Astăzi 21-01-2020 sunt: persoane private de libertate

Grupurile de lucru responsabile pentru implementarea activităților I.1.1 și I.1.2

  1. Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Activității I.1.1. Proiectarea și dezvoltarea unui sistem de diagnoză a nevoilor de formare și perfecționare profesională a specialiștilor cu atribuții în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, în contextul acțiunii interinstituționale

Componența grupului de lucru a fost stabilită de către Comisia interministerială, prin Hotărârile nr. 2/14.07.2017 (Anexa 1) și nr. 3/30.08.2017 (Anexa 2), membrii fiind desemnați – conform atribuțiilor stabilite prin Planul Național de implementare al H.G. nr. 389/2015 – din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor, Direcției Naționale de Probațiune, Ministerului Educației Naționale și Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă – specialiști în domeniul de activitate, precum și persoane cu responsabilități privind formarea profesională a personalului. Coordonarea activităților a fost asigurată de către unul dintre reprezentanții ANP, termenul pentru finalizarea activității fiind 31.12.2017.

În perioada iulie-noiembrie 2017, au avut loc trei întâlniri ale grupului de lucru. Produsul activităților l-a reprezentat un Sistem de diagnoză a nevoilor de formare și perfecționare profesională a personalului care desfășoară activități directe cu persoanele sancționate penal. Principalele elemente de conținut ale sistemului de diagnoză vizează: Considerații introductive, Fundamentarea teoretică și metodologia, Analiza cantitativă și calitativă a datelor, Concluzii și perspective de valorificare a datelor.

Cel de-al treilea capitol – incluzând rezultatele administrării unui Chestionar unic de evaluare a nevoilor de pregătire profesională a personalului și interpretarea acestora, raportat la întregul grup țintă – a corespuns demersurilor de materializare a indicatorului de rezultat prevăzut în strategie, fundamentând următoarele activități aferente Obiectivului specific I.1. Indicatorul de rezultat a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5/23.01.2018, fiind diseminat la nivelul tuturor partenerilor din Strategie. 

  1. Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Activității I.1.2. Dezvoltarea unor programe comune de formare și perfecționare profesională a personalului cu atribuții în domeniul reintegrării sociale și includerea acestora în planurile anuale de formare profesională ale instituțiilor implicate

Membrii grupului de lucru au fost desemnați prin Hotărârea nr. 8/27.03.2018 a Comisiei interministeriale, coordonarea fiind asigurată de către Ministerul Educației Naționale. În constituirea grupului de lucru s-a urmărit conservarea participării specialiștilor deja implicați în desfășurarea activității I.1.1., ținând cont de faptul că partenerii instituționali au fost aceiași. Termenul stabilit pentru realizarea indicatorului de rezultat a fost 30.09.2018.

În perioada mai – septembrie 2018, au avut loc trei întâlniri directe ale membrilor. În prima etapă, s-a urmărit identificarea cadrului legislativ specific acreditării programelor de formare continuă, stabilindu-se ca programul să fie acreditat de MEN, conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de formare continuă și a programelor oferite de aceștia, aprobată prin OMECTS nr. 5564/2011, modificată și completată prin OMEN nr. 5387/2016. În consecință, personalul didactic participant la program va primi credite profesionale transferabile, iar celelalte categorii de specialiști vor primi certificate de participare, recunoscute de MEN. În cea de-a doua etapă, a fost întocmită întreaga documentație necesară pentru acreditarea programului, conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de formare continuă și a programelor oferite de aceștia. Primul document curricular a fost reprezentat de Sistemul de diagnoză a nevoilor de formare și perfecționare profesională – indicatorul Activității I.1.1. În completarea documentației pentru acreditarea programului, au fost inventariate responsabilitățile membrilor echipei de implementare și competențele formatorilor.

Luând în considerare nevoia crescută de formare a personalului care lucrează cu persoane private de libertate, s-a stabilit acreditarea unui singur program de formare continuă, prin MEN, cu un grup țintă mixt – 25 persoane (personal didactic din învățământul preuniversitar, personal care lucrează cu deținuții (agenți și ofițeri), educatori, asistenți sociali și psihologi, consilieri de probațiune și reprezentanți ai AJOFM-urilor care interacționează cu persoanele private de libertate (referenți, inspectori, experți, consilieri).

Programul rezultat – ”Învățăm împreună. Progresăm împreună. Program de pregătire pentru personalul care lucrează cu persoane sancționate penal”, cuprinde 4 module, având alocat un buget de timp de 40 ore. Acesta a fost aprobat prin Hotărârea nr. 10/11.10.2018 a Comisiei interministeriale și a fost acreditat, ulterior, prin Ordinul MEN nr. 3088/2019 (poziția 18 din Anexa la Ordin).

Având în vedere acreditarea programului, la începutul anului 2019, în perioada 25 februarie – 01 martie 2019, este planificată prima sesiune comună de formare profesională a personalului. Aceasta va avea loc la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, cu participarea unui grup alcătuit din 25 persoane, din regiunea Nord-Est – cinci cadre didactice (unitatea de învățământ care școlarizează persoanele private de libertate internate la Centrul Educativ Târgu Ocna), trei consilieri de probațiune, trei inspectori AJOFM și 14 specialiști de la nivelul sistemului penitenciar (SNPAP Târgu Ocna, Centrul Educativ Târgu Ocna, Penitenciarul Spital Târgu Ocna și Penitenciarul Bacău).

← Către lista de noutati

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii