Concurs sursa externa

          Concurs de încadrare din sursă externă pentru ocuparea a unui post Ofiter ( financiar - contabilitate) si 3 posturi de Agent ( bucătar)

   Anunţ

 Condiţii specifice - bibliografie bucătar

 Condiţii specifice - bibliografie ofiţer financiar

 Decizia ANP nr.627/2010

Metodologie calculator Anexa 11

 Legislaţia prevăzută în tematicile şi bibliografiile de concurs pote fi accesată pe portalul legislativ:

 http:\\legislatie.just.ro

Planificare testare psihologica Agent Bucatar

Rezultate testare psihologica Agent Bucatar

Rezultate finale la evaluarea psihologică agent administrativ (bucătar)

 

Planificare testare psihologica Ofiter Financiar

Rezultate evaluare psihologica - Ofiter Financiar

 

 

Concurs sursa externa

 Concurs de încadrare din sursa externă Agent Resurse Umane în cadrul Centrului Educativ Tg.Ocna -  21.12.2016

  ANUNŢ

 CONDIŢII SPECIFICE

 DECIZIA NR.627/2010

Metodologie calculator Anexa 11

 Legislaţia prevăzută în tematicile şi bibliografiile de concurs pote fi accesată pe portalul legislativ:

 http:\\legislatie.just.ro

Planificare testare psihologica Agent Resurse Umane

Rezultate testare psihologica Agent Resurse Umane

Rezultate finale evaluare psihologică Agent Resurse Umane

 

Concurs din sursa externa

Taxa Evaluare psihologica

Ȋncepând cu data de 01.07.2014, contul în care candidaţii plătesc taxa de evaluare psihologică:

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Adresa: Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, Bucureşti

Cod fiscal: 4266324

Cont IBAN: RO84TREZ70020G365000XXXX

Banca: ATCPMB (Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti)

Oferta educationala

Administraţia Naţională a Penitenciarelor efectuează recrutări pentru şcolarizarea ȋn cadrul instituţiilor de ȋnvăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională unde i-au fost repartizate locuri, după cum urmează:

INSTITUŢII DE ȊNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

 1. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti – Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică"  - penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (femei şi bărbaţi).
 2. Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" Bucureşti -  Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani:

 - Specializarea Psihologie-Informaţii - 10 locuri (femei şi bărbaţi).

 - Specializarea Studii de securitate şi informaţii - 5 locuri (bărbaţi);

 1. Institutul Medico-Militar Bucureşti

         - Facultatea de Medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani - 10 locuri (femei şi bărbaţi);

         - Facultatea de Medicină Dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani - 5 locuri (femei şi bărbaţi);

         - Farmacie, cursuri de zi, durata studiilor 5 ani - 1 loc (femei şi bărbaţi).

 1.  Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu - Facultatea de Management Militar, pentru domeniile de licenţă:
 •  Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, programul de studii Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani - 5 locuri (femei şi bărbaţi);
 •  Ştiinţe administrative, programul de studii Administraţie publică, specialitatea militară Intendenţă, durata studiilor 3 ani - 5 locuri (femei şi bărbaţi);

 2. Academia Tehnică Militară Bucureşti

    - Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă - specializarea Construcţii şi fortificaţii (inginer de construcţii şi fortificaţii), cursuri de zi, durata studiilor 4 ani - 3 locuri (femei şi bărbaţi);

    - Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei,  specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională cursuri de zi, durata studiilor 4 ani - 4 locuri (femei şi bărbaţi);

    - Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specializarea Transmisiuni cursuri de zi, durata studiilor 4 ani - 2 locuri (femei şi bărbaţi);

 

INSTITUŢII DE ȊNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I" Piteşti, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani

Arma:

 •  Auto, specializarea Auto, 10 locuri (femei şi bărbaţi)
 • Comunicaţii şi Informatică – specializările:

- Tehnică de comunicaţii – 5 locuri (femei şi bărbaţi);

- Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii 

  5 locuri (femei şi bărbaţi);

 • Construcţii, specializarea construcţii 2 locuri (femei şi bărbaţi);
 • Intendenţă, specializarea bucătar, 10 locuri (femei şi bărbaţi).

   2  . Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna

cursuri de zi, durata studiilor 1 an

    - 190 locuri pentru bărbaţi;

    - 30 locuri pentru femei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-urile instituţiilor de ȋnvăţământ  menţionate precum şi de la structurile de resurse umane din unităţile penitenciare.

Anunţul ADMITERE 2014 se află pe site-ul oficial al ANP.

Centrul de Reeducare Târgu Ocna

Newsletter

Chestionare

Petitii online