Astăzi 23-05-2019 sunt: 17 persoane private de libertate

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg. Ocna

Campanie de ecologizare

 

  „Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, prin această transformare, creează natura.”

 Democrit.

 

În data de 22.05.2019, începând cu ora 12,30, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au participat la o amplă activitate de ecologizare organizată în parteneriat cu Primăria Orașului Slănic Moldova.

Elevii Școlii au asigurat ecologizarea zonelor adiacente râului Slănic, pe raza localităților Cireșoaia – Cerdac – Slănic Moldova.

Prin participarea la această activitate, atât personalul Școlii cât și elevii și-au adus aportul alături de autoritățile locale, la efortul de menținere a unui mediu înconjurător sănătos, în demersul de îmbunătățire a calității vieții membrilor comunității, contribuind astfel la dezvoltarea spiritului civic și a respectului față de mediu și comunitatea din care fac parte.

Implicarea în activitățile de ecologizare a devenit o tradiție a Școlii, care a susținut aceste activități pe parcursul ultimilor 9 ani, desfășurate atât  în colaborare cu Primăria Orașului Târgu Ocna cât și în colaborare cu  Primăria Orașului Slănic Moldova.

 


Exercițiu tehnico – tactic ”Prevenirea şi stingerea incendiilor si acordarea primului ajutor”

În zilele de 18 și 19 aprilie 2019, la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna a avut loc, în colaborare cu Asociația ”Sf. Nicolae cel Milostiv” și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Maior Constantin Ene” Bacău,   exercițiul tehnico – tactic cu tema ”Prevenirea şi stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor”, la care a participat întreg efectivul de elevi și profesori.

Exercițiul s-a derulat pe parcursul celor două zile, elevii Școlii fiind instruiți de către doamna Lăcrămioara BOZ cu privire la modul de acordare a primului ajutor în situațiile medicale de urgență și anunțarea acestora la 112.

În ziua de 19 aprilie, cu sprijinul unui echipaj de pompieri militari aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Maior Constantin Ene”, a fost pus în aplicare un exercițiu de evacuare în cazul producerii unui incendiu.

Ulterior acestui exercițiu, membrii echipajului de intervenție au prezentat elevilor Școlii echipamentul specific și modalitatea de funcționare a acestuia.

Scopul acestei activități a constat în cunoaşterea modului de acţiune în diferite situaţii de urgenţă şi însuşirea de către elevi a unui minim de cunoştinţe necesare acordării primului ajutor.


Program de pregătire specializată ”Atitudine personală în situații de criză în mediul penitenciar”

În perioada 01 – 12 aprilie 2019, 45 de studenți ai Academiei de poliție „Al. I. Cuza” – anul I, arma penitenciare, au participat la Programul de pregătire specializată ”Atitudine personală în situații de criză în mediul penitenciar”, desfășurat la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Pe parcursul desfășurării programului de pregătire, s-a alăturat participanților și o delegație formată din cinci studenți ai Norwegian Police University College Politihøgskolen însoțită de cinci studenți ai Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” – anul III.

În cadrul acestui program, studenții au parcurs module care au vizat siguranța interioară în penitenciar, atitudinea personală, luarea de ostatici precum și gestionarea stresului în mediul penitenciar.

  

Programul de pregătire specializată se află în al doilea an de desfășurare, având ca obiective dezvoltarea abilităților de identificare și gestionare eficientă a reacțiilor în situații de criză, aplicarea principiilor de organizare a activităților specifice siguranței interioare în penitenciare, gestionarea comunicării în relațiile profesionale cu subordonații și persoanele private de libertate și a situațiilor conflictuale.

Programul a fost parcurs anterior, atât de către studenții Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, cât și de către studenți ai Academiei de pregătire a personalului de penitenciare KRUS Norvegia.


“Donăm pentru Viaţă”

„Nici un gest de bunătate, indiferent cât e el de mic, nu e în zadar.”

Aesop

 

În zilele de 03 si 04 aprilie 2019  Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna cu sprijinul Centrului de transfuzii Bacău, a organizat o campanie de donare de sânge.

La această activitate au participat un număr de 120 de elevi și cadre care au donat sânge și speranță semenilor greu încercați.

Prin acest demers, elevii sunt un exemplu pentru cei din jur, sporind astfel șansele de supraviețuire a multor pacienți

donând frecvent sânge pentru a veni în sprijinul  acestora.

Elevii și cadrele au venit în sprijinul Centrului de transfuzii Bacău, având în vedere criza permanentă generată de lipsa sângelui necesar pentru transfuzii.


Proiect „Modernizare decantor și stație clorinare”

SNPAP Târgu Ocna, titular al proiectului „Modernizare decantor și stație clorinare” propus a fi amplasat în Târgu Ocna, str. Tisești, nr. 137, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr, 23, Cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 și vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Prezentarea Bilantului Activităților din anul 2018

În ziua de 14 februarie 2019, începând cu ora 11.30, la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a avut loc ședința de bilanț al activităților desfășurate în anul 2018.

La această activitate au fost invitați să participe, alături de personalul Școlii, reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor, reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și reprezentanți ai instituțiilor penitenciare din localitate.

Misiunea Școlii, privind dezvoltarea și aplicarea unui sistem de pregătire care să corespundă cerințelor reale de formare și dezvoltare a aptitudinilor și competențelor profesionale ale personalului de penitenciare, a fost realizată cu succes și pe parcursul anului 2018, atât prin cursurile destinate elevilor, cât și prin coordonarea și organizarea tuturor cursurilor de specializare pentru ofițerii și agenții din sistemul penitenciar.

Anul 2019 reprezintă o provocare pentru personalul Școlii, întrucât instituția noastră a preluat președinția EPTAN (Rețeaua centrelor de pregătire a personalului din sistemul penitenciar din Europa) pentru anul în curs și, drept urmare, va organiza Conferința anuală a acestei organizații.

Conducerea școlii consideră, de asemenea, important pentru anul în curs și gestionarea eficientă a calității de partener-beneficiar în cadrul proiectului ”Correctional”, finanțat prin mecanismul norvegian 2014-2021.

Având în vedere numărul mare de activități didactice și extra-didactice desfășurate în cadrul Școlii pe parcursul anului 2018, precum și complexitatea acestora, conducerea instituției apreciază că rezultatele obținute au fost foarte bune.

De asemenea, în ceea ce privește anul 2019, obiectivele principale vor fi concentrate pe continuarea procesului de modernizare a spațiilor și dotărilor folosite de către elevi, precum și a procesului instructiv-educativ.


Solicitare emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare decantor și stație clorinare”

SNPAP Târgu Ocna, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare decantor și stație clorinare”, propus a se realiza în Tg. Ocna, str. Tisești, nr. 137, jud. Bacău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul titularului din Tg. Ocna, str. Tisești, nr. 137 în zilele lucrătoare, între orele 8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 2


Licitaţie publică cu strigare – spațiu punct comercial

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, cu sediul în Tg.Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, tel/fax 0234344149/0234344151, jud. Bacău, închiriază prin licitaţie publică cu strigare, la sediul unităţii, în data de 11.02.2019,  ora 1200 , următoarele spaţii:

– 43,58 mp spaţiu amenajare punct comercial (30 mp spaţiu amenajat în vederea desfacerii cu amănuntul de produse alimentare şi nealimentare, şi 13,58 mp spaţiu de depozitare)

Garanţie de participare = 251,00 lei

Valoare salt supralicitare = 20% din preţ pornire/mp;

Caietul de sarcini şi documentaţia descriptivă privind elaborarea ofertei pot fi solicitate de la sediul unităţii, începând cu data de 29.01.2019.

Informaţii la tel. 0234 344149, int. 108/110.


Spectacol „100 de ani de Crăciun românesc”

 

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna susține și încurajează elevii în organizarea diferitelor activități extra-curriculare. În acest sens, pe data de 20 decembrie 2018 a avut loc spectacolul intitulat „100 de ani de Crăciun românesc”, o inițiativă a elevilor Școlii, coordonați de cadre ale instituției.

În an centenar, evenimentul sprijină ideea menținerii tradițiilor de celebrare a Crăciunului, care contribuie la păstrarea și întărirea identității neamului românesc.

Elevii au pregătit momente care le-au pus în valoare talentul artistic, demonstrând faptul că sub haina viitorului agent de penitenciare se poate afla un om care nu numai că înțelege și prețuiește obiceiurile poporului său, dar dorește să le și promoveze.

Scurtele momente teatrale și interpretarea colindelor tradiționale de Crăciun au constituit un prilej de bucurie și emoție, atât pentru audiență, cât și pentru elevii implicați în desfășurarea evenimentului, cu atât mai mult cu cât apropierea sărbătorilor de iarnă strecoară în sufletul fiecăruia dintre noi un sentiment de împlinire și de recunoștință pentru toate lucrurile bune de care am avut parte în anul ce urmează să se încheie.

 


10 decembrie 2018 – Conferință „Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe”.

 

Pe data de 10 decembrie 2018, la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, s-a desfășurat cea de-a patra ediție a conferinței „Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe”.
Conferința a fost organizată chiar la data la care se celebrează 70 de ani de la adoptarea și proclamarea Declarației Universale a Drepturilor Omului și a debutat cu prelegerea domnului subcomisar de penitenciare Adrian Lupașcu, profesor în cadrul Școlii, despre ziua internațională a drepturilor omului.
La acest eveniment au participat atât elevii, cât și cadrele didactice ale Școlii și a avut ca invitat special pe domnul Cosmin Cernat, conferențiar universitar doctor în cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” București și director al Centrului pentru Promovarea Drepturilor Omului. Acesta a susținut o prelegere cu tema „Modalități juridice de protecție a unor categorii de persoane în cazul diferendelor sau conflictelor internaționale”, în cadrul căreia a subliniat principiile fundamentale ale dreptului internațional și ale dreptului umanitar și implicațiile nerespectării acestora.
In cadrul aceleiași conferințe, domnul Florin Smarandi, preot capelan și coordonatorul preoților din sistemul penitenciar românesc, a vorbit despre „Drepturile omului în perioada comunistă”, făcând referire, printre altele, la îngrădirea drepturilor la liberă exprimare, a dreptului de exprimare a convingerilor religioase și a oprimării elitelor intelectuale și nu numai, care au luptat pentru acestea.
Evenimentul s-a dovedit a fi un prilej de conștientizare a existenței drepturilor pe care le are fiecare ființă umană, fără discriminare, dar și a necesității cunoașterii acestora, văzute nu numai prin prisma caracterului profesiei pe care elevii Școlii urmează să o practice după absolvirea acesteia, ci și prin prisma simplului cetățean, care trebuie să își cunoască drepturile, să respecte tradițiile și valorile neamului căruia îi aparține.