Proiecte aflate in derulare

Proiect „ILA – Employability”

 

Proiectul „ILA – Employability", reprezentativ în ceea ce priveşte Abordările Inovative de Învăţare – Competenţe de Bază pentru Angajabilitate, îşi propune promovarea incluziunii sociale şi dezvoltarea competenţelor de angajabilitate ale tinerilor prin elaborarea şi implementarea unui model de formare, caracterizat prin:

(i) Curriculă de formare/metode educaţionale inovative

(ii) Educaţie antreprenorială

(iii) Creşterea ratei de angajabilitate în rândul tinerilor

Prin activităţile proiectului se urmăreşte ca:

- 100 de tineri din centre educative/penitenciare să beneficieze de educaţie pentru dezvoltarea competenţelor de angajabilitate;

- 20 de tineri din centre educative/penitenciare să fie implicaţi în mobilităţi transnaţionale, după punerea în libertate, în cursul cărora competenţele de angajabilitate dezvoltare prin activităţile proiectului să fie validate în piaţa forţei de muncă;

- 140 educatori din centre educative/penitenciare să fie implicaţi într-un program de formare, certificat printr-un atestat, recunoscut la nivel internaţional, certificat eliberat de o agenţie guvernamentală din Anglia, specializată în învăţământ vocaţional.

Principalele rezultate ale proiectului se regăsesc în produsele care urmează a fi elaborate de către experţi, în cursul celor doi ani de implementare, şi anume:

1. Model inovativ de formare în vederea creşterii şanselor de incluziune socială a grupurilor de tineri aflate în situaţii de risc prin dezvoltarea competenţelor de angajabilitate.

2. Curriculă de formare şi resurse educaţionale pentru angajaţii din centre educative/penitenciare pentru tineri.

3. Documentar care va reflecta experienţa tinerilor în mobilităţile transnaţionale.

4. Ghid de implementare şi monitorizare a Modelului de formare şi dezvoltare pentru incluziune prin dezvoltarea abilităţilor de angajabilitate.

Proiectul are o durată de 2 ani (octombrie 2014 – septembrie 2016) şi este derulat de către Centrul Educativ Buziaş, în parteneriat cu Universitatea din Salerno (Italia), Asociaţia DAE (Spania), G.G Eurosucces Consulting LtD (Cipru) şi Fife Council (Scoţia).

 

Detalii referitoare la activitățile și rezultatele proiectului se regăsesc atât pe pagina web a acestuia: www.ila-employability.eu, cât şi pe pagina de Facebook: ILA Employability.