Astăzi 18-11-2019 sunt: 435 persoane private de libertate

Concursuri finalizate

08.06.2018 – Concurs de ocupare a 59 posturi de ofițer în domeniul economico-administrativ

Rezultate finale: ofiţer (economist)

Rezultate soluţionare contestaţii:  ofiter (economist)ofiţer (economist) – completare

Rezultate probă scrisă: ofiţer (economist)

Rezultate probă calculator: ofiter (economist)

Planificare probă calculator: ofiter (economist)

Rezultate probă interviu: ofiter (economist)

Planificare probă interviu: ofiţer (economist)

Calendar estimativ:ofiţer (economist)

Rezultate verificare dosare concurs : Penit. Focşani

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu fişa medicală/adeverinţa medicală şi taxa de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale):Penit. Focşani

Planificare testare psihologică: 25.07

Anuntul de concurs
03.09.2018 – Concurs de ocupare a 17 posturi vacante de conducere din sectorul medical, din unităţile penitenciare

Anunţul de concurs

  • Anexa 1  – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
  • Anexa 2  – Cerinţe specifice, bibliografie, tematică şi probe de concurs
11.07.2018 – Concurs de ocupare a 12 posturi de ofiţer din sectoarele tehnologia informaţiei şi comunicaţii, prevenirea criminalităţii şi terorismului, juridic, din unităţile penitenciare

Rezultate finale: ofiţer (tehnologia informaţiei),

Rezultate proba scrisă: ofiţer (tehnologia informaţiei),

Rezultate probă practică: ofițer (tehnologia informației)

Rezultate probă interviu: ofiţer (tehnologia informaţiei)

Planificare interviu: ofițer (tehnologia informației)

Calendar concurs: ofițer (tehnologia informației),

Rezultate verificare dosare concurs: Penit. Focșani

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu fişa medicală/adeverinţa medicală şi taxa de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale) : Penit. Focşani

Rezultate testare psihologică:Penit. Focşani

Planificare testare psihologică: 30.08.2018 IT

Anunţul de concurs

  • Anexa 1 – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
  • Anexa 2  – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs
  • Anexa 3  – Unităţile organizatoare
02.07.2018 – Concurs de ocupare din sursă internă a 24 posturi de conducere din domeniul reintegrare socială, din unităţile penitenciare

Rezultate finale: şef serviciu (educaţie)

Rezultate soluţionare contestaţii: şef serviciu (educaţie)

Rezultate probă scrisă: şef serviciu/birou (educaţie)

Rezultate probă calculator: şef serviciu/birou (educaţie)

Planificare probă calculator:șef serviciu/birou (educație)

Rezultate probă interviu: șef serviciu/birou (educație)

Planificare probă interviu: şef serviciu/birou (educaţie)

Calendar estimativ: şef serviciu/birou (educaţie)

Rezultate verificare dosare concurs : Penit. Focşani

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu adeverinţa medicală în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale):serviciu/birou educaţie – afişat în 05.09.2018

Planificare testare psihologică: 13.08.2018

14.05.2018 – Concurs de ocupare din sursă internă a 52 posturi de conducere din domeniul economico-administrativ pentru unităţile penitenciare

Rezultate finale: şef birou (producţie)

Rezultate soluţionare contestaţii: șef birou (producție)

Rezultate probă scrisă: şef birou (producţie)

Rezultate probă calculator: şef birou (producţie)

Planificare probă calculator: şef birou (producţie)

Rezultate interviu: şef birou (producţie)

Planificare interviu: şef birou (producţie)

Calendar estimativ: şef birou (producţie)

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu adeverinţa medicală în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale):  șef birou producție– afișat 24.07.2018

Rezultate testare psihologică : șef birou producție

Planificare testare psihologică:  21.06.2018, 04.07.2018

Anunţul de concurs

 

26.06.2018
Concurs de ocupare din sursă internă a 26 posturi de conducere din domeniul medical, din unităţile penitenciare

Concurs sursă internă de ocupare a unei funcții de șef birou resurse umane și formare profesională

25.07.2017

Planificare testare psihologică:  șef birou resurse umane și formare profesională

Proces verbal selectie dosare

Calendar estimativ sef birou RUFP

Planificare-interviu-sef-BRUFP

PV rezultate interviu sef birou RUFP

PV rezultat proba calculator

PV proba scrisa sef birou RUFP

Proces-verbal-finale-sef-RU

 

 

Concurs de ocupare a unui post de ofițer protecția muncii și a mediului si un post de  agent tehnic – centrală termică 

