Anut modalitate de acordare vizite

    Începând cu data de 03.05.2016, acordarea drepturilor deținuților la pachet se va face în conformitate cu dispozițile art.  148 din H.G. 157/2016, respectiv:

   "Greutatea, numărul pachetelor şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate

    (1) Deţinuţii au dreptul de a primi, cumpăra, păstra şi de a folosi pe perioada detenţiei bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 1.

    (2) Modalitatea de intrare în posesia fiecăruia dintre bunurile care pot fi păstrate şi folosite este prevăzută în anexa nr. 1.

    (3) Deţinuţilor le sunt interzise primirea, cumpărarea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase.

    (4) Deţinuţii au dreptul de a primi, lunar, un pachet cu produse alimentare în greutate de maximum 10 kg, la care se poate adăuga o cantitate de maximum 6 kg de fructe şi legume.

    (5) Pachetele prevăzute la alin. (4), precum şi bunurile şi obiectele prevăzute în anexa nr. 1 se primesc cu ocazia efectuării vizitelor.

    (6) Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor, inclusiv a celor alimentare, se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia penitenciarului.

    (7) Bunurile şi obiectele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi produsele prevăzute la alin. (4) sunt supuse, în prezenţa deţinuţilor, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere.

    (8) Deţinuţilor le este interzisă:

    a) primirea de produse alimentare care, în vederea consumului, necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice;

    c) primirea de lămâi şi derivate ale acestora.

    (9) Bunurile, obiectele, produsele alimentare şi fructele a căror primire nu este permisă se restituie imediat persoanei care le-a adus, cu excepţia bunurilor a căror deţinere este interzisă de lege oricărui cetăţean, care sunt reţinute în vederea predării organului de urmărire penală competent.

    (10) Se interzice primirea bunurilor, obiectelor şi produselor prevăzute de anexa nr. 3, precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare."

Penitenciarul Arad

Newsletter

Chestionare

Petitii online