Astăzi 26-06-2019 sunt: 27232 persoane private de libertate

Lista documentelor de interes public

 1. Acte normative care reglementează activitatea, organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
  1. ORDIN Nr. 2412/C/2013 din 12 august 2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere
  2. Decizia Nr. 427/2015 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică ale elevilor
  3. ORDIN  Nr. 1548/C/2017 din 7 iunie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
  4. Decizia ANP nr. 355 din 2013 referitoare la cheltuielile de școlarizare
  5. LEGE   Nr. 293/2004 din 28 iunie 2004    *** Republicată – privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  6. Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război; 
  7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare 
  8. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii ANP şi a unităţilor subordonat
  10. Hotărârea de Guvern nr. 584/2005privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
  11. Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
  12.  Hotărârea Guvernului  nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
  13. Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1540/C din 20 iunie 2006 privind organizarea şi atribuţiile Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar; 
  14. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1270 din  6 mai 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 
  15.  Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1662/C/2011 pentru aprobarea Competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate acesteia;
  16. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2003/2008 pentru aprobarea ROF ANP;
  17. Ordinul Ministrului Justiției nr. 3465/C/2014 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2003/C/2008;
  18. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1316/C/2012  pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate;
  19. Decizia directorului general al ANP nr. 550/2011 pentru aprobarea ROF – penitenciare spital;
  20. Decizia directorului general al ANP nr. 507/2012 pentru aprobarea ROF – penitenciare;
  21. Decizia directorului general al ANP nr. 543/2012 privind aprobarea ROI în ANP;
  22. Decizia directorului general al ANP nr. 416/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011.
 2. Structura organizatorică
 3. Atribuţiile direcţiilor şi ale serviciilor
 4. Programul de funcţionare al instituţiei
 5. Programul de audienţe al Scoliii Nationale de Pregatire a Agentilor de Penitenciare
 6. Contact
 7. Conducerea Scoliii Nationale de Pregatire a Agentilor de Penitenciare
 8. Sursele de finanţare
 9. Buget
 10. Bilanţul contabil
 11. Programe şi strategii în derulare
 12. Protocoale în derulare
 13. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 14. Raportul de activitate al Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de penitenciare  2013
 15. Raportul de activitate al Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de penitenciare  2014
 16. Raportul de activitate al Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de penitenciare  2015
 17. Raportul de activitate al Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de penitenciare  2016
 18. Raportul de activitate al Scolii Nationale de Pregatire a Agentilor de penitenciare  2017
← Către pagina principală

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii