PROGRAMUL ZILNIC PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA VIZITĂ DE CĂTRE PERSOANELE  INTERNATE  INTR-UN  CENTRU  DE  DETENTIE

 

În conformitate cu prevederile legale in vigoare, administratia locului de detinere asigura un program zilnic de 12 ore pentru exercitarea dreptului la vizita de catre persoanele internate.

 

PROGRAMUL ZILNIC :

LUNI – DUMINICĂ 07,30 – 19,30

PROGRAM CU PERSOANELE VIZITATOARE :

LUNI – DUMINICĂ 08,00 – 18,00

 

PROGRAMARE VIZITE

 

      În conformitate cu decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 448/06.07.2010, pentru creşterea timpului destinat acordării dreptului la vizită, diminuării timpului de aşteptare al vizitatorilor, fluidizării accesului în spaţiile destinate acordării drepturilor persoanelor private de libertate la pachet şi vizită, vă comunicăm:

Membrii de familie ai persoanelor internate sau alte persoane îşi anunţă intenţia de a efectua vizita înainte cu cel puţin 48 de ore înainte de data prezentării .

Solicitarea programării se face în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită , în intervalul orar 08.00 - 18.00:

- telefonic la numărul 0374205871 .

- prin e-mail la adresa viziteptichilesti@anp.gov.ro

- direct la sediul penitenciarului, în comuna Tichileşti, str. Mihai Eminescu, nr. 1, jud. Brăila

         La fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul va comunica persoanei desemnate să efectueze programarea:

- datele de identificare ale persoanelor care solicită programarea ( numele şi prenumele, adresa, seria actului cu care se identifică, buletin sau carte de identitate, paşaport etc.);

- nr. persoanelor vizitatoare (majore/minore);

- numărul de telefon la care poate fi contactat.

Persoanele solicitante sunt anunţate atunci când intervin modificări în situaţia persoanei private de libertate care nu mai permit acordarea vizitei la data planificării.

Programarea vizitelor se va face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de persoane private de libertate care pot fi vizitate.

În situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilităţile de acordare a dreptului la pachet şi vizită se va comunica solicitantului data şi intervalele orare pentru care se poate programa.

Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu minimum 15 minute înainte de ora programată, pentru verificarea identităţii şi efectuarea controlului antiterorist.

Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti

Newsletter

Chestionare

Petitii online