Astăzi 21-01-2020 sunt: 347 persoane private de libertate

Penitenciarul Găeşti

SCURT ISTORIC

Atestat documentar la 19 iulie 1498 în timpul domniei lui Radu cel Mare, oraşul Găeşti este situat în partea de sud a judeţului Dâmboviţa, la contactul câmpiei joase (Câmpia Titu) cu cea înaltă (Câmpia Târgoviştei) şi cu dealurile Piemontul şi Getic, la 185 m altitudine, între văile râului Argeş la sud-vest şi Sabarului la nord-est. Este o aşezare pitorească străbătută de axele rutiere DN 7 şi DN 72 deservit şi de autostrada A1 (Bucureşti – Piteşti).

Istoria unității penitenciare a început în anul 1966 când aici s-a înfiinţat  Institutul Special de Reeducare Minori ( ISRM), fiind aduşi minori din coloniile din ţară. În institut se urmărea ca minorii să capete un nivel adecvat de cunoştinţe generale şi în acelaşi timp să se califice într-o meserie care să le permită integrarea în societate.

Activităţile educative organizate urmăreau: încurajarea talentelor, formarea şi cimentarea trăsăturilor moral-civice, organizarea timpului liber, dezvoltarea spiritului de competiţie prin participarea la concursuri artistice şi sportive.

Începând cu data de 30.12.1972, după apariţia Decretului 545, unitatea se va numi Centrul de Reeducare Minori. Minorii din centru erau repartizaţi la următoarele forme de învăţământ :

  1. Școală generală:
  • Cursuri de zi;
  • Cursuri seral;
  • Cursuri fără frecvență.
  1. Școală profesională:
  • Profil mecanici auto;
  1. Cursuri de calificare, gradul I, pentru următoarele meserii:
  • lăcătuși mecanici de întreținere și reparații universale;
  • electricieni;
  • sudori electrici;

Prin Decretul de graţiere şi amnistie numărul 147 din 01.06.1977 toţi minorii sunt liberaţi, iar unităţile de reeducare sunt desfiinţate. Baza materială a Centrului de Reeducare Găeşti a rămas în conservare până în martie 1978, când prin Decretul nr.80 se reînfiinţează la Găeşti Şcoala Speciala de Muncă şi Reeducare a Minorilor, ce va funcţiona în conformitate cu Decretul 218/ 1977. Respectivul decret, declarat la acea vreme tranzitoriu va anula prevederile Codului Penal referitor la minoritate.

Şcoala avea, la vremea respectivă, o capacitate de 300 locuri pentru băieţi şi o secţie de fete cu peste 100 de locuri. În perioada executării măsurii educative, minorii aveau posibilitatea şi obligaţia să-şi continue studiile potrivit nivelului de şcolarizare şi să-şi însuşească o meserie prin opţiune, din cele existente la atelierele şcolii. Cadrele didactice au organizat şi dotat laboratoarele şcolii, acestea fiind dotate și utilate într-o concepţie originală şi concepute cu multe elemente de noutate didactică care le-a amplificat funcţionalitatea. Procesul de învăţământ s-a desfăşurat conform programelor şcolare din îmvățământul public, majoritatea minorilor însuşindu-şi cunoştinţele teoretice și practice predate.

În urma Decretului nr. 11/26.01.1988, SSMR Găeşti este desfiinţata, reînfiinţându-se la 15 septembrie 1988.

După evenimentele din decembrie 1989, şcoala va mai funcţiona conform decretului 218/1978 până la 1 octombrie 1992, când a fost abrogat prin Legea104/1992.

De atunci şi până în 06.12.2012, Centrul de Reeducare Găeşti a funcţionat în baza Decretului 545/1972, aici fiind internaţi minori cărora instanţa de judecată le-a aplicat măsura educativa a internării, conform prevederilor articolelor 104-106 cod penal.

A fost singurul Centru de Reeducare din ţară unde erau internaţi atât minori cât şi minore, cazaţi separat, dar desfăşurând o serie de activităţi educative, culturale și artistice în comun.

În perioada 2002–2003 în Centrul de Reeducare Găeşti au avut loc o serie de transformări, atât în sfera dotărilor materiale cât mai ales în partea de restructurare și readaptare a programelor de intervenţie educativă și socială.

Astfel, prin renovarea pavilionului s-au reorganizat  dormitoare pentru grupuri mici de minori (4-6) cu grup sanitar propriu, dotate cu mobilier adaptat vârstei şi sală de mese la fiecare etaj cu o capacitate de 30 – 50 locuri. Sala de sport a fost complet renovată fiind transformată într-o sală polivalentă unde se pot desfăşura atât activităţi sportive cât şi manifestări artistice, serbări şcolare, carnaval şi altele. A mai fost amenajat un și un teren de mini fotbal cu gazon şi cu instalaţie de iluminat în nocturnă. Şi secția pentru minore a beneficiat de modernizări şi dotări materiale, fiind în totalitate refăcută, împărţită în pavilion dormitoare şi pavilion de activităţi educative, recreative şi de şcolarizare.

În contextul reformei justiţiei penale din ţara noastră în cadrul Centrului de Reeducare Găeşti, prin ordinul ministrului justiţiei nr. 807/ 21.05.1997, se înfiinţează al doilea serviciu de probaţiune din ţară (primul fusese înfiinţat la Arad în luna martie). Acest serviciu experimental îşi propunea  următoarele obiective operaţionale:

1.  Supravegherea executării sancţiunilor neprivative de liberate aplicate minorilor din judeţele Argeş şi Dâmboviţa;

2.     Întocmirea rapoartelor psiho-comportamentale la solicitarea instanţelor de judecată;

3.     Intervenţii psiho-sociale specializate pentru minorii internaţi în centrul de reeducare sau pentru cei care instanţa a dispus o sancţiune alternativă;

Din decembrie 2012, prin H.G. nr. 1155/ 06.12.2012, instituţia a fost transformată în penitenciar, prin reorganizarea Centrului de Reeducare Găeşti.


Penitenciarul Gaesti

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.