Programul de lucru al compartimentului vizită persoane internate
Programul de acordare a vizitelor este zilnic, in urma programarii prealabile pe urmatoarele 5 serii:

1) - 08.00 - 10.00

2) - 10.00 - 12.00

3) - 13.00 - 15.00

                                               4) - 15.00 - 17.00

                                               5) - 17.00 - 19.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

IMPORTANT!!

 

Conform regulamentului de aplicare a legii 254/2013 , vizitarea persoanelor internate aflate în custodia Centrului Educativ Buzias, de către membrii familiei, aparţinători legali sau alte persoane, se va efectua numai pe baza unei programări prealabile.

Programarea vizitelor se poate face cu cel puţin 48 de ore înainte de data prezentării, persoana care solicită programarea având obligaţia să-şi decline identitatea şi calitatea şi să răspundă concis la întrebările personalului centrului.

Solicitarea unei programări se poate face de luni-vineri, în intervalul orar 08,00-15,00 la numărul de telefon 0256/321123 int 111; prin e-mail la adresa de e-mail vizite45@anp.gov.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau la sediul instituţiei din oraşul Buziaş , judeţul Timiş, str. Florilor nr.14.

În situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilitatea de acordare a dreptului la pachet şi vizită, se vor comunica solicitantului data şi intervalul orar la care se poate programa vizita.

Prezenţa vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minimum 15 minute înainte de ora programată pentru verificarea identităţii şi îndeplinirea formalităţilor de acces.

Noile reglementări de acordare a dreptului la pachet şi vizită precum şi modalităţile prin care se pot face programări au fost aduse la cunoştinţă atât minorilor internaţi cât şi familiilor acestora sau aparţinătorilor legali prin afişarea procedurii în spaţiile de acordare a dreptului la vizită, postarea pe pagina web a instituţiei şi prin trimiterea unei note de informare la domiciliul minorilor.

Prin aplicarea noilor reglementări legale se urmăreşte creşterea timpului destinat acordării dreptului la vizită, diminuarea timpului de aşteptare al vizitatorilor şi fluidizarea accesului în spaţiile destinate acordării dreptului la vizită.

Persoanele private de libertate sanctionate cu masura educativa a internarii intr-un centru educativ pot beneficia de o singura vizita / zi.

Pentru minori durata vizitei este de la o ora  la doua ore.

Programul pentru primirea aparaturii radio-tv este e de luni-vineri de la ora 8.00-15.00.

In cazul in care se solicita o vizita neprogramata aceasta se acorda cu conditia ca seriile stabilite sa nu fie ocupate in totalitate.

REGULI PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI LA VIZITA PENTRU PERSOANELE SOSITE LA SALA DE ASTEPTARE

           Persoanele sosite la vizita sunt obligate sa isi dovedeasca identitatea cu cartea sau cu buletinul de identitate, cu pasaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai carui cetateni sau rezidenti sunt.
           In cazul in care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuata o verificare corespunzatoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acorda.
           Nu vor fi admise la vizita persoane care nu detin acte de identitate, sub influienta bauturilor alcoolice, cele care nu se supun controlului antitetorist,cat si cele care la vizitele anterioare au incercat sa introduca obiecte interzise, au tulburat grav activitatea de acordare a drepturilor sau asupra carora sunt indicii ca ar periclita siguranta locului de detinere.
           Accesul la vizita se va face in limita a 4 persoane/persoana vizitata.
            Persoanele private de libertate pot fi vizitate de sot sau de sotie ori de rudele pana la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimtamantul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitata si de alte persoane, cu aprobarea scrisa a directorului locului de detinere.

           Persoanele sosite in vizita sunt obligate:

 1. sa pastreze curatenia in sala de asteptare;
 2. sa nu fumeze in sala de asteptare;
 3. sa solicite informatiile numai de la personalul de serviciu si sa respecte indicatiile acestora; sa solicite informatiile numai de la personalul de serviciu si sa respecte indicatiile acestora;
 4. sa ofere informatiile cerute de personalul de serviciu;
 5. sa asiste la controlul si predarea pachetelor;
 6. sa respecte regulile stabilite pe timpul acordarii drepturilor la pachet si vizita;
 7. sa predea la post control nr.1 telefonul mobil;
 8. sa nu introduca in unitate bauturi alcoolice sau sa consume in incinta unitatii bauturi alcoolice;

            Pe timpul acordarii dreptului la vizita este interzis:

 1. inmanarea sau primirea de obiecte in sala de vizita;
 2. trecerea copiilor peste masa de vizita;
 3. tulburarea linistii si ordinii in sala de vizita;

           Discutiile vor fi purtate pe un ton civilizat pentru a nu deranja pe ceilalti vizitatori.

Nerespectarea acestor reguli va duce la intreruperea vizitei sau anularea acesteia. 

 

Centrul de Reeducare Buziaş

Newsletter

Chestionare

Petitii online