Programare vizită

În conformitate cu decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 342/10.03.2010, în vederea creşterii timpului destinat acordării dreptului la vizită, diminuării timpului de aşteptare al vizitatorilor, fluidizării accesului în spaţiile destinate acordării drepturilor persoanelor private de libertate la pachet şi vizită, vă comunicăm:

Membrii de familie ai persoanelor private de libertate sau alte persoane îşi anunţă intenţia de a efectua vizita înainte cu cel puţin 48 de ore înainte de data prezentării.
Solicitarea programării se face telefonic, prin e-mail sau direct la sediul penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.

Modalităţi prin care o persoană poate formula solicitare de programare:

  • la numărul de telefon 0234/344434 interior: 223 sau 220 – în fiecare zi a săptămânii - între orele: 08.00-15.00;
  • la adresa de e-mail vizitecrtgocna@anp.gov.ro – indiferent de oră;
  • direct, la sediul centrului de reeducare – în fiecare zi a săptămânii, între orele 08.00-15.00.

La fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul va comunica persoanei desemnate să efectueze programarea numele şi prenumele, adresa, seria actului cu care se identifică (buletin sau carte de identitate, paşaport etc.) precum şi numărul de telefon la care poate fi contactat.
Persoanele solicitante sunt anunţate atunci când intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificării.
Programarea vizitelor se va face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate.
În situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilităţile de acordare a dreptului la pachet şi vizită se va comunica solicitantului data şi intervalele orare pentru care se poate programa.
Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minimum 15 minute înainte de ora programată, pentru verificarea identităţii şi efectuarea controlului antiterorist.

Centrul de Reeducare Târgu Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online