Comunicate de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

Susţinerea Raportului anual al activităţii Penitenciarului Aiud pentru anul 2016

 


           Marţi 17 ianuarie 2017, directorul Penitenciarului Aiud, dl. comisar şef de penitenciare Ioan Emil ITU a prezentat raportul privind activitatea Penitenciarului Aiud pentru anul 2016. La eveniment, alături de personalul penitenciarului, au participat  reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale precum şi un reprezentant din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Raportul anual al activităţii Penitenciarului Aiud este disponibil pe pagina de internet a unităţii noastre, accesând link-ul Bilant Penitenciar AIUD

 

Persoană de contact: purtător de cuvânt subcomisar de penitenciare Nicoleta Mătărîngă, mobil 0745.315.404, telefon 0258.861.774, 0258.861.021, interior 123, fax: 0258.863.575, e-mail  nicoleta.mataringa@anp.gov.ro

 

 

            Cu deosebită consideraţie,

 

 

 

Comisar şef de penitenciare Ioan Emil ITU

Director

 

Penitenciarului AiudCOMUNICAT DE PRESĂ

Susţinerea Raportului anual al activităţii Penitenciarului Aiud pentru anul 2016

 


           Marţi 17 ianuarie 2017, directorul Penitenciarului Aiud, dl. comisar şef de penitenciare Ioan Emil ITU a prezentat raportul privind activitatea Penitenciarului Aiud pentru anul 2016. La eveniment, alături de personalul penitenciarului, au participat  reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale precum şi un reprezentant din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Raportul anual al activităţii Penitenciarului Aiud este disponibil pe pagina de internet a unităţii noastre, accesând link-ul /documents/12387/12004746/Bilant+Penitenciarul+Aiud+2016.pdf/21464030-1216-4f49-a19c-55d27f450668

 

Persoană de contact: purtător de cuvânt subcomisar de penitenciare Nicoleta Mătărîngă, mobil 0745.315.404, telefon 0258.861.774, 0258.861.021, interior 123, fax: 0258.863.575, e-mail  nicoleta.mataringa@anp.gov.ro

 

 

            Cu deosebită consideraţie,

 

 

 

Comisar şef de penitenciare Ioan Emil ITU

Director

Penitenciarului Aiud

INVITAŢIE

                                                                                   

28 iunie - Ziua Porților Deschise la Penitenciarul Aiud

 

 

 

Ziua lucrătorului de penitenciare ne oferă ocazia de a organiza, marți, 28 iunie 2016, "Ziua Porților Deschise"  în  Penitenciarul Aiud.

Cu acest prilej, instituţia noastră  invită membrii de familie ai personalului unității, aparținători ai deținuților, reprezentanți ai societății civile și ai mass-media, ONG-urile și instituții partenere, la un tur de vizitare a celor mai reprezentative locuri din penitenciar.

Scopul acestei acctiuni este acela de a prezenta penitenciarul și activitățile desfășurate zilnic de către personalul unității, precum și activităţile şi programele în care sunt implicate persoanele private de libertate în vederea pregătirii pentru reintegrarea în societate, dar şi rolul pe care îl are instituţia pe plan social. 

Pentru eficientizarea activităţi, accesul  persoanelor se va efectua astfel:

     -     de la ora 08.00 - reprezentanții mass-media;

     -    de la ora 10.00 și ora 12,00 - membrii de familie ai personalului unității, membrii de familie sau aparținătorii deținuților ori alţi doritori.

Participanţii  la eveniment trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil (cu fotografie). Accesul în locul de deținere presupune ca persoanele vizitatoare să se supună controlului anti-terorist și să predea, pentru a fi păstrate pe toată durata vizitei, bunurile și obiectele interzise (telefoane mobile și componente sau accesorii ale acestora, obiecte ascuțite sau contondente, băuturi alcoolice, precum și alte obiecte sau substanțe interzise).

Pentru buna desfășurare a activității, invităm persoanele interesate să se prezinte cu 15 minute mai devreme.

Nu pot vizita penitenciarul persoanele care au interdicție de acces în Penitenciarul Aiud  în perioada indicată.

 

 

Subcomisar de penitenciare Nicoleta Mătărîngă

Purtător de cuvânt

Penitenciarul Aiud

 

 

 

INFORMARE  DE PRESĂ - Informare accesare de fonduri nerambursabile

Programul - RO 18 „Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene"

Penitenciarul Aiud a aplicat în cadrul Mecanismului Fondurilor Europene cu un proiect destinat formării profesionale continue a personalului. Proiectul intitulat "Dezvoltarea/optimizarea performanțelor profesionale ale angajaților din penitenciare, prin transfer de cunoștințe și cooperare bilaterală între Penitenciarul Aiud – România și Penitenciarul Holden - Norvegia" are ca obiectiv principal consolidarea relațiilor bilaterale între Penitenciarul Aiud și Penitenciarul Halden prin realizarea schimburilor de experiență și împărtășirea modelelor de bună practică din fiecare țară parteneră.

Valoarea totală a grantului aprobat Penitenciarului Aiud prin „Fondul bilateral la nivelul programului RO 18" este de 172.061,28 lei, prin acest proiect reușind ca un număr de 24 angajați din penitenciarele Aiud și Halden să beneficieze de oportunitatea de a participa la aceste schimburi de experiență.

 

Data finalizării proiectului este 30 iunie 2016.

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Festivitatea de deschidere a anului şcolar  2014-2015

     Luni, 15 septembrie 2014, începîndu cu ora 10, şi la Penitenciarul Aiud a avut loc festivitatea de deschidere a anului şcolar  2014-2015. La cursurile Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4 din incinta penitenciarului au fost înscrise un număr de 132 persoane private de libertate care vor studia la nivelul primar şi gimnazial. Cel mai tânăr dintre elevi are 21 ani iar decanul de vârstă are 51 de ani si este înscris în clasa I.

