Astăzi 26-06-2019 sunt: 15 persoane private de libertate

Asigurarea calității educației

Strategia evaluarii si asigurarii calitatii educatiei

Regulament de functionare al Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii educatiei

Nivel de realizare a indicatorilor de performanta

 

ACREDITAREA ŞCOLII DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE    

Ca urmare a derularii procedurii de evaluare externă a instituţiei noastre, efectuată în perioada 25 – 26 februarie 2013 la sediul Şcolii, de către experţi evaluatori din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, având ca obiectiv verificarea respectării cerinţelor stabilite prin standardele de acreditare şi de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în ce priveşte capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii, Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna i-a fost acordată acreditarea pentru specializarea „agent de penitenciare”, nivelul de învăţământ postliceal, nivel 3 avansat – învăţământ militar.

În contextul evocat, potrivit Hotărârii Consiliului Agenţiei Române de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr 3 din 13 martie 2013, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare a fost recunoscută ca instituţie de învăţământ militar – parte a sistemului naţional de educaţie.

Astfel, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna va asigura, prin cursuri postliceale „de zi”, cu durata de un an şcolar, pregătirea tinerilor în calificarea profesională de „agent de penitenciare”, nivel 3, în concordanţă cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011.

 

EVALUAREA ŞCOLII DE CĂTRE EXPERŢI ARACIP  

25 – 26 FEBRUARIE 2013

Misiunea prioritară şi asumată a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este aceea de a răspunde nevoielor specifice de educaţie şi de formare profesională a tinerilor care au ales să urmeze o carieră în cadrul sistemului penitenciar.

În acest context, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna traversează în prezent o etapă semnificativă în procesul de creştere a calităţii actului didactic şi instructiv-educativ pe care îl asigură, aflându-se în plină derulare procedura de acreditare a şcolii de către Ministerul Educaţiei Nationale.

Acest proces complex implică recunoaşterea şcolii ca instituţie de învăţământ, parte a sistemului naţional de educaţie, care asigură prin cursuri postliceale „de zi”, cu durata de un an şcolar, pregătirea tinerilor în calificarea profesională de „agent de penitenciare”, nivel 3, calificare menţionată şi în Legea nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale.

O etapa obligatorie a procedurii de acreditare este evaluarea externă a instituţiei de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar – Ministerul Educaţiei Naţionale, motiv pentru care, în perioada 25 – 26 februarie 2013, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a fost evaluată de către o echipă de experţi evaluatori din cadrul acestei instituţii.

 

     

STRATEGIA EVALUARII SI ASIGURARII CALITATII EDUCATIEI

În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigur area Calităţii Educaţiei în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, denumită în continuare CEAC.

     Misiunea CEAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi funcţional adecvat asigurării şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei în Ş.N.P.A.P.

    Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în Ş.N.P.A.P. este documentul care fixează, pe termen mediu, reperele generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de management al calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de funcţionare.

    Strategia include principiile, obiectivele, ţintele/direcţiile de acţiune ale CEAC. Acolo unde este necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete.

 

← Către pagina principală

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii