Astăzi 18-11-2019 sunt: 11 persoane private de libertate

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg. Ocna

Conferința națională cu participare internațională ”DECRET – Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective”, ediția a V-a.

În zilele de 14 și 15 noiembrie 2019 a avut loc Conferința națională cu participare internațională ”DECRET – Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective”, ediția a V-a, organizată de către Universitatea ”GEORGE BACOVIA” Bacău în parteneriat cu Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și alte instituții partenere.

În prima zi, la sediul Universității ”George Bacovia”, a avut loc deschiderea oficială a Conferinței. Activitățile s-au desfășurat în plen, pe trei secțiuni paralele, pe temele „Prevenirea și combaterea devianței și a criminalității. Abordări integrate în evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității”, „Cererea și oferta de droguri. Strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog” și „Antifraudă și anticorupție. Metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție.”
În cea de-a doua zi, pe data de 15 noiembrie 2019, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a fost organizată cea de-a 5-a ediție a mesei rotunde cu tema „Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale din mediul penitenciar. Studiu: POLIȚIST DE PENITENCIARE. Tendințe. Provocări. Oportunități”.
Printre invitați s-au numărat domnul conferențiar universitar doctor Nelu NIȚĂ – Universitatea „George Bacovia” Bacău, doamna conferențiar universitar doctor Maria MIHĂILĂ – Facultatea de Sociologie și Științe Politice din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași, doamna Dana CĂPRICERU – director al editurii Pro Universitaria din București, domnul conferențiar universitar doctor George Mircea BOTESCU – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, domnul doctor Radu NĂFORNIȚĂ – Agenția Națională Antidrog, doamna profesor universitar doctor Nicoleta Elena HEGHEȘ – Universitatea Dimitrie Cantemir București, doamna lector universitar doctor Alina SZABO – Universitatea „George Bacovia” Bacău, domnul doctor Stelian Valentin BĂDESCU – Academia Română, doamna Hitomi TAKEMURA – Universitatea Hitotsubashi din Tokio, Japonia și doamna lector universitar doctor Alina GENTIMIR – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași.
În cadrul mesei rotunde, domnul comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU, directorul Școlii, a prezentat studiul comparativ „Polițist de penitenciare. Tendințe. Provocări. Oportunități”, având ca elemente de referință aspecte ce se regăsesc în statutul polițistului de penitenciare din România și Italia. Adițional acestei prezentări comparative, s-a discutat despre unele dintre cele mai importante prevederi ale legii ce face referire la statutul polițistului de penitenciare din România.
Au mai luat cuvântul doamna profesor universitar doctor Mariana BĂLAN, care a reprezentat Institutul de Politici Economice al Academiei Române și care le-a vorbit elevilor Școlii despre „Inserția tinerilor pe piața muncii”, accentuând efectele negative pe care le produce migrația forței de muncă din România.
Printre invitați s-a numărat și doamna doctor Simona Maria STĂNESCU, reprezentanta Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, care a susținut o prelegere deosebit de interesantă pe tema „Potențialul economiei sociale în (re)inserția pe piața muncii a persoanelor private de libertate.”, prezentând conceptul de economie socială ca soluție pentru creșterea ocupării si incluziunii sociale.

O altă prezentare inedită a fost susținută de către doamna agent de poliție Ramona CIOFU, studentă în anul al III-lea la Facultatea de Drept a Universității de Drept „George Bacovia” din Bacău. Aceasta a susținut o prelegere pe tema „Pasiunea în muncă și munca din pasiune” și le-a vorbit elevilor Școlii despre provocările meseriei de polițist, dar și despre atitudinea potrivită în fața acestora.


Conferința „Gratiile nu despart suflete”, ediția a X-a

În data de 14.11.2019, la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a avut loc cea de-a X-a ediție a conferinței „Gratiile nu despart suflete”, organizată în colaborare cu Asociația Foștilor Deținuți Politici din România și Asociația „Pro – Activ Memoria”.
Printre invitați s-au numărat Octavian BJOZA – președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România și Subsecretar de Stat în Secretariatul General al Guvernului, Ioan CHERTIȚIE – președintele Asociației „ProActiv Memoria”, Danion VASILE – teolog, Silviu MOLDOVAN – șef serviciu în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Alexandru NICOLICI – inițiatorul proiectului „Centrul de Informare și Documentare „Martirii Crezului” Baia – Sprie”, profesor arhivist Vilică MUNTEANU – fost director al Direcției Județene a Arhivelor Naționale Bacău și Constantina VOICU – artist plastic.
Obiectivele acestei conferințe au vizat dezvăluirea adevărului istoric privind faptele care s-au petrecut în închisorile din perioada comunistă, dar și consolidarea sentimentului de apartenență la neamul românesc, care a suferit pentru libertatea și identitatea sa.
Aflată la ediție aniversară, conferința de anul acesta a fost și prilej de rememorare a activităților din edițiile anterioare și a evoluției acesteia, atât din punct de vedere al numărului invitaților, cât și al conținutului evenimentului.
Conferința a constituit pentru elevii Școlii o lecție de viață și de istorie , prezentată unei generații care nu a trăit în timpurile pe care le-au traversat și despre care au vorbit invitații prezenți la eveniment.
„Nu este posibilă reconcilierea fără căință….În ceea ce mă privește, iertarea m-a făcut mai puternic.” și-a început cuvântarea domnul Octavian Bjoza, fost deținut politic în timpul regimului comunist. Discursul domniei sale a relevant câteva frânturi din experiența trăită de acesta, dar și adevăruri despre abominabilele fapte care se petreceau în temnițele și lagărele comuniste.

Acest eveniment se înscrie în seria activităților pe care Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna le organizează pentru fiecare promoție de elevi pentru ca aceștia să devină conștienți nu numai de greșelile săvârșite de-a lungul istoriei neamului nostru, ci și să învețe să rămână demni, onești și să își păstreze valorile morale, elemente ce trebuie să stea la temelia carierei pe care și-au ales-o, aceea de agent de poliție penitenciară.


Campania de promovare a ofertei educaționale a Administrației Naționale a Penitenciarelor

 

În perioada 28.10.2019 – 31.10.2019 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a desfășurat campania de promovare a ofertei educaționale a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

 

Instituțiile vizate în cadrul acestei activități au fost Liceul Tehnologic Dărmănești, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Ghika” Comănești, Liceul ”Spiru Haret” Moinești, Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna, Colegiul Național ”Costache Negri” Tîrgu Ocna, Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Onești, Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” Onești, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Onești, Colegiul Național ”Grigore Moisil” Onești, Liceul cu program sportiv ”Nadia Comăneci” Onești și Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești. Elevii din aceste unități de învățământ au avut ocazia să primească informații despre oferta educațională a instituțiilor de învățământ superior, precum și a instituțiilor post-liceale care școlarizează personal pentru sistemul penitenciar.

Din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar fac parte:

– Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie asigură, prin locurile repartizate sistemului penitenciar, formarea iniţială a ofiţerilor de penitenciare, în domeniul de licență „Ştiinţe militare, informații și ordine publică”, specializarea „Ordine şi  siguranţă publică” – cursuri de zi, cu durata de 3 ani;

– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti organizează studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, în specializările „Psihologie – informaţii” şi „Studii de securitate şi informaţii”;

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălescu” Sibiu oferă  studii de specialitate, în cadrul următoarelor facultăți: Facultatea de Management Militar, Facultatea de Științe Militare și Facultatea de Științe Economice și Administrative;

– Academia Tehnică Militară Bucureşti – instituţie de învăţământ tehnic superior militar care oferă posibilitatea de a școlariza pentru sistemul penitenciar, ofițeri de penitenciare în cadrul Facultății de Comunicații pentru Apărare și Securitate (specializarea ”Calculatoare şi tehnologia informației”) şi Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică şi (specializarea ”Construcţii şi fortificaţii”);

– Institutul Medico – Militar Bucureşti formează viitori medici – ofițeri de penitenciare, în specializările ”Medicină generală”, ”Medicină dentară” și ”Farmacie”. Studenții Institutului Medico-Militar București urmează cursurile de specialitate la Universitatea de Medicină și farmacie ”Carol Davila” din București și la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș;

– Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București oferă sistemului penitenciar ofițeri școlarizați în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major, programul ”Logistică”.

Cele două instituţii de învăţământ postliceal sunt Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti asigură formarea şi pregătirea profesională a maiștrilor militari și subofițerilor necesari forțelor terestre, direcțiilor centrale, comandamentelor de armă, serviciilor specializate din structurile centrale, altor beneficiari din sistemul de securitate națională, precum și beneficiarilor externi cu care sunt încheiate protocoale de colaborare în acest scop.

– Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna asigură viitorilor agenți de penitenciare pregătirea specifică domeniului execuțional penal. Aceasta este o instituție unică  în sistemul penitenciar din România și are ca obiect principal de activitate formarea inițială și pregătirea în vederea obținerii calificării de ”agent de penitenciare”, fiind acreditată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3652/29.04.2013, ca instituție de învățământ postliceal militar, nivelul 3 avansat, învățământ de zi (conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 595/08.08.2014, nivelul 3 avansat a fost echivalat cu nivelul 5 de calificare).

Înscrierile la instituţiile de învăţământ menţionate anterior, pentru locurile destinate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se pot face la sediul unităților din sistemul administraţiei penitenciare. Personalul birourilor resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţilor penitenciare este abilitat să îndrume şi să sprijine potenţialii candidaţi pentru întocmirea dosarelor de înscriere.

Elementele de interes pentru tinerii dornici să dezvolte o carieră în domeniul execuţional penal se concentrează în jurul următoarelor aspecte:

  • asigurarea unui loc de muncă stabil după absolvire, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar;
  • acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor;
  • asigurarea, în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării;
  • acordarea, după absolvire, a gradului de ofiţer sau agent de penitenciare;
  • condiţii de salarizare decente;
  • posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;
  • posibilitatea evoluţiei în carieră.

Pentru o mai bună informare asupra specificul sistemului penitenciar vă invităm să vizitaţi site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp.gov.ro.

 


On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.