Erată

26.07.2017

Planificare testare psihologică: ofițer protecția muncii, agent tehnic fochist 

Rezultate inițiale testare psihologică: ofițer protecția munciiagent tehnic fochist

Rezultate finale testare psihologică: ofițer protecția muncii agent tehnic fochist

Proces verbal selecție dosare: agent tehnic fochist, ofiter SSM

Calendarul estimativ al derulării probelor: agent tehnic fochist, ofițer SSM

Planificare probă interviu: agent tehnic fochist, ofițer SSM

Rezultat probă interviu: agent tehnic fochistofițer SSM

Rezultat probă calculator: ofițer SSM

Rezultat proba scrisa: ofițer SSM

Rezultat solutionare contestatii: ofțer SSM

Rezultate finale: Ofiter SSM

Concurs de ocupare a 2 posturi de ofițer și 2 posturi de agenți

13.07.2017

Planificare testare psihologică: ofițer educație, ofițer psiholog, agent resurse umane, agent  conducator  auto 

Rezultate initiale testare psihologică:  ofițer educație, ofițer psihologagent resurse umane, agent conducător auto

Rezultate finale testare psihologică: ofițer educație, ofițer psiholog,  agent resurse umane, agent conducător auto

Proces verbal selecție dosare:  agent resurse umane, agent  conducător auto ofiter psiholog – reintegrare sociala, ofiter educatie,

Calendar estimativ: ofiter psiholog-reintegrare sociala, ofiter educatie, agent conducător auto,

agent operativ (resurse umane),

Planificare interviu: ofiter psiholog-reintegrare sociala, ofiter educatie, agent conducător auto,

agent operativ (resurse umane)

Rezultate interviu: ofiter psiholog-reintegrare sociala, ofițer educație, agent conducător auto,

agent operativ (resurse umane)

Planificare probă calculator: ofiter psiholog-reintegrare socială, ofițer educație, agent operativ (resurse umane)

Rezultate probă calculator: ofiter psiholog-reintegrare sociala, ofițer educație, agent operativ (resurse umane)

Planificare probă scrisă: ofiter psiholog-reintegrare sociala, ofițer educație, agent conducător auto, agent operativ (resurse umane)

Rezultate probă scrisă: ofiter psiholog-reintegrare socială, ofiter educație, agent conducător auto, agent operativ (resurse umane)

Rezultate soluționare contestații: ofițer educație

Rezultate finale probă scrisă: ofiter psiholog-reintegrare socială, ofițer educație, agent tehnic (conducător auto), agent operativ (resurse umane)

Concurs sursă externă de ocupare a unei funcții de șef serviciu logistică

12.07.2017

Planificare testare psihologică 

Proces verbal selecție dosare:  șef serviciu logistică

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi în sectorul economico-administrativ

12.06.2017

Erată

Planificare evaluare psihologică din data de 14.07.2017 – agent conducător auto și agent electromecanic

Rezultate evaluare psihologică din data de 14.07.2017 și 31.07.2017

Planificare evaluare psihologică din data de 20.07.2017 – ofițer economist

Rezultate evaluare psihologică din data de 20.07.2017

Planificare evaluare psihologica din data de 31.07.2017 – agent conducator auto

Rezultate finale evaluare psihologica : agent electromecanic si conducator auto, ofiter economist

Proces verbal selecție dosare: ofițer economist, conducător auto agent electromecanic

Calendar estimativ: agent electromecanic, conducător auto,   ofițer economist,  

Planificare probă interviu: agent electromecanic,  conducător autoofițer economist, 

Rezultate probă interviu: ofițer economist ; agent electromecanic;conducator auto;

Planificare probă calculator: ofițer  economist; agent electromecanic;

Rezultate probă calculator:  ofițer economist; agent electromecanic;

Planificare probă scrisă: ofițer economist; conducator auto; agent electromecanic;

Rezultate probă scrisă: conducător auto,  ofițer economist, agent electromecanicRezultate soluționare contestații: conducător auto

Erată 

Rezultate finale probă scrisă: ofițer economist, agent electromecanic, conducător auto

Concurs pentru ocuparea unor posturi în sectorul economico-administrativ (agent casier, agent tehnic – centrala termică)

10.04.2017

Anexă – centre de concurs

Planificare evaluare psihologică din data de 30.05.2017

Rezultate evaluare psihologică din data de 30.05.2017

Rezultate finale evaluare psihologică din data de 30-05-2017

Proces verbal selecție dosare agent tehnic – centrala termica

Proces verbal selecție dosare agent casier

Calendar estimativ: agent casier, agent  tehnic – centrală termică

Planificare proba interviu: agent casier, agent tehnic – centrală termică

Rezultate proba interviu : agent casier; agent tehnic – centrala termica;