     De asemenea, în colaborare cu Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud, au fost organizate  şi cursuri liceale serale pentru claele a IX-a şi a X-a  pentru profilele Resurse naturale şi protecţia mediului şi Tehgnologic unde sunt înscrişi un număr de 50 de deţinuţi.

     Venind în întimpinarea nevoii de integrare pe piaţa muncii a foştilor deţinuţi, din acest an şcolar un număr de 11 persoane private de libertate vor frecventa cursurile unei clase de învăţămînt profesional special cu profil tehnologic.

     Administraţia Penitenciarului Aiud a pus la dispoziţia corpului profesoral şi a elevilor un număr de 7 săli de clasă, o bibliotecă, o cancelarie precum şi un cabinet de consiliere psihologică. De asemenea, fiecărui elev i-au fost asigurat necesarul de rechizite pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului instructiv-educativ. Programa şcolară pentru nivelul primar,  gimnazial şi liceal cuprinde aceleaşi materii şi bareme de evaluare ca în toate şcolile similare din sistemul educaţional românesc.

      În anul şcolar 2013-2014 au fost înscrise la cursuri 200 persoane private de liberate dintre care au absolvit un număr de 117.

    În conformitate cu Legea nr. 274/2014 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu  modificările şi completările ulterioare, persoanele custodiate în sistemul penitenciar care promovează un an şcolar beneficiază de 30 de zile considerate ca executate din pedeapsă.   

     Administraţia locului de deţinere prin Serviciul Educaţie şi Asistenţă Psihosocială este permanent interesată de educaţia persoanelor private de libertate, aceasta fiind una dintre modalităţile de sporire a şanselor pentru integrarea în societate.

 

INFORMARE  DE PRESĂ - Ofertă educaţională

     Campanie ofertă educaţională Urmând tradiția ultimilor ani, Penitenciarul Aiud participă și în acest an la campania națională de prezentare a ofertelor educaţionale ale instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar. Astfel, prima etapă a campaniei se va derula în perioada 17 - 28 martie 2014 și constă în popularizarea meseriei de lucrător de penitenciare în rândul elevilor. În acest scop, o echipă din cadrul Penitenciarului Aiud, formată din ofiţerul cu formarea profesională şi funcţionari publici cu statut special, absolvenţi ai Facultăţii de Poliţie, specialitatea penitenciare, din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti şi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna, vor vizita liceele din județul Alba și județele limitrofe. Oferta educaţională vizează elevii din clasele liceale din anii terminali. Prezentările sunt realizate într-o formă atractivă, evidenţiindu-se atât oportunităţile cât şi varietatea ofertei de învățămînt pentru anul universitar și școlar 2014-2015.La finalul activităților vor fi împărție pliante ale unităților de învățământ care pregătesc agenți și ofițeri de penitenciare. A doua etapă constă în lansarea de invitații adresate unităților școlare liceale de a vizita unitatea de detenție în cadrul programului „Școala altfel: să știi mai multe, să fi mai bun" pentru a prezenta specificul muncii lucrătorului de penitenciare. Trebuie menționat succesul acestei campanii derulate de către echipa Penitenciarulu Aiud în anului 2013. Astfel, urmare a celor 18 vizite de informare, la sediul penitenciarului au fost înscriși un număr de 75 de candidați pentru Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna și 6 pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti.

 

 

INFORMARE  DE PRESĂ - Ofertă educaţională

      Penitenciarul Aiud demarează, începând de luni, 20 mai 2013, înscrierile candidaţilor la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau adeverinţă (pentru absolvenţii 2013) care doresc să îmbrăţişeze o carieră în sistemul administraţiei penitenciare pot candida la una din cele şapte instituţii de învăţământ universitar şi preuniversitar care au pus la dispoziţie următoarele locuri:

    Academia de Poliţie „Al. I. Cuza" Bucureşti, Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi siguranţă publică – penitenciare", curs de zi, durata studiilor 3 ani - 31 locuri (bărbaţi şi femei)

    Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" Bucureşti, Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani:

    Specializarea „ Psihologie" - 10 locuri (bărbaţi şi femei)

    specializarea „Studii de securitate şi informaţii" - 5 locuri (bărbaţi)

 

    Institutul Medico - Militar Bucureşti

 

    Facultatea de medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani - 10 locuri (bărbaţi şi femei)

    Facultatea de medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani - 5 locuri (bărbaţi şi femei)

    Farmacie, cursuri de zi, durata studiilor 5 ani - 2 locuri (bărbaţi şi femei)

 

    Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu, Facultatea de Management Militar, pentru domeniile de licenţă:

 

    Ştiinţe Militare şi Informaţii - specializarea „Management economico - financiar (finanţe - contabilitate)", cursuri de zi, durata studiilor 3 ani - 10 locuri (bărbaţi şi femei)

    Ştiinţe Militare şi Informaţii - specializarea „Management economico - financiar (Intendenţă)", cursuri de zi, durata studiilor 3 ani - 10 locuri (băbaţi şi femei)

 

    Academia Tehnică Militară Bucureşti:

 

    Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă - specializarea „Construcţii şi fortificaţii (inginer de construcţii şi fortificaţii)", cursuri de zi, durata studiilor 4 ani - 3 locuri (bărbaţi şi femei)

    Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea "Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională", cursuri de zi, durata studiilor 4 ani - 4 locuri (bărbaţi şi femei)

 

    Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" Piteşti, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani:

 

    Auto - specializarea „Auto" - 5 locuri (bărbaţi şi femei)

    Comunicaţii şi informatică - specializările:

        „Tehnică de comunicaţii" - 3 locuri (bărbaţi şi femei)

        „Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii" - 5 locuri (bărbaţi şi femei)

    Construcţii - specializarea „Construcţii" - 5 locuri (bărbaţi şi femei)

    Intendenţă - specializarea „Bucătar" - 10 locuri (bărbaţi şi femei)

 

    Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:

 

    170 locuri - bărbaţi

      30 locuri - femei

 

      Informaţii referitoare la condiţiile de participare, documentele necesare în vederea depunerii dosarelor, tematica şi bibliografia  în vederea susţinerii examenelor pot fi obţinute de la Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională din cadrul Penitenciarului Aiud, str. Morii, nr.7-9,  telefon 0258 861 021, interior 120, între orele 08.00 – 12.00 sau  accesând paginile web ale  Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp-just.ro, rubrica „Anunţuri") ori ale instituţiilor de învăţământ nominalizate anterior.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Educaţie prin sport în penitenciar

      Practicarea activităţilor sportive de către deţinuţi contribuie la dezvoltarea de atitudini şi aptitudini pro-sociale, precum: respectarea regulilor şi a adversarului, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare, dezvoltarea capacităţii de a lua decizii responsabile.

      În multe penitenciare din ţară şi din lume sunt amenajate săli de forţă, ca mijloace de educaţie non-formală a persoanelor private de libertate. Antrenamentele vizează atât păstrarea unui tonus muscular adecvat prestării unor munci, cât şi asumarea de către practicanţi a unei discipline care conduce şi la respectarea regulamentelor interne. Astfel, abaterile disciplinare comise de deţinuţi care frecventează sala de forţă sunt rare. 

      Din considerentele menţionate, Penitenciarul Aiud, prin Serviciul educaţie şi asistenţă psihosocială va organiza duminică, 19 mai, începând cu ora 10, o competiţie de powerlifting adresată persoanelor private de libertate custodiate. Powerlifting-ul este considerat cel mai reprezentativ sport de forţă şi constă în trei probe: „împins din culcat", genuflexiuni şi „îndreptări". Manifestarea se află la a treia ediţie iar în organizarea acesteia o contribuţie esenţială o are Federaţia Română de Powerlifting cu sediul în Alba Iulia, reprezentată de domnul antrenor Ioan Frăţilă, în calitate de preşedinte şi domnul Ovidiu Pănăzan, secretar general al Federaţiei şi un performer al acestei discipline sportive, persoane de la care participanţii vor avea ce învăţa atât din punct de vedere sportiv cât şi uman.

 

Informare de presă - Deces persoana privata de libertate

      În data de 7 mai, in jurul orei 00,30  a decedat persoana privată de libertate H.M.C, în vârstă de 30 de ani, încarcerată în Penitenciarul Aiud, condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de 7 ani pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie.

      Persoana privată de libertate se afla în evidenţele cabinetului medical cu afecţiuni medicale (epilepsie). În urma unei crize epileptice acesta a căzut şi a suferit un traumatism cranian sever. Au fost acordate primele îngrijiri medicale de către personalul cabinetului medical al penitenciarului până la sosirea serviciului SMURD Aiud care a preluat persoana privată de libertate şi a transportat-o de urgenţă la Spitalul Municipal Aiud iar de aici la Spitalul Judeţean Alba Iulia unde a decedat.

      Primele măsuri întreprinse de către conducerea Penitenciarului Aiud au fost: anunţarea familiei persoanei decedate, a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate precum şi a organelor abilitate: Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, Serviciul de Medicina Legală Alba, Poliţia Municipiului Aiud şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Totodată a fost demarată o anchetă internă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

 

COMUNICAT DE PRESĂ - „8 aprilie – Ziua internaţională a romilor

     Organizarea unor activităţi prin care se sărbătoresc persoanele de altă etnie care execută pedepse privative de libertate în unităţile penitenciare constituie un bun prilej de cunoaştere şi înţelegere a modului de viaţă a acestora în încercarea de a depăşi sau limita diferenţele de natură socială şi culturală.

      Astfel, în data de 8 aprilie 2013, Penitenciarul Aiud în colaborare cu Fundaţia Umanitara Rescue Cluj-Napoca au organizat activitatea „8 aprilie – Ziua internaţională a romilor". Un grup de persoanele private de libertate de etnie romă aflate în custodia Penitenciarului Aiud au susţinut un moment artistic iar Fratii Tofela împreună cu voluntari ai fundaţiei din Cluj Napoca au interpretat cântece religioase specifice. La finalul activităţii reprezentanţii fundaţiei au oferit celor 50 de persoane private de libertate de etnie roma participante cadouri constând in produse de igiena si produse alimentare.

     În acest sens, prin astfel de activităţi se urmăreşte valorizarea obiceiurilor şi tradiţiilor acestei etnii în încercarea de a elimina stereotipurile etnice şi a dezvolta relaţii interumane nediscriminatorii. 

 

 

 COMUNICAT DE PRESĂ - Expoziţie de pictură şi sculptură

      Luni, 18 februarie 2013, începând cu ora 12,00, Fundaţia „Inter-Art" Aiud, Penitenciarul Aiud şi Centrul Cultural „Liviu Rebreanu" Aiud, în parteneriat cu Universitara "1 Decembrie 1918" Alba Iulia organizează expoziţia de pictură şi sculptură „Visând speranţa". Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Arta în penitenciare" şi va fi găzduită de spaţiul expoziţional Palatul APOR din Alba Iulia.

