Astăzi 21-01-2020 sunt: persoane private de libertate

Grupul de lucru responsabil pentru implementarea Activității I.3.2. Analiza actelor normative existente, în scopul identificării prevederilor necesar a fi modificate şi/sau completate

Componența grupului de lucru care a avut în responsabilitate realizarea Activității 1.3.2. a fost aprobată prin Hotărârile nr. 2/14.07.2017 și nr. 3/30.08.2017 ale Comisiei Interministeriale pentru coordonarea și implementarea prevederilor Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 389/2015.

Activitatea grupului de lucru s-a concretizat prin întâlniri directe, corespondență electronică, telefonică etc., conform unui calendar agreat de comun acord, cu toți membrii, la prima întâlnire de lucru a grupului, astfel încât să fie posibilă finalizarea indicatorului de rezultat până la data de 15.12.2017, conform termenului stabilit în Comisia interministerială.

Grupul de lucru care a avut în responsabilitate realizarea Activității 1.3.2 a fost format din reprezentanți din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor, Direcției Naționale de Probațiune, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale, iar ca invitați au participat la lucrări – reprezentanți din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse.

În cadrul întâlnirilor a fost prezentată/analizată, în vederea completării/îmbunătățirii, Baza comună de acte normative din domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.

Raportul de analiză și inventar de propuneri de modificare sau completare a cadrului legislativ întocmit de grupul de lucru a fost aprobat, în luna ianuarie 2018, prin Hotărârea Comisiei interministeriale nr. 5/23.01.2018.

La realizarea materialului/Raportului a fost avută în vedere și valorificarea unor informații din rapoartele întocmite în cadrul celorlalte grupuri de lucru constituite în cadrul Strategiei.

Analiza rezultată a urmărit să evidențieze responsabilitățile instituțiilor implicate, necesitatea colaborării în ceea ce privește schimbul de informații, precum și dificultățile cu care se confruntă persoanele care se liberează, în procesul de reintegrare în societate. În acest sens, au fost avute în vedere aspecte relevante, identificate în cadrul unor studii anterioare, care au vizat problematica reintegrării sociale și urmărindu-se, totodată, valorificarea informațiilor rezultate în cadrul celorlalte grupuri de lucru, constituite în vederea implementării activităților prevăzute de Strategie.

În cadrul Raportului întocmit au fost prezentate propuneri de modificări legislative identificate la nivelul grupului (cu precizarea că acestea au reprezentat un prim demers în materie, competența revenind, desigur, fiecărei instituții cu drept de inițiativă legislativă).

Prin adresa nr. 23416/DRS/29.01.2018, Raportul întocmit în cadrul grupului de lucru a fost înaintat ministerelor cu drept de inițiativă legislativă.

← Către lista de noutati

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii