Acreditarea reprezentanţilor mass-media

 

Conform prevederilor Legii 544 / 2001, pentru informarea promptă şi corectă cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul sistemului penitenciar, reprezentanţii mass-media care vor menţine legătura cu Centrul de Reeducare Buziaș şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor sunt rugaţi să trimită o cerere de acreditare.

Cererea de acreditare va fi însoţită de o copie după legitimaţia de presă avizată pe anul în curs. Documentele de acreditare vor fi înaintate Biroului relaţii publice şi mass-media din cadrul Centrului de Reeducare Buziaș.

E-mail: crbuzias@anp.gov.ro 

E-mail : lavinia.solotchi@anp.gov.ro 

 

EE 

Centrul de Reeducare Buziaş

Newsletter

Chestionare

Petitii online