Intervenţia recuperativă

Intervenția recuperativă se referă la ansamblul structurat de programe şi activităţi ce oferă minorilor diferite ocazii de invăţare, prin intermediul cărora aceştia să dobândească acele competenţe de viaţă care să le determine un comportament constructiv, autonom şi responsabil în cadrul comunităţii.

Oferta de programe şi activităţi

  1. Programe de achiziţionare a unor abilităţi şi competenţe sociale: formarea deprinderilor pentru viaţa cotidiană, deprinderi pentru viaţa în societate, educaţie pentru o societate democratică.
  2. Programe de echilibrare şi optimizare psihocomportamentală: autocunoaştere, relaţionare interpersonală, managementul conflictelor, diminuarea agresivităţii, identificarea resurselor personale, imaginea şi stima de sine, etc.
  3. Programe intructiv-formative (şcolarizare şi iniţiere într-o meserie): iniţierea / completarea nivelului de şcolarizare în concordanţă cu cerinţele sistemului de învăţământ public, formarea profesională în acord cu interesele, aptitudinile individuale şi evoluţia pieţei forţei de muncă.
  4. Programe educative: alfabetizare, îmbogăţirea nivelului de cultură generală, iniţiere în informatică, cerc literar, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru viaţa de familie.
  5. Programe şi activităţi sportiv-recreative şi artistice: sporturi de echipă, competiţii şi campionate, spectacole, cercuri de pictură, desen, muzică, ateliere ocupaţionale, expoziţii în centru şi comunitate.

Oferta educaţională a centrului este completată de activităţile desfăşurate în mediul deschis: excursii, drumeţii, tabere, vizite la obiective turistice, vizionare de spectacole, competiţii sportive, participarea la slujbe religioase, activităţi de ecologizare, dezbateri pe diverse teme specifice adolescenţilor, etc.

Centrul de Reeducare Târgu Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online