      Vor fi expuse 9 sculpturi în marmură şi 21 de lucrări de pictură acrilic realizate de doua persoane private de libertate.

      Proiectul a debutat în anul 2012 şi îşi propune să realizeze, în premieră pentru sistemul penitenciar românesc, o manifestare cu caracter literar - artistic care să reunească persoane din medii diferite: persoane private de libertate, funcţionari ai Penitenciarului Aiud şi artişti consacraţi din comunitatea locală. Iniţiativa oferă participanţilor – în primul rând persoane private de libertate – oportunităţi deosebite de dezvoltare personală.

 

 

INFORMARE DE PRESĂ - Bilanţ activităţii Penitenciarului Aiud pentru anul 2012

      Marţi, 22 ianuarie 2013, începând cu ora 10,00, sala I.I.C. Brătianu din incinta Primăriei Municipiului Aiud a găzduit şedinţa festivă prilejuită de bilanţul activităţilor derulate de Penitenciarul Aiud în cursul anului 2012.

      Au fost prezentate activităţile specifice fiecărui sector de activitate, obiectivele propuse si cele îndeplinite în anului 2012, dificultăţile concrete cu care s-a confruntat unitatea  precum si  planul de management pentru anul 2013.

      Au participat oficialităţi locale si judeţene, colaboratori, beneficiari ai forţei de muncă specială, foşti lucrători ai penitenciarului precum si personalul unităţii. Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost reprezentată prin domnul comisar de penitenciare Marius Ştef, directorul Direcţiei Prevenirea Criminalităţii şi Terorismului.

 

 

 

INFORMARE DE PRESĂ - cu privire la exercitarea dreptului de vot de către persoanele private de libertate din Penitenciarul Aiud, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  României din 09 decembrie 2012

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 35/13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi ale Deciziei Biroului Electoral Central nr. 14D/11.10.2012 ce se va desfăşura în data de 09.12.2012, persoanele private de libertate îşi pot exercita dreptul de vot dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

    au vârsta peste 18 ani;

    sunt cetăţeni români;

    au acte de identitate valabile;

     nu li s-a interzis acest drept prin hotărârea judecătorească definitivă de condamnare;

    solicită în scris preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, prin intermediul administraţiei locului de deţinere, că doreşte să îşi exprime dreptul de vot prin intermediul urnei speciale;

    au domiciliul stabil în raza teritorială a secţiei de votare unde se află locul de deţinere.

      Din cele 945 persoane private de libertate aflate în custodia unităţii noastre, niciuna nu îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării dreptului de vot.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - O zi în penitenciar – proiect de prevenire primară a delincvenţei şi infracţionalităţii în rândul tinerilor

     Ieri, 06 decembrie, 8 elevi de la Liceul Teologic Adventist "Maranatha" din Cluj Napoca au petrecut o zi în Penitenciarul Aiud, în cadrul unui proiect inedit al cărui obiectiv general a fost prevenirea primară a delincvenţei şi infracţionalităţii în rândul tinerilor. Participanţii au fost atât elevi cu tendinţe sau comportamente deviante cât şi elevi buni la învăţătură, din dorinţa de a disemina experienţa, la final, din perspective diferite. Acţiunea a fost precedată de o perioadă de pregătire a tinerilor selecţionaţi, derulată de către instituţia de învăţământ şi a vizat prezentarea proiectului, a penitenciarului (material video), precum şi exprimarea aşteptărilor elevilor cu privire la participarea la program.

      Participanţii au experimentat direct, cu acordul lor şi al părinţilor, o zi de detenţie ce a cuprins: transport cu mijloc specific penitenciarului, întocmirea dosarului individual (amprentare, fotografiere, întocmirea fişei de cameră, percheziţie, preluarea obiectelor interzise), vizită medicală sumară, anunţarea telefonică a familiei, repartizarea pe camere, masa de prânz, plimbare, o activitate educativă. La finalul acţiunii, elevii au avut prilejul de a-şi exprima trăirile avute de-a lungul zilei, în cadrul unei activităţi de grup moderată de echipa de proiect. Concluziile finale au vizat responsabilizarea tinerilor în luarea deciziilor proprii, consolidarea informaţiilor corecte privind privarea de libertate şi condiţiile reale de viaţă din penitenciar, sensibilizarea în ceea ce priveşte valoarea libertăţii.

      Elevii participanţi vor contribui la diseminarea rezultatelor proiectului prin împărtăşirea experienţelor proprii colegilor, în cadrul orelor de dirigenţie şi a evenimentelor organizate de instituţia de învăţământ, dar şi în cadrul unor grupuri de discuţii unde vor analiza aspectele pozitive, respectiv negative privind penitenciarul şi vor întocmi o scrisoare adresată directorului aşezământului de deţinere în cuprinsul căreia vor face şi sugestii de îmbunătăţire a activităţii.  

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Bursa locurilor de muncă pentru persoanele private de libertate

      60 de persoane private de libertate aflate în custodia Penitenciarului Aiud au participa astăzi, începând cu ora 9,30, la bursa locurilor de muncă, eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi Serviciul de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din cadrul Penitenciarului Aiud.

      Activitatea este adresată persoanelor private de libertate care sunt propuse a fi discutate în comisia de liberare condiţionata pe parcursul anului 2013. Penitenciarul Aiud s-a îngrijit ca de-a lungul perioadei de detenţie persoanele private de libertate să aibă posibilitatea de a urma cursuri de calificare care să le ofere oportunitatea găsirii unui loc de muncă la eliberare. De la începutul anului şi până în prezent 190 persoane private de libertate au absolvit cursuri de calificare sau recalificare profesională. Săptămâna trecută au fost finalizate cursurile de calificare profesională în meseriile de  frizer, lucrător în tâmplărie şi lucrător în structuri metalice.

