Proiecte finalizate

 1. MARGINTEG 134588/LLP/2007/SI/GRUNDTVIG/GMP „Cunoştinţe pentru viitoarea reintegrare a persoanelor marginalizate şi dezavantajate"
 2. PHARE 2000 „Întărirea sistemelor judiciar şi penitenciar din România"
 3. PHARE 2003/005-551.04.17 – „Sprijin pentru îmbunătăţirea activităţii sistemului penitenciar"
 4. PHARE 2003/005-551.04.16 – „Sprijin pentru îmbunătăţirea justiţiei pentru minori"
 5. PHARE 2004/016-772.01.06 – „Continuarea îmbunătăţirii sistemului penitenciar"
 6. PHARE RO 2004/016-772.01.04.13 - „Continuarea procesului de informatizare a instanţelor şi parchetelor – Livrare de echipamente IT pentru sistemul judiciar"
 7. PHARE 2004/016-772.01.02/03 Societatea civilă – Componenta 3 – „Protecţia drepturilor deţinuţilor cu probleme de sănătate mintală"
 8. Proiectul Pipeline Grundtvig 1–225935–CP 1–2005 – „Parteneriate pentru Educaţie în Penitenciar: Învăţarea în Medii Informatizate"
 9. Proiectul „Prison Star"
 10. Grant „Alinierea sistemului penitenciar din România la standardele europene, prin îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi transport"
 11. Proiect de prevenire a consumului şi îngrijire a consumatorilor de droguri injectabile aflaţi în detenţie
 12. PHARE 2005/017-553.01.02 – „Advocacy pentru încadrarea în muncă a persoanelor care au fost condamnate penal"
 13. ICONET (Informal Competences Net), în cadrul Programului Multilateral Lifelong Learning Leonardo da Vinci – „Transfer de inovaţie"
 14. Proiectul 229542 – CP – 1 – 2006 – UK – GRUNDTVIG – G1 – GameOn
 15. Proiect FSE-POS DRU „Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună educaţie, informare a societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar"
 16. Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în penitenciare la programe de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe parcursul şi după executarea pedepsei
 17. Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială
 18. PHARE RO 2006/ /018-147.01.04.06.02 – „Îmbunătăţirea dotărilor necesare pentru sistemul de justiţie pentru minori în România" (Proiect de investiţii)
 19. PHARE 2006/018-147.01.04.07.01 – „Dezvoltarea unităţilor penitenciare din România" (Proiect de asistenţă tehnică)
 20. PHARE 2006/018-147.01.04.07.02 – „Dezvoltarea capacităţii sistemului penitenciar de a asigura securitatea la toate nivelurile, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie" (Proiect de investiţii)
 21. PHARE – Transition Facility – „Asistenţă pentru asigurarea respectării drepturilor omului în penitenciar şi creşterea eficienţei sistemului penitenciar românesc"
 22. PHARE RO 2006/018-147.01.04.10.01 – „Continuarea informatizării sistemului judiciar" (Proiect de investiţii)
 23. Proiect E-step - LLP-1-2007-1-UK-GRUNDTVIG-GMP
 24. Proiect VET IN Prison – „Pregătire vocaţională pentru deţinuţi" – 142558-2008-ES-LEONARDO-LMP
 25. POSDRU/15/6.2/S/1 „Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună educaţie, informarea societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar"
 26. Facilitatea de tranziţie 2007/19343.03.03 – „Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate, EXIT II"
 27. ID 60031 „Pregătire TIC la standarde europene în sistemul penitenciar românesc"
 28. FSE/POSDRU/70/6.2./S/33488 – „Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate"
 29. POSDRU/18/1.2/G/40459 "Inovaţie şi competenţe în programele de master – o perspectivă aplicativă, orientată spre nevoile specifice ale beneficiarilor din sistemul penitenciar"
 30. POSDRU/96/6.2/S/60.000 „Viaţa după gratii"
 31. Itinerariul Dialog ID - Itinerariu Dialog ID
 32. STEPS2
 33. ACCES pentru toți – Accesul persoanelor cu dizabilități la ocupare și servicii - ACCES
 34. Schimb de experiență între directorii de penitenciare
ANP Sediu

Newsletter

Chestionare

Petitii online