Astăzi 25-08-2019 sunt: 670 persoane private de libertate

Acasă

Ofertă de muncă – 2019

La încheierea unui contract de prestări servicii desfăşurate cu persoanele private de libertate beneficiarul persoană juridică, este obligat să prezinte următoarele documente:

a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;

b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil şi achitarea unui avans lunar în procent de 40% în cazul penitenciarelor, ori 50% în cazul centrelor educative sau de detenţie, din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară, avans ce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii a persoanelor private de libertate;

d) declaraţie pe proprie răspundere că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Instituţiile publice nu au obligaţia prezentării documentelor prevăzute la alineatul 1 lit. a) – c).

Beneficiarii persoane fizice sunt obligaţi să prezinte actul de identitate şi să achite în avans contravaloarea estimată a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.

 

Pentru infomații suplimentare, persoană de contact agent șef Cristian CIOBANU, nr. telefon: 0235.322.510, int. 126, fax: 0235.322.135

 

 

Deţinuţii vasluieni – o forţă de muncă atractivă

 

Penitenciarul Vaslui   pune la dispoziţie  tuturor celor interesaţi, persoane fizice sau juridice,  forţă de muncă specială (persoane private de libertate), pe perioade de timp determinate (1 – 12 luni) în condiţii foarte avantajoase şi cu un număr variabil de persoane, în funcţie de nevoile societăţii dumneavoastră. Serviciile noastre acoperă o gamă diversă de activităţi,  muncă necalificată,  astfel:

 • lucrări în agricultură,
 • gospodărie comunală (curăţat parcuri şi spaţii verzi, amenajat şi curăţat străzi),
 • ambalat diferite produse, etc.;
 • producţie ambalaje carton/mase plastice;
 • activităţi auxiliare muncii necalificate (săpat şanţuri, recuperarea şi reciclarea deşeurilor, lucrări de curăţenie, manipulat materiale, etc. );
 • lucrări în domeniul construcţiilor civile şi industriale, rutiere etc

Folosirea forţei de muncă speciale poate reprezenta o soluţie eficientă pentru societăţile care doresc stabilitate şi rentabilitate în activităţile desfăşurate. Forţa de muncă specială de la Penitenciarul Vaslui  este folosită de societăţi comerciale din Vaslui şi alţi beneficiari,  de peste 15 ani, pe parcursul derulării contractelor acestea suplimentând constant numărul deţinuţilor folosiţi.

Avantajele colaborării cu unitatea noastră:

 • asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului atât în interiorul penitenciarului cât şi în exteriorul acestuia;
 • negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, luându-se în considerare salariul minim pe economie;
 • folosirea deţinuţilor la muncă nu implică încheierea unor contracte de muncă cu aceştia ci încheierea unui contract de prestări servicii între societate şi penitenciar;
 • scutirea de la plata obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj, etc.;
 • oprirea procesului de producţie, la solicitarea beneficiarului forţei de muncă speciale, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective,(ex. condiţii meteo), fără ca acest lucru să atragă cheltuieli suplimentare din partea societăţii beneficiare;
 • siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor si utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;
 • paza persoanelor private de libertate sunt asigurate de către penitenciar;
 • supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul penitenciarului în colaborare cu reprezentanţii societăţii angajatoare;
 • programul de lucru 8 ore / zi , (nu se lucrează în zilele de repaus săptămânal, decât cu acordul persoanei private de libertate, iar pentru  o activitate ce presupune un flux continuu se pot face anumite derogări);

 

Serviciile oferite adaptate nevoilor specifice activităţilor pe care le desfăşuraţi, avantajele financiare conferite de neplata unor impozite precum şi sistemul de lucru simplu (contract de colaborare, facturi si situaţii de lucrări, etc) sunt argumente solide care sprijină alegerea unităţii noastre ca partener pe termen lung pentru societatea dumneavoastră.

            Nu  este de neglijat nici importanţa muncii, ca terapie ocupaţională, ştiut fiind faptul că munca reprezintă una din metodele cele mai eficiente de reabilitare psiho-socio-comportamentală a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate şi  contribuie   la îmbunătăţirea imaginii şi a respectului de sine .

Totodată munca este un factor esenţial pentru pregătirea persoanelor condamnate   pentru perioada postcondamnatorie ,  pentru cultivarea sentimentului de apartenenţă la o anumită colectivitate din care lipsesc doar pentru o perioadă strict determinată de timp,   ajută la  diminuarea efectelor negative ale încarcerării prin implicarea lor  în activităţi ocupaţionale în comunitate, contribuie la un crearea unui mediu de viaţă sănătos pentru întreaga societate.

Prin folosirea la muncă a acestor persoane se urmăreşte menţinerea şi creşterea capacităţii acestora  de a-şi câştiga existenţa după liberare şi realizarea  unor venituri, care se pot folosi la îmbunătăţirea condiţiilor de deţinere şi pentru susţinerea acţiunilor de resocializare  a acestora.

Având în vedere că forţa de muncă specială constituie un detaşament serios, unit, disciplinat şi doritor de a presta muncă, considerăm  că cei interesaţi vor analiza oferta noastră şi ne vor contacta.

`

 

 

Cu stimă,
Comisar șef Vasile DOROFTEI
Director
Penitenciarul Vaslui
← Către pagina principală

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii