisar de penitenciare, Adrian Codin BRICIU – Director Adjunct Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar;
 2. Agent Şef Principal de penitenciare, Gheorghe BORLEA – agent operativ principal I supraveghere;
 3. Agent prinicipal de penitenciare Cornel CORBEI – agent operativ I escortă;
 4. Agent şef adjunct de penitenciare Ciprian MIHAŢ – agent operativ principal III pază;
 5. Agent principal de penitenciare Laurenţiu OLARIU- şef escortă I;
 6. Agent principal de penitenciare Radu SUCIU – agent operativ I escortă;
 7. Agent şef principal de penitenciare Ioan TURCEA – agent operativ principal I supraveghere.

        Activitatea membrilor delegaţiei a fost monitorizată de către comisar şef de penitenciare Doru Mihai BELEZAN – Şef Serviciu Siguranţă.

         La penitenciarul Alhaurin de la Torre din Malaga – Spania, am fost primiţi de:

 • Domnul Angel Herbella AlonsoDirector Centru Penitenciar;
 • Domnul Jose Fco Uceta Flores - Şef Cabinet Director;
 • Domnul Angel Gomez – Şef Serviciu Siguranţă,
 • Domnul César Pelegrín- Oficial de Prisiones del Centro Penitenciario Alhaurín de la Torre (tutore de proiect).

            Delegaţia a fost însoţită de doamna Monica Szauka – Director  Service Internship Consulting"  şi de domnişoara Amalia Bicăzan – student stagiar „Service Internship Consulting".

La data vizitei, penitenciarul avea în custodie un număr de 1407 deţinuţi.

         FLUXUL II

            În perioada 04 – 19 mai 2013, din delegaţia Penitenciarului Arad, au făcut parte următorii funcţionari publici:

 1. Subcomisar de penitenciare, Georgel Sergiu TRANDAFIR – Ofiţer principal I  Siguranţă Penitenciară;
 2. Agent şef de penitenciare, Dorin Ovidiu CIOCEAN – agent operativ principal I supraveghere;
 3. Agent şef  de penitenciare Gabriel Cristian FAUR – agent operativ principal I supraveghere;
 4. Agent şef principal de penitenciare Dan LAZA – agent operativ principal I supraveghere;
 5. Agent şef adjunct de penitenciare Alin POLIŞ - agent operativ principal I supraveghere;
 6. Agent şef adjunct  de penitenciare Claudia Ramona POLIŞ – agent operativ principal I supraveghere;
 7. Agent principal de penitenciare Ciprian Cosmin SAPLACAN – agent operativ principal I supraveghere.

          Activitatea a fost monitorizată de domnul comisar şef de penitenciare Petru DOBRA Directorul Penitenciarului Arad.

    La penitenciarul Allhaurin de la Torre din Malaga – Spania, am fost primiţi de:

 • Domnul Angel Herbella AlonsoDirector Centru Penitenciar;
 • Domnul Jose Fco Uceta Flores - Şef Cabinet Director;
 • Doamna Esther Guerra directorul adjunct care are în subordine aria de tratament şi de reinserţie         
 • Domnul Angel Gomez – Şef Serviciu Siguranţă,
 • Domnul César Pelegrín- Oficial de Prisiones del Centro Penitenciario Alhaurín de la Torre (tutore de proiect).

       La fel ca şi la primul flux, delegaţia a fost însoţită de doamna Monica Szauka – Director  „Service Internship Consulting"  şi de domnişoara Amalia Bicăzan – student stagiar „Service Internship Consulting".

        La data vizitei, penitenciarul avea în custodie un număr de 1400 deţinuţi.

        La ambele fluxuri de deplasare şi monitorizare, domnul Angel Herbella AlonsoDirector Centru Penitenciar după urarea de bun venit, a făcut o scurtă prezentare a, aşezămintelor de deţinere din Spania, a legislaţiei privind executarea pedepselor şi sistemul execuţional-penal spaniol, precum şi o scurtă prezentare a organizaţiei de primire, respectiv a Penitenciarului Allhaurin de la Torre.

       De asemenea fiecare participant a prezentat o scurtă descriere privind activitatea profesională proprie. A fost efectuată apoi o vizită în spaţiul de deţinere, ocazie cu care a fost luat un prim contact cu modul de lucru specific spaniol.

        Tutorele de stagiu domnul César Pelegrín a prezentat o scurtă informare tuturor participanţilor referitoare la:

 • organizarea aşezămintelor de deţinere din Spania, legislaţia privind executarea pedepselor şi sistemul execuţional-penal spaniol;
 • regulile privind accesul în penitenciar;
 • modalităţi executare a serviciului de pază a penitenciarului;
 • organizarea activităţilor de supraveghere a deţinuţilor;
 • programul perioadei de formare al participanţilor;
 • mod de evaluare a participanţilor, data efectuării întâlnirilor de lucru cu toţi participanţii;

      Din conţinutul prezentării au fost reţinute următoarele aspecte specifice:

      Penitenciarul Alhaurin de la Torre – este  construit din anul 1985, pe o suprafaţă de aproximativ 35 Ha. Este un penitenciar de tranzit, organizat astfel:

 • Sector administrativ de comandă;
 • Spaţii pentru deservirea penitenciarului;
 • Sector de deţinere, organizat pe module de sine stătătoare, corespunzătoare regimurilor de executare, respectiv 4 regimuri de executare – periculoşi(multi-restrictiv), regim normal(închis), regim semideschis şi deschis. Deţinuţii aflaţi în regim deschis stau la domiciliu şi sunt controlaţi periodic – li se aplică brăţări telemetrice;
 • punct primire deţinuţi;
 • sector de acordare a drepturilor la vizită;
 • Bloc alimentar – deservit de deţinuţi sub îndrumarea unui specialist bucătar.

      Legislaţia referitoare la executarea pedepselor este asemănătoare celei din România – Constituţie, Lege de executare, Regulament organic de aplicare, Cod Deontologic, Dispoziţii ale Administraţiei Naţionale. Acestea vizează două aspecte importante:

 • Securitatea şi vigilenţa;
 • Aria de tratament penitenciar.

Activitatea personalului este supervizată de un judecător.

 • Siguranţa interioară - este coordonată de un subdirector, respectiv domnul Francisco Morillos. În afara barierelor fizice (uşi de acces automate în sistem ecluză, amprentare digitală, culoare de intervenţie securizate, în situaţia producerii de incidente, control corporal cu aparatură tehnică de către personal specializat, sistem video de supraveghere, sistem de detectare a telefoanelor mobile, mijloace tehnice de legătură şi alarmare, sistem de iluminat, programe informatice de lucru aflate permanent în legătură cu Madridul şi alte instituţii de siguranţă naţională, etc.), siguranţa interioară este realizată şi prin controale inopinate a zonelor de acces pentru deţinuţi şi aparţinătorii acestora, prin  reducerea la minim a contactului direct dintre deţinuţi şi personal, organizarea de percheziţii planificate sau inopinate la camerele de deţinere, în urma obţinerii de informaţii referitoare la obiecte, bunuri sau substanţe interzise. De asemenea, supravegherea întregii suprafeţe interioare a penitenciarului este realizată periodic de către angajaţii penitenciarului, de pe o platformă zidită la o înălţime care să permită această activitate.
 • Siguranţa exterioară, paza perimetrului, activitatea de prezentare a deţinuţilor la instanţele de judecată, internările în spitale şi transferul acestora, - se asigură de către „Guardia Civil" (garda civilă), care are atribuţii privind paza perimetrului penitenciarului, accesul prin Postul de Control nr.1, transferul deţinuţilor, supravegherea deţinuţilor pe timpul internării în spitalele civile.

       Perimetrul este format din perimetru exterior, perimetru interior, zonă de siguranţă. Perimetrele sunt delimitate prin gard zidit, supraînălţat cu sârmă tip „NATO". Zona de siguranţă exterioară, este delimitată printr-un gard din plasă metalică cu supraînălţări în forma de Y şi inscripţionată din loc în loc cu tăbliţe indicatoare care interzic accesul şi staţionarea în apropiere. Mai au in dotare masini cu care efectueaza periodic controlul perimetrului prin patrulare, inclusiv cu ajutorul câinilor dresaţi în depistarea substante interzise.(droguri). Paza şi supravegherea perimetrului se realizează prin camere video, senzori de miscare cu inflarosu, patrule auto compuse din minim 3 agenţi ai gărzii civile care au misiuni de patrulare minim o dată la 2 ore, patrule periodice (2 – 3/lunar) cu unităţi canine specializate în depistarea drogurilor sau a altor substanţe interzise. Deşi perimetrul este dotat cu foişoare, acestea sunt utilizate de către personalul de pază, doar în situaţii deosebite (care presupun tulburări majore ale deţinuţilor - evadare, revoltă, luare de ostatici etc.). Toate reparaţiile referitoare la sistemele de siguranta şi închidere, sunt realizate de catre firme specializate în acel domeniu.

 • Subunitatea de transfer aparţie gărzii civile şi este dotată cu mijloace de transport specifice. Acestea sunt securizate în funcţie de tip sau capacitate. Capacitatea maximă de transport este de 16 locuri pentru deţinuţi şi 8 locuri pentru agenţi. Deţinuţii care au termen la instantele de judecată, sau cei care urmează a fi  transferaţi la alte unitati, cu o zi inainte de termen, sunt mutaţi pe un modul destinat acestei activităţi, de unde sunt preluaţi de Garda Civilă. Identificarea deţinuţilor transferaţi se efectuează cu ajutorul dosarului de penitenciar şi prin ampretare. Pentru transfer sunt utilizate următoarele documente operative: registre primire/înregistrare/predare, registru valori, tabele transfer. Pe timpul transferului, tuturor deţinuţilor li se aplică cătuşe la mâini.

            Pentru asigurarea intervenţiei în situaţii de criză, penitenciarele nu dispun de angajaţi specializaţi pe acest domeniu. Grupele de intervenţie specializate sunt la Madrid şi intervin la solicitarea directorilor de unităţi cu aprobarea şefului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în timp util, cu mijloace rapide de transport (avion, elicopter, mijloace auto etc.).

      Accesul în perimetrul interior al penitenciarului şi în sectorul de deţinere. Controlul acestuia, este efectuat de către personalul propriu printr-un dispozitiv tehnic de citire şi identificare a amprentelor, legitimaţii de acces, ecusoane de identificare cu numere personalizate, dispozitive tehnice de control video şi de monitorizare, control corporal al vizitatorilor şi aparţinătorilor deţinuţilor, mijloace tehnice de legătură şi alarmare, etc. accesul se realizează prin uşi care sunt deschise în sistem ecluză.

 • Personalul angajat. Personalul de conducere, de educaţie şi cel tehnic care asigură deservirea centrului penitenciar, desfăşoară activităţi zilnice în program de 8 ore. Personalul de supraveghere şi de asigurare a asistenţei medicale, execută serviciul pe ture de serviciu, coordonate de către un Şef de Tură. Schimburile sunt organizate astfel:

-          O tură de zi în program de 13-14 ore/ noaptea liber;

-          A doua tură de zi în program de 13-14 ore şi liber până a doua zi seara;

-          O tură de noapte în program de 11 ore, după care liber cinci zile.

     Conform acestui program, angajaţii execută serviciu în regim de 37 - 40 ore săptămânal. Există o preocupare permanentă pentru folosirea eficientă a resursei umane.

     Acesta are dreptul să adere la organizaţii sindicale profesioniste, în funcţie de corpul din care fac parte. Ex. organizaţia sindicală „ACAIP" pentru personalul din structurile operative.

 

 • Cazarea deţinuţilor este realizată în corpuri de clădire construite în sistem Modular, care are avantajul unei mai bune supravegheri a activităţii deţinuţilor şi o mai bună siguranţă şi securitate a personalului. Fiecare modul, corespunde criteriilor legale de separaţiune şi anume: 4 regimuri de executare, arestaţi preventiv, medical, femei şi un modul special, denumit „Modulul de Respect". Modulele sunt construite pe 2 nivele, cu câte 36 camere de cazare fiecare, având o capacitate legală de 144 de locuri, deţinuţii fiind cazaţi doar câte 2 într-o cameră. Fiecare cameră este dotată cu grup sanitar propriu, iar mobilierul este încastrat în zid sau pardoseală. Între orele 09,00-18,00, deţinuţii desfăşoară activităţi în afara camerelor de cazare, conform orarelor aprobate de director. În cadrul modulului, deţinuţii se pot muta cu cine doresc, însă cu acordul supraveghetorului si a educatorului de modul. Greutatea bagajelor (bunurilor) este restricţionată la 5 kg obiecte îmbrăcăminte pentru fiecare deţinut. De asemenea, mai au voie să deţină un aparat TV şi un radio. Este interzisă deţinerea de fierbătoare, telefoane mobile, substanţe interzise, tacâmuri metalice sau orice alte obiecte care pot pune în pericol viaţa sau sănătatea deţinuţilio sau a altor persoane.

      La parter, sunt amenajate spaţii pentru activităţi recreative şi sportive, săli de clasă, cluburi pentru activităţi educative, sală de mese, punct alimentar, automate pentru gustări şi băuturi răcoritoare, băi, şi este amenajată o curte de plimbare acoperită parţial, dotată cu mese, băncuţe, sursă de apă şi toaletă. Din curtea de plimbare, deţinuţii au acces la sala de sport şi punctul alimentar.

       Fiecare modul este conceput în aşa fel încât din biroul supraveghetorilor să existe vizibilitate la curtea de plimbare în întregimea sa, parterul modulului, sala de mese, sală sport.

Modulul de respect (etapă premergătoare liberării) -  specific acestui modul este faptul că deţinuţii sunt nominalizaţi şi cazaţi în baza solicitării personale a lor, în baza unui contract cu clauze speciale. Contractul cuprinde: activităţi obligatorii, prevederi disciplinare, sancţiuni, reguli de comportare, etc.

Sala de mese din cadrul modulului este comună şi deschisă doar pe timpul servitului mesei. Activităţile administrative de curăţenie şi întreţinere sunt efectuate în comun de către toţi deţinuţii. În cadrul acestui modul deţinuţii au o spalatorie proprie, un cabinet medical, un punct alimentar propriu unde lucreaza un deţinut anume selecţionat, o sală pentru activitati recreative, culturale şi o curte de plimbare.

Modulul de respect este dispus pe 2 nivele cu câte 36 camere fiecare. Programul zilnic al deţinuţilor este impus de director si respectat intocmai de către deţinuţi. Deţinuţii care nu lucreaza la ateliere sau în alte locuri din penitenciar participă obligatoriu la 4 activitati zilnice.  Activităţile deţinuţilor, starea de curăţenie, respectarea regulilor impuse, sunt verificate zilnic de către o echipă formată din şeful serviciului, un educator şi deţinuţi din cadrul modulului. La cea mai mica abatere de la disciplină care vizează respectul acordat personalului centrului penitenciar, sau altor persoane care intră în contact cu deţinuţi, cel vinovat, este mutat necondiţionat de alte reguli pe un alt modul corespunzător regimului închis.

Regimurile de executaresunt asemănătoare celor din România, respectiv maximă securitate, regim normal (închis), regim de semilibertate, regim deschis. Deţinuţii clasificaţi de judecător în regim deschis, şi care au obligatoriu contract de muncă, sunt cazaţi într-o instituţie separată din afara penitenciarului, coordonată de un director – domnul Petro Martinez, un şef serviciu – domnul Jose Antonio Martin Cano şi un responsabil departament interior – domnul Mariano Calno Fernandez. Pe timpul zilei camerele de cazare sunt închise. Deţinuţii bărbaţi stau în aceeaşi clădire cu deţinutele femei, în camere diferite.

Acestor deţinuţi li se aplică brăţări telemetrice de supraveghere şi control şi sunt monitorizaţi printr-un centru de monitorizare GPS. De la deşteptare şi până la stingere, deţinuţii lucrează în exteriorul locului de deţinere. Ei pot să deţină telefoane mobile fără cameră video. De asemenea, pot să deţină asupra lor sume de bani.

Supravegherea deţinuţilor este efectuată pe timp de zi de către 2 sau 3 supraveghetori pe modul, iar pe timp de noapte de către un supraveghetor. Organizarea acestora este pe 8 schimburi / 32 cadre pe schimb. În tura de zi sunt 2 sau 3 supraveghetori, din care, cel puţin 2, de pe ture diferite (adica 2 ture se suprapun). Astfel, se realizează continuitate în cunoaşterea situaţiei operative din cadrul modului. In timpul noptii este un singur supraveghetor. Aceştia lucreaza astfel, doua ture de zi de cate 14 ore şi o tura de noapte a 11 ore, după care au 5 zile libere. Planificarea personalului asigură încadrareă în norma de 40 de ore săptămânal.

      Posturile de supraveghere au în dotare: 2 bastoane, 2 cătuşe, 2 staţii RTP "Motorola", o lanternă şi o paletă detectoare de metale. Totodată, biroul supraveghetorului este dotat cu sistem de supraveghere audio - video.

 • Sistemul audio, este compus dintr-un microfon amplasat în birou şi mai multe difuzoare amplasate în toate spaţiile unde au acces deţinuţii. Aceştia sunt chemaţi la fereastra care face legătura între biroul supraveghetorului şi curtea de plimbare, sau la poarta de acces pe secţie, pentru a participa la activităţile prevăzute în programul zilnic.
 • Sistemul video, urmăreşte zona de securitate de lângă camerele de deţinere şi geamurile de la camere. Ambele sisteme sunt conectate în biroul supraveghetorului care, are posibilitatea de monitorizare vizuală a tuturor activităţilor şi a deţinuţilor, mai puţin în camerele de cazare. În birou sunt ţinute cheile destinate accesului în modul şi actele operative ce trebuiesc  întocmite de supraveghetor.

Programul zilnic al deţinuţilor

Orarul zilnic al deţinuţilor  este conceput astfel:

-          După apelul de dimineaţă, (orele 8.00 - 8.30), deţinuţii ies din camera şi servesc micul dejun în sala de mese, deservită de 3 deţinuţi.

-          Între orele 9.00 - 13.00, aceştia efectuează programul zilnic de plimbare. Plimbarea este obligatorie pentru toţi deţinuţii. În camere pot rămâne doar cei scutiţi  medical, sau care au aprobare de la directorul unităţii pentru diferite motive. Camerele de deţinere rămân inchise pe toată durata zilei.

-          În timpul plimbării, deţinuţii pot să desfăşoare, diferite activităţi dispuse sau „la liber". Activităţile dispuse se desfăşoară în baza solicitării scrise a deţinuţilor, în funcţie de programul întocmit de educatorul de modul. Tot în acest timp, la cerere, pot fi văzuţi de către medic, în spaţiul anume destinat,  după caz pot sta de vorbă cu asistentul social, psihologul ori educatorul. Programele şi terapiile care vizează aplicarea tratamentului penitenciar, sunt coordonate de către şeful serviciului tratament şi de un educator pentru fiecare modul în parte. Acestea sunt supervizate de către directorul adjunct care are în subordine aria de tratament şi de reinserţie (educaţie, psihologie, juridic, profesori, etc). În situaţia în care deţinuţii din motive neîntemeiate nu participă la activităţile dispuse sau la care sunt solicitati, pierd dreptul de a mai participa la acele activităţi şi sunt sanctionaţi disciplinar.

-          Activităţile „la liber" sunt cele sportive (tenis de masă, fotbal, baschet) şi se desfăşoară sub supraveghere continuă. Tot în timpul programului de plimbare, deţinuţii pot desfăşura şi alte activitati, în afara modulului: terapii cu câinii, pentru persoanele cu probleme psihice, sau activitati teatrale, culturale, au acces la bibliotecă etc..

-          Între orele 13.00 - 13.30 se serveşte masa de prânz, iar ulterior deţinuţii sunt introduşi în camere, moment în care se face al doilea apel al zilei.

-          între orele 17.00 - 20.00, deţinuţii sunt scoşi în curtea de plimbare, iar în intervalul orar  20.00 - 20.30 se desfăşoară al treilea apel al zilei.

-          Pe timpul nopţii, supraveghetorul are obligaţia ca, din două în două ore să verifice întreaga secţie de deţinere.

 

 • Acordarea drepturilor deţinuţilor:
 •  Convorbirile telefonice – se realizează în timpul plimbării, de la 3 cabine telefonice, pe baza unei cartele primită de la Penitenciar. În această cartelă sunt introduce, la cererea deţinuţilor, maxim 10 numere de telefon, verificate în prealabil. Ele trebuie să aparţină persoanelor înscrise în aceştia în cerere.
 • Dreptul la cumpărături – se realizează în limita a 100 Euro/lunar. Aceştia pot cumpăra produse de igienă personală, alimente, inclusiv bere fără acool.
 • Prepararea hranei şi servitul mesei – este asigurată prin blocul alimentar deservit de un bucătar specialist şi de către deţinuţi. Meniurile sunt corespunzătoare regimurilor alimentare stabilite de medic. Hrana este servită în salile de mese corespunzătoare fiecărui modul, iar din motive de siguranţă, se folosesc tacamuri din plastic. Pâinea este preparată în brutăria proprie.
 • Dreptul la asistenţă medicală – este asigurat pe fiecare modul în parte, în încăperi amenajate în acest sens. Zilnic deţinuţii beneficiază de prezenţa a 5 medici. Modulul „Infirmerie" ca dotare, executare a serviciului, configuraţie, este complet diferit faţă de celelalte module din C.P. Allhaurin de la Torre. Acesta este împartit in 2 submodule: Infirmeria I si Infirmeria II.

   - Infirmeria I este amplasată pe 2 nivele, are 27 deţinuţi în 26 de camere.

  - Infirmeria 2 are un singur nivel cu 17 camere de detentie în care erau 29 deţinuţi.

In acest modul usile sunt deschise pe timpul zilei pentru ca deţinuţii să-şi poata primi medicamentele. Cele 2 submodule au curţile de plimbare separate. Exista camere de luat vederi atat pe holurile secţiei cât şi în curţile de plimbare. Aici sunt internaţi deţinuţi care au diferite afectiuni medicale, probleme psihice, bolnavi de cancer în starea avansată.

Activităţile specifice în acest modul sunt:

-          Recoltare de sânge pentru analize;

-          Efectuarea de EKG;

-          Tratamente stomatologice;

-          Internarea urgenţelor de pe celalalte module.

Pe timpul noptii este planificat în serviciu, un medic şi un asistent medical. Supravegherea deţinuţilor în modulele de infirmerie, pe timpul zilei, este asigurată de  4 supraveghetori, cate unul pe fiecare submodul, unul la cabinetele medicale, iar al 4-lea pe hol si la monitoare.

 • Dreptul la vizită – este acordat într-un corp de clădire separat, prevăzut cu săli de aşteptare pentru vizitatori şi deţinuţi, cabine cu dispozitiv de separare, cabine fără dispozitiv de separare, încăperi pentru acordarea vizitelor intime, încăpere în care este amenajat spaţiu de joacă pentru acordarea dreptului la vizită împreună cu copii deţinuţilor.

                 Activitatea este supravegheată de personalul penitenciarului şi prin supraveghere voideo.

                 Deţinuţii beneficiază de 4 vizite pe lună cu membrii familiei, dintre care: 2 cu dispozitiv de separare, o vizită intimă cu durata de 1,30 ore, o vizită familială cu durata de 3 ore.

                 Cu ocazia acordării dreptului, atât deţinuţii cât şi persoanele vizitatoare  sunt amprentate, sunt supuse percheziţiei corporale sumare prin palpare şi cu tehnică de control. Pentru acordarea vizitei intime li se efectuiază percheziţie corporală amănunţită.

 Concluzii:

În urma vizitelor pe cele două fluxuri, au fost costatate următoarele:

ASEMĂNĂRI:

 • Personalul angajat poate adera la organizaţii sindicale profesioniste;
 • activitaţile desfasurate cu deţinuţii sunt cuprinse în orare zilnice aprobate de director;
 • aceeşi categorie de drepturi, însă în cuantumuri diferite;
 • acces la bibliotecă, teatru, sport în baza unui tabel aprobat;
 • problemele organizatorice se rezolva cu ajutorul deţinuţilor care muncesc la deservire si anume curatenie, reparatii interioare legate de feronerie, tamplarie si electricitate;
 • beneficieaza de asistenta sociala, psihologica si medicala gratuit;
 • deţinuţii au acces la mijloace de informare prin acordarea posibilităţii de a deţine un aparat radio şi/sau tv in fiecare cameră;
 • fiecare deţinut are o fişa ca un istoric si o fişa medicala;
 • se face un control cu cainii pentru a depista substante interzise de 2 ori in 30 de zile;

DEOSEBIRI:

 • deţinuţii sunt cazati câte 2 în cameră. Aceştia se pot muta în cadrul modulului cu cine doresc, doar cu acordul colegului de cameră unde este loc liber şi cu acordul supraveghetorului si a educatorului de modul;
 • nu au voie cu fierbător pe camera;
 • plimbarea este obligatorie;
 • au acces la cumpărături de fiecare data cand sunt la curtea de plimbare în limita sumei lunare alocate;
 • dacă nu participă la o activitate dispusă la care sunt solicitaţi, pierd dreptul de a mai participa la acea activitate si sunt sancţionaţi disciplinar;
 • penitenciarele nu au grupa de interventie proprie;
 • activitatea de supraveghere este efectuată zilnic de doi supraveghetori pe fiecare modul;
 • bagajele le sunt restrictionate la un nr. de 5 kg – doar obiecte de îmbrăcăminte;
 • rufele sunt spalate în functie de culoarea lor, prin spălătorie. Nu se acceptă spălarea în grupul sanitar al camerei;
 • punctele alimentare funcţionează fără adaos comercial şi sunt administate de către penitenciar;
 • la prima abatere disciplinară gravă, deţinuţii sunt mutati în gradul I de securitate respectiv în regim de maxima siguranţă.

La prezentul proces verbal pănă la 30 august 2013, vor fi anexate următoarele documente:

-          tabel cu personalul penitenciarului Arad, faţă de care s-a efectuat diseminarea;

-          prezentarea în Power Point a activităţilor şi imaginilor din Centru Penitenciar Allhaurin de la Torre;

-          CD, pliante, afişe;

-          Teme comparative de pregătire, care vor fi afişate şi în format electronic la avizierul virtual al unităţii şi pe platforma Elearning;

 

Penitenciarul Arad

Newsletter

Chestionare

Petitii online