Astăzi 26-06-2019 sunt: 15 persoane private de libertate

Carieră

26.07.2017 PUBLICARE ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A 3 POSTURI VACANTE DE OFIȚERI ȘI AGENȚI

26.07.2017 –  ANUNȚ scoatere la concurs 3 posturi vacante funcții de execuție

26.07.2017 – ANEXA ANUNȚ concurs 3 posturi vacante funcții de execuție

25.08.2017 – PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ- AGENT SECRETARIAT

25.08.2017 – PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

07.09.2017 – REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

07.09.2017 – REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AGENT SECRETARIAT

08.09.2017 – COMPLETARE PROGRAMARE TSTARE PSIHOLOGICĂ – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

04.10.2017 – REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

04.10.2017 – REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – OFIȚER PSIHOLOG RESURSE UMANE

04.10.2017 – REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AGENT SECRETARIAT

18.10.2017 – REZULTATE VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

18.10.2017 – REZULTATE VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI – OFIȚER PSIHOLOG RESURSE UMANE

18.10.2017 – REZULTATE VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI – AGENT SECRETARIAT

10.11.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE CONCURS – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

14.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

15.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ CALCULATOR – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

17.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

22.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE – OFIȚER FORMARE PROFESIONALĂ

21.11.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE CONCURS – AGENT SECRETARIAT

28.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU – AGENT SECRETARIAT

29.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ CALCULATOR – AGENT SECRETARIAT

05.12.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ – AGENT SECRETARIAT

08.12.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ – AGENT SECRETARIAT

08.12.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE – AGENT SECRETARIAT

13.11.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE CONCURS – OFIȚER PSIHOLOG RESURSE UMANE

15.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU – OFIȚER PSIHOLOG RESURSE UMANE


18.07.2017 REPUBLICARE ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A UNUI POST DE AGENT-RESURSE UMANE

18.07.2017 – REPUBLICARE ANUNȚ scoatere la concurs 1 post agent – resurse umane

18.07.2017 – ANEXA ANUNȚ concurs 1 post agent – resurse umane

31.08.2017 – PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – 05.09.2017

31.08.2017 – PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – 04.09.2017

14.09.2017 – REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AGENT RESURSE UMANE

04.10.2017 – REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AGENT RESURSE UMANE

18.10.2017 – REZULTATE VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI – AGENT RESURSE UMANE

16.11.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE CONCURS – AGENT RESURSE UMANE

21.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU – AGENT RESURSE UMANE

22.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ CALCULATOR – AGENT RESURSE UMANE

24.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ – AGENT RESURSE UMANE

29.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE – AGENT RESURSE UMANE


12.07.2017 ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A 3 POSTURI VACANTE

 

12.07.2017 – ANUNȚ scoatere la concurs a 3 posturi vacante

12.07.2017 – ANEXĂ ANUNȚ scoatere la concurs a 3 posturi vacante

31.08.2017 – PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – 04.09.2017

13.09.2017 – REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – agent responsabil sector logistică

14.09.2017 – PROGRAMARE TESTARE PSIHOLOGICĂ -18.09.2017-OFIȚER PROFESOR PSIHOLOGIE PENITENCIARĂ

04.10.2017 – REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AGENT RESPONSABIL SECTOR LOGISTICĂ

04.10.2017 – REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – OFIȚER PROFESOR PSIHOLOGIE PENITENCIARĂ

18.10.2017 – REZULTATE VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI – AGENT RESPONSABIL SECTOR LOGISTICĂ

18.10.2017 – REZULTATE VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI – OFIȚER PROFESOR PSIHOLOGIE PENITENCIARĂ

16.11.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE CONCURS – AGENT RESPONSABIL SECTOR LOGISTICĂ

21.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU – AGENT RESPONSABIL SECTOR LOGISTICĂ

22.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ CALCULATOR – AGENT RESPONSABIL SECTOR LOGISTICĂ

24.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ – AGENT RESPONSABIL SECTOR LOGISTICĂ

