Utilizare fonduri Externe

Proiectele implementate şi accesate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Proiecte finalizate
 1. Proiectul Marginteg 134588 – LLP – 2007 – Sl – GRUNDTVIG –GMP – „Cunoştinţe pentru viitoarea integrare a persoanelor marginalizate şi dezavantajate"

 2. Proiectul Phare 2000 „Intărirea sistemelor judiciar şi penitenciar din România"

 3. Proiectul Phare 2003/005-551.04.17 – „Sprijin pentru îmbunătăţirea activităţii sistemului penitenciar"

 4. Proiectul Phare 2003/005-551.04.16 – „Sprijin pentru îmbunătăţirea justiţiei pentru minori"

 5. Proiectul Phare 2004/016-772.03.12 – „Lupta împotriva crimei organizate – o abordare inter-instituţională"

 6. Proiectul Phare 2004/016-772.01.06 – „Continuarea îmbunătăţirii sistemului penitenciar"

 7. Proiectul Phare RO 2004/016-772.01.04.13 - „Continuarea procesului de informatizare a instanţelor şi parchetelor – Livrare de echipamente IT pentru sistemul judiciar"

 8. Proiectul Phare 2004/016-772.01.02/03 Societatea civilă – Componenta 3 – „Protecţia drepturilor deţinuţilor cu probleme de sănătate mintală"

 9. Proiectul Pipeline Grundtvig 1 – 225935 – CP 1 – 2005 - „Parteneriate pentru Educaţie în Penitenciar: Învăţarea în Medii Informatizate"

 10. Proiectul „Prison Star"

_____________________________________________________

 • Proiecte în derulare
 1. Proiectul POS-CCE/SMIS – CSNR – 38078: „SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL ASISTENTEI MEDICALE IN PENITENCIARE"
 2. GRANT: „Alinierea sistemului penitenciar din România la standardele europene, prin îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi transport"
 3. Proiect Phare RO 2004/016-772.01.04.13 : "Continuarea procesului de informatizare a instanţelor şi parchetelor – Livrare de echipamente IT pentru sistemul judiciar"
 4. Proiect PHARE RO 2004/016-772.01.04-16.02 - "Continuarea procesului de informatizare la nivelul sistemului judiciar – dezvoltarea şi modernizarea sistemului electronic de management al dosarelor - ECRIS"
 5. PHARE RO 2005/017-553.01.04.08 - "Continuarea procesului de informatizare la nivelul sistemului judiciar"
 6. Proiect finanţat de Banca Mondială: „Reforma Sistemului Judiciar"- Componenta 3 – „Court Information System"
 7. Proiect de prevenire a consumului şi îngrijire a consumatorilor de droguri injectabile aflaţi în detenţie
 8. PHARE 2005/017-553.01.02 – „Advocacy pentru încadrarea în muncă a persoanelor care au fost condamnate penal"
 9. PHARE 2005/017-553.01.02.15 – „Noua lege de executare a pedepselor – între Teorie şi Practică"
 10. ICONET (Informal Competences Net), în cadrul Programului Multilateral Lifelong Learning Leonardo da Vinci - „Transfer de inovaţie"
 11. Proiectul 229542 – CP – 1 – 2006 – UK – GRUNDTVIG – G1 - GameOn
 12. Phare 2005 - 2006 Incluziune socială

_____________________________________________________

 • Accesare fonduri - Proiecte în curs de contractare
 1. Proiect FSE-POS DRU „Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună educaţie, informare a societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar".
 2. Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în penitenciare la programe de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe parcursul şi după executarea pedepsei"

 3. Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială

 4. PHARE RO 2006/ /018-147.01.04.06.02 - „Îmbunătăţirea dotărilor necesare pentru sistemul de justiţie pentru minori în România" (Proiect de investiţii)

 5. PHARE 2006/018-147.01.04.07.01 – „Dezvoltarea unităţilor penitenciare din România" (Proiect de asistenţă tehnică)

 6. PHARE 2006/018-147.01.04.07.02 - „Dezvoltarea capacităţii sistemului penitenciar de a asigura securitatea la toate nivelurile, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie" (Proiect de investiţii)

 7. Proiectul PHARE – Transition Facility – „Asistenţă pentru asigurarea respectării drepturilor omului în penitenciar şi creşterea eficienţei sistemului penitenciar românesc"

 8. PHARE RO 2006/018-147.01.04.10.01 – „Continuarea informatizării sistemului judiciar" (Proiect de investiţii)

 9. Proiect E-step - LLP-1-2007-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

 10. Proiect VET IN Prison – Pregătire vocaţională pentru deţinuţi – 142558-2008-ES-LEONARDO-LMP

 11. PHARE 2006/018-147.03.12 – „Dezvoltarea asistenţei comunitare în domeniul sănătăţii mintale pentru deţinuţi"
ANP Sediu

Newsletter

Chestionare

Petitii online