Reguli de acces pentru vizitatori

Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedească identitatea cu cartea sau cu buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt.
În cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.
Nu vor fi admise la vizită persoane care nu deţin acte de identitate, sub influenţa băuturilor alcoolice, cele care nu se supun controlului antiterorist, cât şi cele care la vizitele anterioare au încercat să introducă obiecte interzise, au tulburat grav activitatea de acordare a drepturilor sau asupra cărora sunt indicii că ar periclita siguranţa locului de deţinere.
Accesul la vizită se va face în limita a 2(doua) persoane majore şi a 2(doi) minori.
Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere.

Persoanele sosite în vizită sunt obligate:

 1. să păstreze curăţenia în sala de aşteptare;
 2. să nu fumeze in sala de aşteptare;
 3. să solicite informaţiile numai de la personalul de serviciu si sa respecte indicaţiile acestora; sa solicite informaţiile numai de la personalul de serviciu si să respecte indicaţiile acestora;
 4. să ofere informaţiile cerute de personalul de serviciu;
 5. să asiste la controlul si predarea pachetelor;
 6. să respecte regulile stabilite pe timpul acordării drepturilor la pachet si vizita;
 7. să predea la post control nr.1 telefonul mobil;
 8. să nu introducă in unitate băuturi alcoolice sau sa consume in incinta unităţii băuturi alcoolice;

Pe timpul acordării dreptului la vizita este interzis:

 1. înmânarea sau primirea de obiecte in sala de vizita;
 2. trecerea copiilor peste masa de vizita;
 3. tulburarea liniştii si ordinii in sala de vizita;

Discuţiile vor fi purtate pe un ton civilizat pentru a nu deranja pe ceilalţi vizitatori.
Nerespectarea acestor reguli va duce la întreruperea vizitei sau anularea acesteia.

Centrul de Reeducare Târgu Ocna
Astăzi (28/04/2017) sunt: 174 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online