Afișare Conținut Web

Reîntoarce-te la toată pagina

“Suport pentru profesioniştii din sistemele corecţionale din sistemul judiciar, în domeniul educaţiei adulţilor”

      În perioada  07– 09 mai 2014, a avut loc în Ljubljana (Slovenia) a doua întâlnire din cadrul proiectului EISALP "Suport pentru profesioniştii din sistemele corecţionale din sistemul judiciar, în domeniul educaţiei adulţilor", finanţat de către Comisia Europeană prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, ID naţional: 539414-LLP-1-2013-RO-GRUNDTVIG-GMP.

      Proiectul reprezintă un parteneriat dinamic şi inovator între Centrul pentru Promovarea Învăţării Permanente-CPIP – România (coordonator proiect), Penitenciarul Arad – Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor,  European Network for the Promotion of a Responsible Economy – REPER 21 (România), The European Prison Education Association – Filiala Malta (Malta), Malta Corradino Correctional Facility (Malta), Qualify Just/IPS Knowledge Systems (Portugalia), National Association for Family Action – ANJAF (Portugalia), EuroCoop - Institute for European Research and Development (Slovenia), Center Za Izobraževanje In Kulturo Trebnje - Cik Trebnje (Slovenia), User Voice (UK) şi Learning Initiatives For Employment CIC – LIFE (UK).  

       Activităţile proiectului se derulează pe parcurul a doi ani şi vizează elaborarea unui profil al competenţelor- cheie ale educatorului care lucrează în mediul penitenciar. De asemenea, se urmăreşte şi dezvoltarea unei platforme on-line de suport, care să completeze cursurile de formare profesională şi resursele virtuale existente în domeniul educaţiei corecţionale.

      La întâlnire au participat doamna comisar de penitenciare Ioana Mihaela Morar, directorul Direcţiei de Reintegrare Socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi d-ra inspector principal de penitenciare Liliana Hurezan, şeful serviciului asistenţă psihosocială din cadrul Penitenciarului Arad.

     Organizatorii evenimentului au inclus în agenda de lucru şi prezentarea sistemului penitenciar sloven, urmată de o vizită la Penitenciarul de femei din Ljubljana, prilej pentru participanţi de a realiza schimburi de bune practici cu specialiştii implicaţi în sistemul corecţional din ţara gazdă.