Afișare Conținut Web


 

Formare de formatori în mediul penitenciar

 În perioada 31.12.2015 – 30.12.2016, la nivelul sistemului penitenciar românesc este implementat proiectul "Formare de formatori în mediul penitenciar" finanțat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Mobilitatea persoanelor în scop de învățare.

 Proiectul este implementat de un consorțiu format din: Penitenciarul Craiova în calitate de lider de consorțiu, și partenerii: Administrația Națională a Penitenciarelor, Penitenciarul de Minori și Tineri Craiova și Penitenciarul Colibași.

 Proiectul beneficiază de un bugetul total de 43.600 euro și propune un plan de dezvoltare europeană a instituțiilor partenere, pe următoarele direcții:

1. Creșterea calității activității de predare în cadrul programelor educaționale și de asistență psihosocială desfășurate cu deținuții.

2. Diversificarea ofertei educaționale și de asistență psihosocială destinate deținuților.

3. Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a limbii engleze și a posibilității formării unor conexiuni profesionale internaționale pentru angajați.

4. Îmbunătățirea activității de formare profesională a angajaților.

 

Pentru realizarea acestui plan de dezvoltare europeană, proiectul își propune să atingă următoarele obiective:

1. Pregătirea a 20 de formatori în leadership, în cadrul celor 4 membri ai consorțiului, prin participarea la un curs structurat cu durata de 5 zile.

2. Elaborarea și derularea unui nou program educațional în domeniul leadershipului cu minim 80 de deținuți.

3. Formarea în leadership a 60 de angajați din middle management sau cu perspective de promovare, din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și a altor 7 unități penitenciare.

 

Activitățile principale ale proiectului:

ETAPA 1: PREGĂTIREA

1.1. Stabilirea si semnarea unui acord cu partenerul transnațional cu privire la organizarea cursului.

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Stabilirea și semnarea unui acord cu participanții la curs prin care sa-si asume utilizarea rezultatelor si diseminarea acestora.

1.3. Stabilirea și semnarea unui acord cu partenerii privind selecția personalului propriu la activitatea de mobilitate.

1.4. Selectarea participanților la mobilitate.

1.5. Pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic.

1.6. Pregătirea participanților înainte de plecare cu privire la riscuri și sarcinile ulterioare și specificul intercultural al țării de destinație.

1.7. Stabilirea serviciilor de transport și cazare pe perioada mobilității.

 

ETAPA 2: Punerea în aplicare a ACTIVITATĂȚII DE MOBILITATE

2.1. Livrarea unui curs structurat cu o durata de 5 zile pentru 20 de participanți.

2.2. Evaluarea participanților la curs.

2.3. Recunoașterea oficială a rezultatelor învățării.

 

ETAPA 3: UTILIZAREA REZULTATELOR

3.1. Elaborarea unui manual pentru un nou program de educație în leadership destinat deținuților.

3.2. Pilotarea programului cu un grup de deținuți.

3.4. Tipărirea manualului cu forma finala a programului în minim 200 exemplare.

3.5. Derularea programului cu minim 8 grupuri a cate 10 deținuți: - va fi realizată de către cei 17 participanți din cele 3 penitenciare. Programul va avea minim 12 întâlniri saptamanale/grup, deci derularea sa cu un grup va dura aproximativ 3 luni.

3.6. Elaborarea unui manual pentru un curs de leadership destinat angajaților din middle management-ul sistemului penitenciar - realizată de către cei 3 participanți la curs din partea ANP.

3.7. Tipărirea manualului în minim 150 exemplare.

3.8. Susținerea a 6 sesiuni de instruire cu cate 10 participanți din middle management-ul ANP și a altor 7 unități penitenciare: Penitenciarul Rahova, Penitenciarul Spital Rahova, Penitencairul Jilava, Penitenciarul Spital Jilava, Penitenciarul Craiova, PMT Craiova și Penitenciarul Colibași- realizată de către cei 3 participanți la curs din partea ANP.

 

 

 

 

 

 

ETAPA 4: DISEMINAREA REZULTATELOR

Rezultatele proiectului vor fi diseminate prin metode de diseminare specifice către diverse categorii de public țintă: angajați ai partenerilor din cadrul consorțiului precum și ai altor unități penitenciare din țară, instituții colaboratoare ale partenerilor sau membrii ai comunității locale.

Metodele de diseminare folosite vor fi: sesiuni de prezentare, distribuire de materiale tipărite, prezentarea rezultatelor pe paginile web ale partenerilor, mese rotunde, comunicate de presă, participarea la emisiuni radio/TV.