      La eveniment au fost prezenţi 8 angajatori din următoarele domenii de activitate: alimentaţie publică, marochinărie, construcţii, prelucrarea lemnului şi confecţii precum şi  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Fundaţia PAEM Alba. Angajatorii au avut posibilitatea să stea faţă în faţă cu persoanele private de libertate, care anterior, au fost consiliate şi pregătite pentru acest eveniment de către asistenţii sociali şi psihologii din cadrul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

       În cadrul bursei organizatorii au prezentat beneficiile acordate angajatorilor pentru includerea pe piaţa muncii a persoanelor private de libertate. De asemenea, persoanele private de libertate au avut ocazia să se familiarizeze cu actuala piaţă a muncii şi au putut discuta direct cu eventualii angajatorii condiţiile care presupun găsirea şi păstrarea unui loc de muncă. 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ -   În data de 22.11.2012, a fost identificată persoana privată de liberate S.F.V. în vârstă de 25 ani, care, în timpul nopţii, a recurs la un act de suicid prin spânzurare. Incidentul a fost descoperit în jurul orei 06,00 cu ocazia activităţilor specifice de dimineaţă. Persoana decedată era arestată preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. A fost solicitată intervenţia serviciului SMURD care a efectuat manevrele specifice de resuscitare timp de o jumătate de oră dar fără restabilirea funcţiilor vitale.

       Primele măsuri luate de conducerea Penitenciarului Aiud au fost anunţarea familiei decedatului şi organele competente pentru efectuarea cercetărilor: judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din Penitenciarul Aiud, Politia Municipiului Aiud, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba şi Serviciul de Medicină Legală Alba.

       Din primele cercetări nu au fost identificate motivele  care au condus la gestul persoanei decedate.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Colaborare între Penitenciarul Aiud şi o companie privată în vederea implicării persoanelor private de libertate în activităţi lucrative

      Joi, 6 septembrie, la sediul Penitenciarului Aiud, urmare a invitaţiei directorului penitenciarului, domnul comisar şef Valentin Nazare, a avut loc o întâlnire între conducerea aşezământului de detenţie şi domnul dr. Stefan Ruhnau, directorul general  „Brandl" – România cu sediul în Sibiu, firmă specializată în producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule, cu o largă recunoaştere pe piaţa europeană de profil.

      Scopul întrevederii l-a constituit identificarea oportunităţilor concrete de colaborare între cele două părţi în direcţia folosirii la muncă a persoanelor private de libertate aflate în custodia penitenciarului şi creşterii, prin acest mod, a şanselor acestora de reinserţie pe piaţa muncii, după ispăşirea pedepsei.

      Premisele parteneriatului cu firma germană sunt constituite de existenţa unor spaţii tehnice în incinta penitenciarului, avantajele folosirii forţei de muncă a deţinuţilor, strategia de dezvoltare a responsabilităţii sociale a partenerului străin, precum şi preocuparea sistemului penitenciar de a găsi soluţii pentru creşterea veniturilor proprii. Oportunităţile identificate se vor concretiza în cel mai scurt timp prin încheierea unui contract de colaborare între părţi.

      Persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate care vor să se schimbe şi doresc să fie ajutate trebuie susţinute pentru a beneficia de o şansă reală pe piaţa muncii, iar lucrătorii din sistemul penitenciar şi comunitatea trebuie să identifice metode şi posibilităţi pentru a-i ajuta să se reintegreze în societate. 

 

 

COMUNICAT DE PRESA - Referendum la Penitenciarul Aiud

       În data de 29 iulie şi persoanele private de libertate cu drept de vot din Penitenciarul Aiud îşi vor exercita acest drept constituţional.

      În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 3 din 22.02.2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu articolul 36 din Constituţia României, îşi vor exercita dreptul de vot şi persoanele aflate în locurile de deţinere care nu au fost lipsite de drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă, care au îndeplinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care îndeplinesc această vârstă în ziua alegerilor, având cetăţenia română şi fiind cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, cu domiciliul sau reşedinţa în România.

       În perioada premergătoare referendumului au fost efectuate demersuri pe lângă Primăria Municipiului Aiud, respectiv Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în vederea actualizării documentelor de identitate expirate. De asemenea, fiecare persoană privată de libertate cu drept de vot a întocmit câte o declaraţie prin care îşi exprimă dorinţa de a vota, acestea fiind înaintate secţiei de votare arondată penitenciarului.

      Din cele 972 de persoane private de libertate aflate în custodia Penitenciarului Aiud la data de 27.07.2012, 608 sunt cu drept de vot. Acestora le va fi pusă la dispoziţie o urnă mobilă iar cabinele de vot vor fi amplasate într-o locaţie din incinta unităţii. Au fost luate masurile necesare pentru asigurarea caracterului secret si liber exprimat al votului.

      Pe perioada desfăşurării referendumului naţional se va permite accesul în penitenciar doar reprezentanţilor mass-media acreditaţi de către Biroul Electoral Central în acest scop, cu respectarea prevederilor legale referitoare la accesul în penitenciar.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Arta - modalitate de prevenire a consumului de droguri

      Consumul de droguri a ajuns să reprezinte şi în ţara noastră, un fenomen de amploare, aflat într-o expansiune îngrijorătoare. În prezent, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri sunt considerate prioritate naţională, dar şi o necesitate a comunităţii, astfel în data de 20.06.2012, începând cu ora 10, în cadrul Penitenciarului Aiud, trupa de teatru „Batista cu Eter" din cadrul Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan" Alba Iulia va prezenta piesa de teatru „Prima dată" autor elevul  Sorin Lodoabă, piesă realizată în cadrul proiectului „FII FREE".