29.11.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE – AGENT RESPONSABIL SECTOR LOGISTICĂ

 


30.06.2017 ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A UNUI POST DE AGENT-RESURSE UMANE

 

30.06.2017 – ANUNȚ scoatere la concurs 1 post agent – resurse umane

30.06.2017 – ANEXA ANUNȚ concurs 1 post agent – resurse umane

14.07.2017 – ANUNȚ suspendare concurs

 

 


ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL (IGIENĂ)

 

03.05.2017 – ANUNT SCOATERE LA CONCURS UN POST DE ASISTENT MEDICAL (IGIENĂ)

03.05.2017 – ANEXA LA ANUNTUL DE SCOATERE LA CONCURS

25.09.2017 –ANUNȚ ÎNCHEIERE PROCEDURĂ CONCURS


ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR SI PREUNIVERSITAR, CARE PREGĂTESC PERSONAL PENTRU SISTEMUL PENITENCIAR

           Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tărgu Ocna a demarat procesul de selecție a candidaților pentru participarea la concursul de admitere, organizat de instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar – sesiunea 2017.

Astfel, persoanele interesate se pot prezenta la sediul Școlii Naționale de Pregăire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna în vederea înscrierii pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare la următoarele instituţii de formare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – termen de depune dosare complete – 09.06.2017, ora 15.00.

– Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 14 locuri (bărbaţi şi femei)

2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti – termen de depune dosare complete – 23.06.2017, ora 15.00;

– Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie – informaţii – 5 locuri (bărbaţi)

3. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu –  termen de depune dosare complete – 23.06.2017, ora 16.00:

– Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 7 locuri (femei şi bărbaţi).

4. Academia Tehnică Militară Bucureşti – termen de depune dosare complete – 09.06.2017, ora 10.00

– Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi);

– Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (femei şi bărbaţi).

5. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti – termen de depune dosare complete – 23.06.2017, ora 16.00

– Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licență, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 anitermen de depune  dosare complete – 30.06.2017, ora 10.00:

– Auto – specialitatea militară Auto – 1 loc (femei şi bărbaţi);

– Comunicaţii şi informatică – specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

– Intendență – specialitatea militară Bucătar – 1 loc (femei şi bărbaţi).

*

*          *

Înscrierea la concursul de admitere se realizează de luni până vineri, în intervalul orar 0800-1500 , pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna – Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională, tel.0234/344149 int.104.

Detalii suplimentare referitoare la metodologia de admitere se pot obține și accesând pagina web a Administrației Naționale a Penitenciarelor –www.anp.gov.ro/Carieră/Admitere-în-instituții-de-învățământ, precum și site-urile instituțiilor de învățământ :

–       Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

–       Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

–       Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

–       Academia Tehnică Militară Bucureşti

–       Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti

–       Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti.

CONCURS DE ÎNCADRARE DIN SURSĂ INTERNĂ  PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI  VACANTE DE CONDUCERE  ÎN CADRUL ȘCOLII NAȚIONALE DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA, respectiv:

– Director adjunct (economico-administrativ)

– Șef Serviciu financiar-contabilitate/contabil sef,

– Sef Serviciu (logistica)

Detalii puteti afla accesând următorul link: http://www.anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-interna

 

ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A UNUI POST DE OFITER PROFESOR TEORIE SI PRACTICA PENITENCIARA

11.11.2016 – ANUNT SCOATERE LA CONCURS UN POST DE OFITER PROFESOR TEORIE SI PRACTICA PENITENCIARA

11.11.2017 – ANEXA LA ANUNTUL DE SCOATERE LA CONCURS

06.03.2017 – PLANIFICAREA CANDIDATILOR ÎN VEDEREA SUSTINERII EVALURĂRII PSIHOLOGICE

07.03.2017 – REPROGRAMARE CANDIDATI ÎN VEDEREA SUSȚINERII EVALUĂRII PSIHOLOGICE

24.03.2017 – REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDATI ÎN URMA SUSȚINERII EVALUĂRII PSIHOLOGICE

06.04.2017 – REZULTATE FINALE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

19.04.2017 – PROCES VERBAL – VERFICARE DOSARE CANDIDATI

21.04.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSTINERE PROBE CONCURS

21.04.2017 – PLANIFICARE IN VEDEREA SUSTINERII INTERVIULUI

05.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBA INTERVIU

07.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ CALCULATOR

09.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

12.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE

CONCURS OCUPARE 1 POST VACANT DE AGENT ADMINISTRATIV (COFETAR PATISER)

01.11.2016 – ANUNT SCOATERE LA CONCURS 1 POST VACANT DE AGENT ADMINISTRATIV (COFETAR – PATISER)

01.11.2016 – ANEXA 1 LA ANUNTUL DE SCOATERE LA CONCURS

24.03.2017 – REZULTATE EVALUARE TESTARE PSIHOLOGICA 

19.04.2017 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSAR CANDIDAT

21.04.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSTINERE PROBE DE CONCURS

21.04.2017 – PLANIFICARE CANDIDAT IN VEDEREA SUSTINERII INTERVIULUI

05.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBA INTERVIU

07.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ CALCULATOR

09.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

12.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE

31 octombrie 2016

CONCURS OCUPARE 4  FUNCȚII VACANTE LA ȘCOALA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENȚILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA

 

 

31.10.2016 – ANUNȚ DE CONCURS

31.10.2016 – ANEXA 1 LA ANUNȚUL DE CONCURS

10.03.2017 – PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICA CANDIDATI ÎNSCRIŞI – 15.03.2017 ORA 11 30

22.03.2017 –REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA

24.03.2017  – REZULTATE EVALUARE TESTARE PSIHOLOGICA

06.04.2017 – REZULTATE FINALE EVALUARE PSIHOLOGICA

20.04.2017 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE AGENT ADMINISTRATIV (FINANCIAR- CONTABIL)

20.04.2017 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE OFIȚER PROFESOR – AUTOAPĂRARE ȘI INTERVENȚIE PROFESIONALĂ

20.04.2017 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE OFIȚER PSIHOLOG (RESURSE UMANE) 

20.04.2017 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE OFIȚER PROFESOR – PSIHOLOGIE PENITENCIARĂ

AGENT ADMINISTRATIV (FINANCIAR-CONTABIL)

21.04.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSTINERE PROBE DE CONCURS

21.04.2017 – PLANIFICARE ÎN VEDEREA SUSTINERII INTERVIULUI

06.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU

07.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ CALCULATOR

09.05.2017 – PROCES VERBAL PROBĂ SCRISĂ

12.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE

 

OFIȚER PROFESOR (AUTOAPĂRARE)

21.04.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE DE CONCURS

21.04.2017 – PLANIFICARE ÎN VEDEREA SUSȚINERII INTERVIULUI

05.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBA INTERVIU

07.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBA CALCULATOR

09.05.2017 – PROCES VERBAL PROBĂ SCRISĂ

12.05.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE

 

OFIȚER PSIHOLOG (RESURSE UMANE)

18.07.2017 – CALENDAR ESTIMATIV SUSȚINERE PROBE CONCURS

18.07.2017 – PLANIFICARE SUSȚINERE PROBĂ INTERVIU

19.07.2017 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBA INTERVIU

25.09,2017- ANUNȚ ÎNCHEIERE PROCEDURĂ CONCURS

 

Concurs de încadrare din sursă externă pentru ocuparea posturilor vacante de ofițeri în cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna

Pentru încadrarea în corpul ofiţerilor de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs pentru Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna un număr de 14 de posturi vacante de ofițer:

–       1 post de ofițer – managementul situațiilor de urgență;

–       1 post de ofițer – sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului:

–       2 posturi de ofițer  – psiholog resurse umane;

–       10 posturi de ofițer – profesor, respectiv:

o   1 post ofițer – profesor teorie si practică penitenciară – siguranță și regim;

o   1 post ofițer – profesor teorie si practică penitenciară – evidență deținuți;

o   2 posturi ofițer – profesor psihologie penitenciară;

o   1 post ofițer – profesor drept;

o   1 post ofițer – profesor tehnologia informației și comunicării;

o   1 post ofițer – profesor comunicare profesională în limba engleză;

o   1 post ofițer – profesor pregătire fizică;

o   2 posturi ofițer – profesor autoapărare și intervenție profesională.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice postului, conform anunțului publicat pe site-ul oficial al Administrației Naționale a Penitenciare – secțiunea Carieră – Concursuri din sursă externă (link-ul https://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa).

Concursul se desfăşoară în mai multe etape:

–        Etapă preliminară – Testare psihologică pentru toți candidații;

–        Susținerea probelor de concurs sunt:

a)    interviul psihoprofesional;

b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice;

Detalii despre condiţiile generale şi cerințele specifice posturilor, condițiile de studii, documentele necesare înscrierii, tematic și bibliografie, probele de concurs şi metodologia pentru desfăşurarea probei sportive/probei practice de verificare a abilităţilor de operare pe calculator pot fi obţinute accesând link-ul susmenționat sau pot fi solicitate la Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională din cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, telefon 0234/344149, interior 104.

 

Candidaţii se pot înscrie, zilnic între orele 8.00 – 15.00, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, str. Tisești nr. 137, jud. Bacău. Termenul limită de depunere a dosarului complet: 11 iulie 2016, ora 15.00

      ADMITERE 2016

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR SI PREUNIVERSITAR, CARE PREGĂTESC PERSONAL PENTRU SISTEMUL PENITENCIAR

 

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tărgu Ocna a demarat procesul de selecție a candidaților pentru participarea la concursul de admitere, organizat de instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar – sesiunea 2016.

Astfel, persoanele interesate se pot prezenta la sediul Școlii Naționale de Pregăire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna în vederea înscrierii pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare la următoarele instituţii de formare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – termen de depune dosare complete – 13.06.2016, ora 12.00.

– Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 40 locuri (bărbaţi şi femei)

2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti – termen de depune dosare complete – 12.07.2016, ora 15.00;

– Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie – informaţii – 4 locuri (bărbaţi)

– Facultatea de Studii de Intelligence, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Studii de securitate şi informaţii – 4 locuri (bărbaţi)

3. Institutul Medico-Militar Bucureşti – termen de depune dosare complete – 20.06.2016, ora 10.00

– Facultatea de medicină, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 5 locuri (femei şi bărbaţi);

– Facultatea de medicină dentară, domeniul de licenţă Sănătate, specializarea medicină dentară, cursuri cu frecvență, durata studiilor 6 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).

4. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu –  termen de depune dosare complete – 20.06.2016, ora 10.00:

– Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (femei şi bărbaţi).

5. Academia Tehnică Militară Bucureşti – termen de depune dosare complete – 20.06.2016, ora 10.00

– Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă, specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 1 loc (femei şi bărbaţi);

– Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 2 locuri (femei şi bărbaţi).

6. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti – termen de depune dosare complete – 20.06.2016, ora 10.00

– Facultatea de Comandă şi Stat Major, studii universitare de licență, programul Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi şi femei).

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

 1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, program de studii postliceale cu durata de 2 anitermen de depune  dosare complete – 20.06.2016, ora 10.00:

– Auto – specialitatea militară Auto – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

– Comunicaţii şi informatică – specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (femei şi bărbaţi);

– Intendență – specialitatea militară Bucătar – 3 locuri (femei şi bărbaţi).

 

*

*             *

Înscrierea la concursul de admitere se realizează de luni până vineri, în intervalul orar 0900-1300 , pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna – Compartimentul Resurse Umane şi Formare Profesională, tel.0234/344149 int.104.

Detalii suplimentare referitoare la metodologia de admitere se pot obține și accesând pagina web a Administrației Naționale a Penitenciarelor – www.anp.gov.ro/Carieră/Admitere-în-instituții-de-învățământ, precum și site-urile instituțiilor de învățământ menționate mai sus.

← Către pagina principală

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii