Reclamatie administrativa

MODEL RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ
 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................
Sediul/Adresa .............................................................
Data ........................................


Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,


Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ............. din data de .....................am primit un răspuns negativ, la data de ......................................, într-o scrisoare semnată de .............................................................
(completaţi numele respectivului funcţionar)
Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .................................................................................................................
.................................................................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.


Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.............................
(semnătura petentului)
Numele si prenumele petentului .........................................
Adresa ..............................
Telefon .............................
Fax .................................
 

Cerere informatii de interes public

CERERE TIP SOLICITARE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC


Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ........................
Sediul/Adresa ........................................................
Data ........................................


Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat
să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):.....................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.............................................................................. .
Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă
de e-mail (opţional): ....................... .
Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se
solicită copii în format scris).
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
........................
(semnătura petentului)
Numele si prenumele petentului .........................................
Adresa ..............................
Profesia (opţional) .................
Telefon (opţional) ..................
Fax (opţional) ......................
 

Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova
Astăzi (23/05/2017) sunt: 255 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online