Planificare proba calculator: agent casier

Rezultate proba calculator: agent  casier

Planificare proba scrisă: agent casier

Rezultate proba scrisă: agent casier

Rezultate finale:  agent casier  

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent conducător-auto

10.04.2017

Anexă – centre de concurs

Planificare evaluare psihologică din data de 30.05.2017

Rezultate evaluare psihologică din data de 30.05.2017

Rezultate finale evaluare psihologică din data de  30.05.2017

Proces verbal selecție dosare agent conducator auto

Calendar estimativ

Rezultate probă interviu

Rezultate probă scrisă

Rezultate  finale probă scrisă

Concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de agent operativ (femei) în sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar

02.05.2017

Planificare evaluare psihologică din data de 09.06.2017

Rezultate evaluare psihologică din data de 09.06.2017

Rezultate finale evaluare psihologică din data de 09.06.2017

Proces verbal selectie dosare operativ femei 5 posturi din data de 04.08.2017

Calendar estimativ

Planificare probă interviu  

Rezultate proba interviu agent operativ (femei) 5 posturi.

Planificare proba sportiva agent operativ (femei) 5 posturi.

Rezultate probă sportivă 

Planificare probă calculator 

Rezultate probă calculator

Planificare probă scrisă

Rezultate probă scrisă

Rezultate contestații 

Rezultate finale probă scrisă

Concurs pentru ocuparea unor posturi in sectorul economico-administrativ

27.12.2016

 Planificare estimativă pentru evaluare psihologică 

Planificare evaluare psihologică din data de 01.03.2017 

Rezultate evaluare psihologică din data de 01.03.2017

Planificare evaluare psihologică 13.03.2017 – ofițer economist și ofițer protecția muncii și a mediului

Rezultate finale evaluare psihologică din data de 01.03.2017

Rezultate evaluare psihologică din 13.03.2017 – ofițer economist și ofițer protecția muncii și a mediului

Rezultate finale evaluare psihologică din 13.03.2017 – ofițer economist și ofițer protecția muncii și a mediului

Calendar estimativ: agent contabil; magaziner; agronom; tâmplar; ofițer economist; ofițer S.S.M.

Selectare dosare: agent contabilmagazineragronomtâmplarconducător autoagent tehnic – centrală termică; ofițer economist; ofițer S.S.M.

Planificare interviu: agent contabil; magaziner; agronom; tâmplar; ofițer economist; ofițer S.S.M.

Rezultate probă interviu: agent contabil; agronom; magaziner; tâmplar;  ofiter economist; ofițer S.S.M.

Planificare probă calculator: agent contabil; agronom; magaziner; tâmplar;ofițer economist ; ofițer S.S.M

Rezultate probă calculator: agent contabil; agronom; magaziner; tâmplar; ofițer economist; ofițer S.S.M.

Planificare probă scrisă: agent contabil; agronom; magaziner; tâmplar; ofițer economist; ofițer S.S.M.

                – Erată: tâmplar

Rezultate probă scrisă: agent contabil; agronom; magaziner; tâmplar; ofițer economist; ofițer S.S.M.

Rezultate soluționare contestații: agent contabil; magaziner ; ofiter SSM

Rezultate finale: agent contabil; agronom; magaziner; tâmplar;  ofițer economist ; ofiter S.S.M.

Concurs pentru ocuparea a 15 posturi vacante de  agent operativ (bărbați) în sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar

22.11.2016

Planificare estimativă pentru evaluare psihologică

Planificare evaluare psihologică pentru ziua de luni 13.02.2017

Planificare evaluare psihologică pentru ziua de marți 14.02.2017

Rezultatele pentru evaluarea psihologica din perioada 13-14.02.2017

Rezultate finale pentru evaluarea psihologică din perioada 13-14.02.2017

Calendar estimativ concurs ocupare 15 posturi vacante agent operativ

Proces-verbal de selectare a dosarelor de concurs

Planificare probă interviu

Rezultate probă interviu

Rezultate proba sportiva – concurs ocupare 15 posturi vacante agent operativ

Planificare proba calculator – concurs ocupare 15 posturi vacante agent operativ

Proces-verbal rezultate proba de verificare a abilitatilor de utilizare a calculatorului

Planificare proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice

Proces-verbal rezultate proba scrisă de verificare a cunoștințelor toretice

Proces-verbal de soluționare contestații la proba scrisă

Proces-verbal rezultate finale probă scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice

 

← Către pagina principală

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.