Astăzi 23-05-2019 sunt: 17 persoane private de libertate

Scurt istoric

 

Pe actualul amplasament al Şcolii, timp de 40 de ani, în perioada 1916 – 1956, au funcţionat unităţi militare de artilerie şi jandarmi, ce au aparţinut Ministerului de Război şi Ministerului de Interne. Aceste unităţi au avut statutul de centre de instruire pentru trupele operative care au luptat în cele două războaie mondiale,  ocupându-se cu paza şi ordinea în zonă.

Începând cu anul 2011, Şcoala a demarat procedurile legale pentru acreditare ca instituţie de învăţământ de către Ministerul Educaţiei Naţionale, procedură care se află în curs de finalizare, având în vedere faptul că după procedura de evaluare externă a şcolii, efectuată de către experţii ARACIP, a fost emisă Hotărârea nr.3 din 13.03.2013, prin care Şcoala este acreditată ca instituţie de învăţământ de nivel „postliceal”, profilul „militar”, specializarea „agent de penitenciare”, învăţământ „de zi”, parte a sistemului naţional de educaţie, cu o capacitate de şcolarizare de 200 de locuri.

Acesta poate fi considerat unul din momentele importante din existenţa acestei instituţii, întrucât, aşa cum prevede şi legislaţia actuală, obţinerea acreditării unei instituţii de învăţământ reprezintă actul de naştere al acesteia.  

← Către pagina principală