      În acest mod, organizatorii evenimentului -  Penitenciarul Aiud, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan" Alba Iulia -  intenţionează să aducă în atenţia participanţilor dimensiunea fenomenului drogurilor şi totodată să prezinte funcţia specifică a artei, din perspectiva utilizării acesteia ca modalitate de petrecere benefică a timpului liber.

      Prin acest parteneriat se urmăreşte pe de o parte transmiterea prin intermediul spectacolului teatral de mesaje cu caracter antidrog, iar, pe de altă parte, se doreşte atragerea persoanelor private de libertate către actul de cultură în scopul oferirii de alternative.

       În cadrul evenimentului va fi  subliniată importanţa luptei antidrog şi utilizarea tuturor resurselor pentru stoparea consumului de droguri, promovarea unei atitudini de apropiere faţă de consumatorii de droguri şi reintegrarea lor în societate, în detrimentul atitudinii generale de marginalizare a acestora. 

      Această acţiune se înscrie în calendarul activităţilor pentru marcarea Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri 26 iunie 2012.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ -  „Liber la copilărie"

       În perioada 31 mai – 5 iunie, personalul Serviciului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din cadrul Penitenciarului Aiud, a planificat desfăşurarea proiectului de activitate „Liber la copilărie" adresat persoanelor private de libertate minore instituţionalizate în unitatea noastră. Astfel, în  data de 31 mai au fost derulate activităţi educative sub forma unor dezbateri privind însemnătatea zilei de 1 Iunie, vizionarea unui film artistic şi organizarea unui concurs cu  tema "Lumea minunată a copilăriei".

       De asemenea, în data de 5 mai, minorii deţinuţi vor avea ocazia să se întâlnească cu elevi ai Colegiului Naţional "Titu Miorescu" Aiud pentru disputarea unui meci de fotbal pe terenul de sport din incinta penitenciarului.

       Susţinerea acestor activităţi pentru marcarea zilei de 1 iunie contribuie la ameliorarea climatului afectiv al persoanelor aflate în custodie penitenciară, la schimbarea atitudinii şi mentalităţii din comunitate în legătură cu situaţia acestora şi posibilitatea de reintegrare în societate.  

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Simpozion de creaţie literară la Penitenciarul Aiud

      În săptămâna 28 mai – 1 iunie, Penitenciarul Aiud în colaborare cu Fundaţia „Inter-Art" Aiud organizează, în premieră pentru sistemul penitenciar românesc, prima ediţie a simpozionului „Liter-Art".

      Manifestarea de creaţie literară şi ilustraţie de carte are scopul de a facilita interacţiuni între creatori din medii diferite: comunitatea locală, mediul carceral, respectiv funcţionari din sistemul administraţiei penitenciare. Activităţile simpozionului se vor desfăşura în Clubul Serviciului reintegrare socială şi vor implica 5 persoane private de libertate cu abilităţi de creaţie literară, 5 invitaţi din comunitate şi 3 angajaţi ai Penitenciarului Aiud. Domeniile abordate sunt: poezie, proză, eseu şi grafică. Invitaţii speciali – printre care Grupul folk "Plus Noi" din Aiud – vor stimula creativitatea participanţilor.

      La finalizarea proiectului, organizatorii îşi propun să selecteze şi să publice într-un volum creaţiile realizate, precum şi să promoveze acţiunea ca model de bună practică în sistemul penitenciar.      

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - REFERITOR LA IMPLICAREA PENITENCIARULUI AIUD ÎN PROIECTUL "LET'S DO IT, ROMANIA!"

      Penitenciarul Aiud, asumându-şi rolul de serviciu public aflat în slujba comunităţii, de a realiza intervenţia recuperativă a persoanelor private de libertate în scopul reintegrării sociale a acestora după liberare, se va implica, şi în acest an, în activităţile derulate cu ocazia Zilei de Curăţenie Naţională.

       Astfel, în data de 12 mai 2012, 24 persoane private de libertate, organizate în două echipe, vor participa, în calitate de voluntari, la activităţi de ecologizare şi igienizare a zonelor limitrofe municipiului Aiud. Persoanele private de libertate implicate în aceste activităţi îşi execută pedeapsa privativă de libertate în regimul deschis. Acţiunea este organizată în colaborare cu Primăria Municipiului Aiud care asigură uneltele necesare derulării activităţii

   Activitatea se desfăşoară în baza acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Asociaţia "Viitorul în zori", organizator "Let's Do It, Romania!"

    Proiectul "Let's Do It, Romania!" este o acţiune socială care îşi propune să responsabilizeze autorităţile şi cetăţenii în ceea ce priveşte gestiunea corectă a deşeurilor şi aplicarea legislaţiei de mediu precum şi curăţarea arealelor naturale de pe teritoriul întregii ţări, într-o singură zi. În derularea acestei acţiuni este cooptat un număr mare de voluntari, cetăţeni şi instituţii publice.

    Reamintim faptul că anul trecut, din echipa "Let's do it, Romania!" au făcut parte 24 de persoane private de libertate care au salubrizat zonele limitrofe drumului de exploatare spre Herja şi cel de acces către Valea Lupului. Anul acesta, astfel de activităţi vor fi derulate în majoritatea unităţilor penitenciare din ţară.

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  – „Investeşte in oameni!"

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale"

 

Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"

 

Titlul proiectului: „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar romanesc"

 

Cod contract: POSDRU/96/6.2/S/60031

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Formare TIC ECDL  pentru persoane private de libertate şi personal

      În perioada 2 - 29 mai 2012, la Penitenciarul Aiud se va desfăşura o nouă sesiune a cursurilor de utilizare a calculatorului  destinată personalului unităţii şi persoanelor private  de libertate.

     Cursurile vor fi susţinute de către doi instructori IT, selecţionaţi din rândul personalului unităţii, care au dobândit această competenţă prin participarea în cadrul proiectului la cursurile de Formator şi ECDL Complet. Astfel, în luna mai, se vor desfăşura activităţi specifice de formare a două grupe, respectiv 10 angajaţi ai instituţiei şi 9 persoane private de libertate. Cursanţii au la dispoziţie o sală mobilă care include 10 laptop-uri, un videoproiector, o imprimantă  şi un router.      

       În cele două sesiuni precedente au fost instruiţi un număr de 40 de funcţionari publici cu statut special şi 20 de persoane private de libertate, iar pentru următoarea sesiune, planificată pentru luna iunie 2012, au fost înscrişi 10 angajaţi şi 10 persoane custodiate de către unitatea noastră.

      Activitatea face parte din proiectul naţional  Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc, finanţat prin fonduri structurale europene, derulat în parteneriat de către SC Euroaptitudini SA cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi vizează formarea profesională în domeniul informatic, în vederea creşterii şanselor de reintegrare pe piaţa muncii pentru persoanele aflate în detenţie şi dezvoltarea abilităţilor de folosire a calculatorului pentru personalul unităţii.

      La nivel naţional, proiectul îşi propune să formeze în domeniul IT  2000 de persoane private de libertate, cu vârste cuprinse între 16-54 ani şi 1600 de angajaţi cu vârste cuprinse între 20-54 de ani, în vederea îmbunătăţirii activităţilor, competenţelor şi a modalităţii de abordare utilizate în activitatea cu sau pentru persoanele aflate în detenţie.

      Absolvenţii vor obţine certificare CNFPA pentru ocupaţia „Operator introducere validare şi prelucrare date" (echivalentul ECDL START) şi Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) - cel mai răspândit program de certificare a competenţelor digitale recunoscut la nivel internaţional în peste 148 de ţări .

  Mai multe informaţii cu privire la proiect şi la activităţile desfăşurate se găsesc şi pe site-ul www.ticpentrureintegrare.ro.

 

COMUNICAT DE PRESĂ - DEZBARERE ÎN CADRUL PROIECTULUI „ÎNVĂŢĂM DIN GREŞELI"

      Azi, 27.04.2012, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba s-a desfăşurat una dintre cele 6 dezbateri planificate în cadrul Proiectului „Învăţăm din greşeli", proiect desfăşurat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în parteneriat cu Penitenciarul Aiud şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, ce are ca scop prevenirea delincvenţei şi a recidivei în rândul minorilor şi tinerilor.

      La activitate au participat 60 de elevi din clasele IX-XII de la 3 licee din Alba Iulia (Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan", Colegiul Tehnic „Apulum" şi Colegiul Tehnic „Dorin Pavel".

      Elevii s-au întâlnit, în sala de festivităţi a inspectoratului, cu 4 tineri care  ispăşesc o pedeapsă privativă de libertate în Penitenciarul Aiud şi au discutat aspecte legate de mediul familial în care a crescut tânărul condamnat, parcursul şcolar, anturajul acestuia, în vederea identificării şi conştientizării cauzelor, împrejurărilor şi condiţiilor care au determinat săvârşirea de infracţiuni.

      Moderarea dezbaterilor a fost realizată de  specialiştii Serviciului de Asistenţă Psihosocială din cadrul Penitenciarului Aiud, după obţinerea în prealabil a acordului celor 4 tineri care ispăşesc pedepse privative de libertate. Participanţii la întâlnire au putut viziona un film documentar privind istoricul Penitenciarului Aiud.

      La sfârşitul activităţii, elevilor le-au fost aplicate chestionare, în vederea evaluării impactului acestor dezbateri iar răspunsurile vor fi analizate după finalizarea tuturor dezbaterilor planificate. Raportul final de evaluare va fi pus la dispoziţia instituţiilor partenere şi al mass-mediei.    

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Concursuri de admitere 2012

      Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Aiud, recrutează şi în acest an candidaţi în vederea participării la concursurile organizate de instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2012, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare.

      Campania de promovare a ofertei educaţionale s-a derulat în perioada 7- 23 martie şi a constat în întâlniri ale specialiştilor din cadrul Penitenciarului Aiud şi elevi din 28 de instituţii de învăţământ liceal atât din judeţul Alba, cât şi din judeţul Cluj, precum şi în vizitarea penitenciarului de către elevii interesaţi de o carieră specifică sistemului administraţiei penitenciare.

      Oferta educaţională pentru anul 2012 este generoasă, Administraţia Naţională a Penitenciarelor prin politica de management a resurselor umane, investeşte în viitori specialişti în vederea  creşterii performanţei sistemului penitenciar românesc.

      Documentele suplimentare specifice pentru fiecare unitate de învăţământ precum şi informaţiile necesare privind probele de concurs şi datele limită de depunere a dosarelor se pot obţine pe site-ul http://www.penitenciarulaiud.ro/, secţiunea Anunţuri, sau la sediul Penitenciarului Aiud - Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională, între orele 0900-1500,  situat pe strada Morii, numărul 7-9  telefon

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Activităţi Pascale în penitenciar

            Sărbătorile Pascale reprezintă una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii. În mediul carceral, acest moment poate constitui pentru persoanele private de libertate un bun prilej de reflecţie faţă de faptele săvârşite şi chiar de început sau continuare a unei schimbări pozitive de atitudine.

            În acest sens, oferta de activităţi cu specific de reintegrare socială adresată persoanelor care execută pedepse privative de libertate în Penitenciarul Aiud este una generoasă. Astfel, în Săptămâna Mare sunt oficiate zilnic, la biserica din incintă, servicii religioase specifice Paştelui, deţinuţii participă la dezbateri mediate de educatori şi invitaţi din comunitate, asistă la proiecţii de filme tematice, prezentări power-point sau confecţionează obiecte artizanale (felicitări, ouă pictate, figurine din hârtie şi material textil). Persoanele private de libertate nevizitate şi fără posibilităţi materiale vor primi pachete constând în produse alimentare precum şi produse de igienă personală oferite de către reprezentanţi ai cultelor religioase.

            În Vinerea Mare, un grup de persoane private de libertate se va deplasa, împreună cu preotul capelan al unităţii, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului" din Aiud pentru a asista la oficierea slujbei Prohodul Domnului.

            Pregătirile pentru Paşte mai cuprind acţiuni de igienizare ale incintelor penitenciarului (camere, cluburi, alei), iar duminică persoanele private de libertate vor primi un meniu îmbunătăţit, completat cu ou roşu şi produse de patiserie.

         Apreciem că persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate reprezintă o problemă a societăţii, iar lucrătorii din sistemul penitenciar dar şi comunitatea trebuie să identifice metode şi posibilităţi pentru a-i ajuta să se reintegreze în societate. Considerăm important să oferim celor care vor să se schimbe şi doresc să fie ajutaţi o şansă reală în acest sens. 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ -  Campanie de recrutare

           În cadrul Campaniei active de recrutare, organizată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, o echipă din cadrul Penitenciarului Aiud, formată din ofiţerul cu formarea profesională şi funcţionari publici cu statut special, absolvenţi ai Facultăţii de Poliţie, specialitatea penitenciare, din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti şi ai Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna, a demarat, începând cu data de 7 martie 2012, la nivelul liceelor din zona de dispunere geografică, prezentarea ofertelor educaţionale ale instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar.

            Activitatea se desfăşoară în perioada 7 – 23 martie şi vizează un număr de 28 de instituţii de învăţământ liceale, atât din judeţul Alba, cât şi din judeţul Cluj. În prealabil, împreună cu directorii unităţilor de învăţământ, au fost stabilite data şi ora desfăşurării activităţii, precum şi detaliile organizatorice. Deschiderea şi interesul manifestat de conducătorii liceelor în cauză pentru derularea unor astfel de activităţi au permis realizarea, până în prezent, a unui număr de 17 prezentări.

          Oferta educaţională vizează elevii din clasele a XI-a şi a XII-a iar prezentările sunt realizate în format power-point, în săli de festivităţi, laboratoare multi-media sau săli de curs. În cadrul prezentărilor sunt evidenţiate atât oportunităţile cât şi varietatea ofertei educaţionale pentru admiterea din anul 2012. La finalul fiecărei prezentări sunt împărţite pliante, se răspunde întrebărilor elevilor şi este comunicat modul în care se pot obţine mai multe informaţii în acest sens.

            În vederea continuării procesului de recrutare, conducerea Penitenciarului Aiud şi-a manifestat deschiderea inclusiv pentru vizite de informare  ale elevilor interesaţi de cariera specifică sistemului administraţiei penitenciare.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Ajutor în caz de calamitate – căderi de zăpadă

            În urma solicitării primite din partea Primăriei municipiului Aiud, în vederea îndepărtării efectelor produse de căderile masive de zăpadă din ultima perioadă, în baza Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 619/2011 privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate, Penitenciarul Aiud a pus la dispoziţia autorităţilor locale un detaşament format din 20 persoane private de libertate, care execută pedepse privative de libertate în regim deschis. A fost încheiat un contract de folosire la muncă în caz de calamitate pe o perioadă de 8 zile, cu posibilitatea de prelungire, dacă situaţia persistă.

        Astfel, în perioada 14 – 21 februarie, vor fi deszăpezite căile de acces în vederea asigurării circulaţiei în condiţii de siguranţă către anumite instituţii (şcoli, grădiniţe şi spitale) din raza administrativ teritorială a municipiului Aiud. Uneltele necesare executării lucrărilor au fost puse la dispoziţie de către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Local Aiud. Persoanele private de libertate care participă la activităţile mai sus menţionate vor benefica de zile considerate ca executate din pedeapsă, în urma muncii prestate.  

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ - BILANŢ DE ACTIVITATE 2011

       Astăzi, începând cu ora 10,00, sala I.I.C. Brătianu din incinta Primăriei Municipiului Aiud a găzduit şedinţa festivă prilejuită de bilanţul activităţilor derulate de Penitenciarul Aiud in cursul anului 2011.

       Au participat oficialităţi locale si judeţene, colaboratori, beneficiari ai forţei de muncă specială, foşti lucrători ai penitenciarului precum si personalul unităţii. Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a participat domnul comisar şef de penitenciare Movilă  Viorel din cadrul Direcţiei Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar   şi domnul comisar şef de penitenciare Tiberiu Bărăianu – director Direcţia Tehnologia Informaţiei şi .Comunicaţii

     Au fost discutate activităţile specifice fiecărui sector de activitate în parte, obiectivele propuse si cele îndeplinite in cursul anului 2011 precum si cele propuse pentru anul 2012.

Penitenciarul Aiud
Astăzi (26/03/2017) sunt: 815 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online