Reîntoarce-te la toată pagina

INFORMARE DE PRESĂ

INFORMARE DE PRESĂ

 

În perioada 15.06.2014-20.06.2014, a avut loc în localitatea B       itlis din Turcia, cea de a doua mobilitate din cadrul proiectului „A new vision!A new started!A new attitude!", proiect finanţat în cadrul Programului Sectorial Grundtvig –învăţare pe tot parcursul vieţii – GRU-13-C-LP-363-AB.

Proiectul este derulat de Penitenciarul Aiud, în calitate de coordonator, în parteneriat cu FRANȚA şi TURCIA.

Obiectivele principale ale proiectului sunt creşterea şanselor de reintegrare în societate a deținuților după liberare, prin metoda educaţiei nonformale, dezvoltarea abilităţilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor personalului care desfășoară activităţi de educaţie cu persoanele private de libertate, prin vizite de studiu, schimburi de experienţă şi modele de bună practică între parteneri, dărâmarea barierelor stigmatizării şi marginalizării în ce priveşte persoanele private de libertate, dezvoltarea la acestea a abilităţilor şi atitudinilor sociale, morale şi civice, precum şi a comportamentelor prosociale, etc.

Activităţile cele mai importante au fost:

  1. Prezentarea  organizaţiei partenere, a misiunii acesteia in ce priveste educatia adultilor
  2. Întălniri cu experţi locali în domeniul educaţiei nonformale si formale
  3. Prezentarea sistemului penitenciar din Turcia - misiune, activităţi, programe ce se derulează în prezent în penitenciar, vizitarea penitenciarului din Bitlis
  4. Vizită la Serviciul de Probaţiune din Bitlis, prezentarea activităţii acestuia
  5. Vizită la Fundaţia Umanitară din Bitlis
  6. Vizite culturale în Tatvan, Van si Bitlis
  7. Dezbateri despre proiect, finalizarea brosurii proiectului, prezentarea website-ului proiectului, prezentarea activitatilor ce sunt derulate in prezent de catre fiecare partener.

Atelierele de lucru au avut ca obiectiv de bază, prezentarea activitatilor derulate pana acum de catre cele trei institutii partenere, prezentarea propunerilor de activitati de evaluare finala a proiectului, a rolului fiecărui partener în pregătirea elementelor de vizibilitate, a activităţilor proiectului şi a rezultatelor finale asteptate, analizarea progreselor obtinute pana in prezent.

La această mobilitate au participat din partea delegaţiei române 14 angajaţi ai penitenciarului Aiud şi două persoane din partea Fundaţiei Umanitare Rescue din Cluj Napoca – colaboratorul pe plan local al penitenciarului Aiud, opt persoane din partea delegaţiei franceze şi delegaţia din Turcia- gazda noastra in aceasta mobilitate.

Proiectul se doreşte un parteneriat de învăţare în vederea găsirii de modalităţi pentru a scoate educaţia în afara sălii de clasă şi de a găsi oportunităţi de învăţare şi lecţii de viaţă prin metoda educatiei nonformale, de a face educaţia mai practică şi mai legată de viaţa reală, astfel incat sa fie de un real ajutor pentru deținuți dupa liberare, ajutor ce sa permita o mai buna reintegrare a acestora in societate.

          Valoarea totala a proiectului finantat de Comisia Europeana este de 20.000 Euro.

           

Acest material nu reprezinta in mod necesar punctul de vedere al Comisiei Europene si ANPCDEFP, ci doar opinia autorului.

 

Inspector principal de penitenciare Nicoleta Mătărîngă

Purtător de cuvânt

Penitenciarul Aiud