Astăzi 21-01-2020 sunt: 1225 persoane private de libertate

Penitenciarul Giurgiu

Scurt istoric al Penitenciarului Giurgiu

 

Penitenciarul Giurgiu este situat în partea de Nord – Vest a municipiului Giurgiu, pe partea stângă a drumului naţional 5B, în strada Bălănoaiei nr. 12A.
Lucrările de construcţie ale penitenciarului au început în anul 1994, iar în toamna anului 2000 a început activitatea de selecţionare a cadrelor pentru încadrarea cu personal conform ordinelor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Arhitectura în care a fost proiectat şi construit Penitenciarul Giurgiu este una modernă care corespunde în totalitate standardelor internaţionale specifice acestor instituţii, având o capacitate proiectată de cazare pentru aproximativ 1500 persoane private de libertate.

Penitenciarul Giurgiu este organizat şi funcţionează în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 736/2003, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, republicată

Activitatea Penitenciarului Giurgiu este coordonata direct de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor prezintă informații relevante referitoare la unitățile penitenciare, cu scopul declarat de a promova o imagine corectă a sistemului, în rândul opiniei publice românești.
Promovează, totodată, munca asiduă a lucrătorilor din penitenciare, în demersul, deloc ușor, de a schimba mentalități, de a readuce alături de familie și comunitate, speranța.

Prezentare Penitenciarul Giurgiu

 

Datare istorică a localităţii Giurgiu şi scurt istoric penitenciar

Primul act intern care menţionează localitatea Giurgiu, specificând totodată funcţia sa citadină, datează din 23 septembrie 1403. Documentul emis de cancelaria Ţarii Româneşti şi semnat de voievodul Mircea cel Mare era adresat regelui polon Vladislav al II-lea, reînnoind tratatul de alianţă dintre cele două ţări, din 10 octombrie 1389.

Ruinele Cetăţii Giurgiu

Sunt localizate în partea sudică a oraşului, pe malul nordic al canalului Plantelor. Cetatea a fost ocupată de turci în 1420, recucerind în 1595 de Mihai Viteazul, reluată apoi de turci care au stăpânit-o până în 1829, potrivit tratatului de la Adrianopol, care a consemnat şi distrugerea ei. Construită solid şi mereu întărită, cetatea este cunoscută şi sub numele de castelul San Giorgio – avea, după cum scrie Nicolae Bălcescu în „Istoria Românilor sub Mihai Vodă Viteazul”, „ziduri tari, dar fără valuri de pământ şi  fără flancuri la ziduri, având numai turnurile împrejur şi înlăuntru un turn mare (donjon)”

Descriere: cetate2.jpg (94487 bytes)

Muzeul luptei pentru independenta poporului roman

     A fost inaugurat în anul 1977, cu ocazia centenarului independenţei. Muzeul reuneşte dovezi reprezentative ale luptei pentru independenţa naţională, numeroasele exponate evidenţiază prin elemente de cultură materială şi spirituală locuirea teritoriului românesc din cele mai vechi timpuri.

Descriere: muzeu2.jpg (91234 bytes)

Monumentul eroilor francezi

În 1922, republica franceză, prin misiunea compusă din mareşalul Foch, generalul Berthelot, generalul Petain, a conferit oraşului Giurgiu „Crucea de Război cu Palmete”. Ca semn al preţuirii relaţiilor romano-franceze, în apropierea parcului Alei a fost ridicat un monument în cinstea eroilor francezi care au luptat în primul război mondial în zona Giurgiu.

Descriere: aleipietre.jpg (114130 bytes)

Statuia lui Vlad Ţepeş

Deschiderea ostilităţilor cu turcii în timpul domniei lui Vlad Ţepeş s-a datorat politicii imperiului otoman faţă de Ţara Românească: creşterea tributului, încercarea de a impune tributul de single, etc. Sultanul hotărăşte pedepsirea lui şi începe acţiunea care urma să aibă loc la Giurgiu, unde domnitorul era chemat sub pretextul unei neînţelegeri de hotar. Intuind acest vicleşug, Ţepeş îl ucide pe Hamza beg, trimisul sultanului, după care romanii cuceresc cetatea Giurgiului îmbrăcaţi în turci.

 

Descriere: http://www.penitenciarulgiurgiu.ro/media/vladteeps1_small.jpg


On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.