Astăzi 21-01-2020 sunt: 107 persoane private de libertate

Concurs de ocupare a unui post de ofițer (educație) – finalizat

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare Penitenciarul Spital Dej scoate la concurs din sursă externă:

  • 1 post ofițer (educație);

Dosarele se depun la Penitenciarul Spital Dej până la data de 18.08.2017. Taxa de concurs este de 85 lei.

Informații suplimentare găsiți la:

Click aici pentru anunțul complet.

Erată privind termenul de depunere al dosarelor pentru postul vacant de ofițer (educație).

15.09.2017 – Programare candidați la evaluare psihologică în data de 21.09.2017

29.09.2017 – Rezultatele evaluării psihologice din perioada 18-21.09.2017

04.10.2017 – Rezultatele centralizate ale evaluării psihologice din perioada 18-21.09.2017

20.10.2017 – Proces verbal de selecție a dosarelor de candidat – ofițer educație

20.11.2017 – Calendar estimativ al probelor de concurs si programarea pentru interviu

23.11.2017 – Proces verbal cu rezultatele la proba de interviu și programarea pentru proba de calculator

24.11.2017 – Proces verbal cu rezultatele probei de calculator si programarea probei scrise

25.11.2017- Grila de corectare – varianta 2 de subiecte

25.11.2017 – Proces verbal rezultate proba scrisă

28.11.2017 – Proces verbal cu rezultatele finale, obținute în urma soluționării contestațiilor

← Către lista de post

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.