Instrucțiuni pentru autori

Autorii sunt invitați să trimită manuscrisele la adresa de email: revistapp@anp.gov.ro

Mai mulți autori
Toţi autorii trebuie să fi participat semnificativ la cercetarea sau scrierea articolului. Toţi autorii trebuie să fie de acord cu forma finală a articolului.
Lista de autori în forma sa finală trebuie trimisă odată cu articolul, in ordinea contribuției – cel care a contribuit cel mai mult este primul autor.

Limbă
Textele pot fi scrise în Română sau Engleză. Autorii sunt rugaţi să utilizeze un spell checker înainte să trimită articolul.

Trimiterea manuscriselor
Manuscrisele trebuie trimise în format Microsoft Word ca ataşament la adresa de e-mail: revistapp@anp.gov.ro. Articolele pot avea între 7000 şi 9000 de cuvinte (incluzând note de subsol, tabele şi figuri). Rapoartele sau evenimentele pot avea până la 2000 de cuvinte. Textul trebuie să fie într-o singură coloană. Păstraţi aspectul textului cât mai simplu cu putinţă.

Structura articolelor

Titlul – Concis şi informativ. Titlurile sunt deseori folosite de algoritmi de căutare. Evitaţi abrevierile şi formulele dacă este posibil.

Numele şi afilierea autorilor. Indicaţi clar numele şi prenumele fiecărui autor şi verificaţi ca toate numele să fie scrise  corect. Includeţi afilierea autorilor sub numele acestora.

Autor corespondent. Indicaţi clar cine se va ocupa de corespondenţă în toate etapele evaluării şi publicării articolului.

Abstract
Includeţi un abstract concis şi informativ (maximum 500 de cuvinte). Abstractul trebuie să explice pe scurt scopul cercetării, rezultatele principale şi concluziile majore. Abstractele apar deseori separat de articol aşa că trebuie să fie utilizabile în lipsa acestuia. Din acest motiv sunt de evitat referinţele la bibliografie. Trebuie de asemenea evitate abrevierile non-standard, iar dacă sunt totuşi folosite ele trebuie definite la prima apariţie în abstract.
Abstractul trebuie să fie prezentat în română și în engleză !!

Cuvinte Cheie
Imediat după abstract includeţi până la 5 cuvinte cheie, scrise cu majuscule și separate prin virgulă. Utilizaţi un minim de abrevieri, şi doar cele binecunoscute în domeniu. Aceste cuvinte cheie vor fi utilizate pentru indexare.

Abrevieri
Definiţi abrevierile non-standard în notele de subsol. Abrevierile din abstract care nu pot fi evitate trebuie definite şi la prima menţionare în acesta. Asiguraţi-vă că sunteţi consecvenţi în abrevieri pe parcursul întregului articol.

Introducere
Prezentaţi obiectivele articolului sau cercetării şi oferiţi informaţii despre context sau literatura relevantă. Subliniați care este elementul de noutate al articolului sau alte idei cheie.

Rezultate
Secţiunea de rezultate trebuie să fie clară şi concisă. În cazul în care este prezentată o cercetare, autorii sunt rugați să urmărească următoarele etape: tip de cercetare (cuali, cuanti, mixed-method etc.), întrebarea/întrebările cercetării, ipoteze, eșantionare, metode și tehnici de culegere a datelor, metode și tehnici de analiză a datelor, aspecte etice, limite ale cercetării și concluzii.

Discuţie
Această secţiune trebuie să discute importanţa rezultatelor cercetării și implicațiile pentru practică, nu să le prezinte încă o dată. Arătați cum se asociază rezultatele cercetării cu literatura existentă.

Concluzii
Concluziile principale ale studiului pot fi prezentate într-o scurtă secţiune de Concluzii, separată sau ca parte a secţiunii de Discuţie.

Anexe
Dacă exisă mai mult de o anexă, acestea vor fi identificate ca A, B etc.

Redactarea

Se va realiza în editorul de texte Microsoft Word, utilizând fontul Times New Roman, dimensiunea 12 pt, aliniere Justify, spaţierea între linii simplă, iar documentul va fi salvat în versiune anterioară Microsoft Office 2007 (articolele care nu respectă aceste condiţii privind redactarea pot fi respinse de către Consiliul de Redacţie, fără a mai fi supuse evaluării peer-review);
Se va evita utilizarea stilurilor speciale (bold, italic, underline) în conţinutul lucrării. Stilul Bold va fi utilizat pentru demarcarea titlurilor,  secţiunilor şi subsecţiunilor lucrării, stilul Italic va fi utilizat pentru redactarea rezumatului şi a cuvintelor cheie.

Figuri
Asiguraţi-vă că fiecare figură are o legendă. Păstraţi la minimum textul din cadrul figurilor dar explicaţii toate simbolurile şi abrevierile folosite.

Tabele
Tabelele trebuie să apară sub formă de text editabil şi nu ca imagine. Numerotaţi tabelele consecutiv în ordinea apariţiei în text şi plasaţi orice note privind tabelele sub acestea. Folosiţi tabelele cât mai puţin posibil şi asiguraţi-vă că informaţia din ele nu repetă rezultate descrise în altă parte a textului.

Bibliografia precum şi modul de redactare a acesteia trebuie să fie în conformitate cu sistemul cunoscut sub numele de Harvard Referencing System.

Modele de redactare a bibliografiei, sub forma citaţiilor, în cadrul articolului:

 • a unui singur autor

Cormack (1994, p.32) când preluați cu ghilimele textul acestuia. Citatul nu poate fi mai mare de 5 rânduri.

 • a mai mulţi autori simultan – preluare prin parafrazare (cu citare exacta, ci preluarea ideii)

Jones (1946) şi Smith (1948) au demonstrat faptul că……

 • a doi sau mai mulţi autori ai aceluiaşi material

Slater și Jones (1996) au arătat, în lucrarea lor, intitulată „…” faptul că  „…”

 • a unui singur autor, concomitent cu pagina/paginile textului citat

Lawrence (1966, p.124)

 • a mai multor lucrări aparţinând unui singur autor publicate în acelaşi an

Bloggs (1993a, b) a arătat în diferite circumstanţe faptul că…

 • a mai multor lucrări aparţinând unui singur autor publicate în ani diferiţi

(Bloggs 1992, 1994) a demonstrat, în diferite circumstanţe faptul că …

Bibliografia se va prezenta la sfârșitul articolului, in ordinea alfabetică a numelui autorilor citați, după modelul:

Skinner, B. F. (1969). Contingencies of reinforcement: A theoretical analisys. New York: Appleton – Century Crofts.
Sorensen, J. R., & Cunningham, M. D. (2007). Operationalizing risk: The influence of measurement choice on the prevalence and correlates of prison violence among incarcerated murderers. Journal of Criminal Justice 35, pp….
Durnescu, I. (2016) Experiencing supervision: From ‘sparing the first offenders’ to ‘Punishment in the community’ and Repairing the harm done in McNeill, F, Durnescu, I si Butler, R. (Eds.) Probation: 12 essential questions. Palgrave.

Surse online
Trebuie incluse cel puţin URL-ul şi data ultimei accesări a sursei, la subsolul paginii.

Check-list

Asiguraţi-vă că următoarele sunt incluse:

 • Titlul
 • Autorii în ordinea contribuției
 • Adresa de email a autorului corespondent
 • Abstract
 • Cuvinte Cheie
 • Manuscriptul a fost ‘spell-checked’ și ‘grammar-checked’
 • Referinţele bibliografice sunt în formatul cerut de această revistă
 • Toate referinţele din notele de subsol sunt prezente în text şi vice-versa
 • A fost obţinută permisiune pentru utilizarea materialelor cu drept de autor din alte surse (inclusive de pe Internet)

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii