Astăzi 21-01-2020 sunt: persoane private de libertate

Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Activității I.4.2.Elaborarea procedurilor interinstituționale

Prin Hotărârea nr. 2/14.07.2017  a Comisiei interministeriale a fost constituit grupul de lucru responsabil cu implementarea activităţilor I.4.1. Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea procedurilor interinstituţionale și I.4.2. Elaborarea procedurilor interinstituţionale din Plan naţional de implementare a Strategiei.

În grupul de lucru au fost incluși specialiști din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Direcției Naționale de Probațiune și din Administrația Națională a Penitenciarelor.  De asemenea, au fost stabilite următoarele termene de realizare a activității: identificarea activităților ce necesită procedurizare – 16.10.2017, respectiv finalizarea proiectului Manualului de proceduri interinstituţionale – 15.02.2018.

Grupul de lucru s-a întâlnit în plen de cinci ori, înregistrând o frecvenţă lunară a întâlnirilor, începând cu septembrie 2017 (excepţie – luna ianuarie 2018). De asemenea, pentru comunicare, membrii grupului de lucru au utilizat în mod frecvent corespondenţa electronică.

Menționăm că, la elaborarea procedurilor interinstituționale a fost necesară consultarea/expertiza altor specialiști de la nivelul instituțiilor implicate (angajați în cadrul altor sectoare de activitate), suplimentar membrilor desemnați în grup de lucru (ex.: Agenția Națională Antidrog și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție).

Procesul de elaborare a procedurilor interinstituționale a parcurs următoarele etape:

A fost propusă și agreată, în grup, forma procedurilor, elaborate în acord cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, fără, însă, a se impune această formă. Urmare propunerilor transmise de către unitățile din sistemul penitenciar, la nivelul ANP a fost întocmit un centralizator cu aspectele problematice identificate în procesul de pregătire pentru liberare a deținuților, pentru a căror soluționare este necesar sprijinul altor instituții cu rol în reintegrarea socială (Inventarul procedurilor interinstituţionale, necesare pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor sancţionate penal). De comun acord, membrii grupului de lucru au selecționat 10 dintre aspectele problematice pentru soluționarea cărora s-a considerat oportună elaborarea de proceduri interinstituționale. În funcție de domeniul de competenţă, fiecare reprezentant al instituţiilor implicate în grupul de lucru a propus titlurile procedurilor, asumându-şi dezvoltarea acestora, în colaborare cu ceilalţi membri ai grupului de lucru. Procedurile propuse pentru a fi dezvoltate, într-o primă etapă, au fost următoarele:

 1. Procedura privind completarea dosarului individual la primirea minorului în centrul de reeducare sau în centrul de detenţie;
 2. Procedura privind colaborarea unităţilor penitenciare cu serviciile de probaţiune şi alte instituţii din comunitate, în vederea pregătirii pentru liberare;
 3. Proceduri privind punerea în libertate a persoanelor deţinute, la expirarea duratei pedepsei închisorii, la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus liberarea condiţionată, precum şi la orice altă dată hotărâtă de organele judiciare competente;
 4. Procedura privind pregătirea şi derularea lucrărilor comisiilor de liberare condiţionată, cu participarea consilierilor de probaţiune;
 5. Procedura privind înscrierea persoanelor private de libertate la cursurile şcolare şi continuarea studiilor după liberare;
 6. Procedura privind asigurarea serviciilor de asistenţă pentru persoanele cu istoric de consum de droguri, pe perioada detenţiei şi după liberare;
 7. Procedura privind preluarea persoanelor cu probleme de sănătate, după liberarea din penitenciar;
 8. Procedura privind preluarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală, după liberarea din penitenciar;
 9. Procedura de colaborare între Administrația Națională a Penitenciarelor, respectiv unităţile subordonate şi serviciile publice de asistență socială;
 10. Procedura de colaborare între Administrația Națională a Penitenciarelor, respectiv unităţile subordonate şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în vederea realizării activităţilor de formare profesională a persoanelor private de libertate.

Pe parcursul lucrărilor grupului de lucru, titlurile procedurilor au fost modificate/completate, pentru a reda cât mai adecvat conţinutul colaborărilor interinstituţionale, iar DNP a renunţat la procedurile asumate iniţial și incluse în Inventarul procedurilor interinstituţionale, necesare pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor sancţionate penal, elaborând un raport de fundamentare, în acest sens. DNP a formulat, însă, completări la celelalte proceduri elaborate.

În cadrul grupul de lucru, au fost finalizate proiectele a șase proceduri de lucru interinstituţionale agreate, după cum urmează:

 1. Procedură interinstituţională privind înscrierea persoanelor private de libertate la cursurile şcolare şi continuarea studiilor după liberare (P01);
 2. Procedură interinstituțională privind realizarea activităţilor de formare profesională cu persoanele private de libertate şi preluarea cazurilor după liberare (P02);
 3. Procedura interinstituțională privind accesul persoanelor aflate în executarea unei pedepse sau a unei măsuri privative de libertate și al persoanelor liberate la servicii de asistență socială (P03);
 4. Procedură interinstituțională privind asigurarea serviciilor de asistenţă pentru persoanele cu istoric de consum de droguri, pe perioada detenției și după liberare (P04);
 5. Procedură interinstituţională privind formarea de voluntari din penitenciare în vederea participării la campanii de informare – educare – comunicare specifice promovării sănătății în penitenciare (P05);
 6. Procedură interinstituţională privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale a persoanelor private de libertate după punerea acestora în libertate (P06).

Proiectele celor șase proceduri au fost aprobate prin Hotărârea nr. 7/27.03.2018 a Comisiei interministeriale. Ulterior, au fost transmise pe circuit de avizare și aprobare de către instituțiile semnatare responsabile, fiind promovate prin ordine comune.

Până în momentul de față, cinci dintre cele șase proceduri au fost aprobate prin ordine comune și se află în implementare, Procedura privind asigurarea serviciilor de asistență pentru persoanele cu istoric de consum de droguri, pe perioada detenției și după liberare (P04), aflându-se, încă, pe circuit de avizare și aprobare.

← Către lista de noutati

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii