Astăzi 18-11-2019 sunt: 435 persoane private de libertate

Concursuri in curs de derulare

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

26.11.2018 – Concurs de ocupare a 38 posturi de ofiţer evidenţă deţinuţi

Planificare probă interviuPlanificare probă interviu – modificată

Calendar estimativ derulare probe concursCalendar estimativ derulare probe concurs – modificat

Rezultate verificare dosare candidat: Penit. Focşani

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu fişa medicală/adeverinţa medicală şi taxa de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale):  Penit. FocşaniRezultate testare psihologică: Penit. FocşaniPlanificări testare psihologică : 15.01.2019 – Focșani și Pelendava

  • Anexa 1  – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
  • Anexa 2 – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs
23.10.2018 – Concurs de ocupare a 123 posturi de executie (ofiter + agent) din sectorul economico-administrativ, din unitatile penitenciare

Calendar estimativ:

Verificare dosare candidat:

ofiţer (inginer agronom): Penit. Focşani

agent (responsabil economic): Penit. Focşani

agent (fochist): Penit. Focşani

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu fişa medicală/adeverinţa medicală şi taxa de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale):

ofiţer (inginer agronom):  Penit. Focşani

agent (responsabil economic):  Penit. Focşani

agent (fochist):  Penit. Focşani

Planificare testare psihologică: 04.12.05.12.

  • Anexa 1 – Repartizarea posturilor pe unităţi penitenciare
  • Anexa 2 – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs
  • Anexa 3 – Unităţile organizatoare
02.07.2018 – Concurs de ocupare din sursă internă a 145 posturi de conducere din domeniul operativ, din unităţile penitenciare

Rezultate finale: şef serviciu (regim penitenciar),

Rezultate soluţionare contestaţii: şef tură,

Rezultate probă scrisă: șef serviciu (regim penitenciar)şef tură

Rezultate probă calculator: şef serviciu (regim penitenciar)șef tură

Planificare probă calculator: șef serviciu (regim penitenciar)şef tură

Rezultate probă interviu: șef serviciu (regim penitenciar), şef tură

Planificare probă interviu: sef serviciu (regim penitenciar), sef tură

Calendar estimativ:  sef serviciu (regim penitenciar), șef tură,  revenire calendar estimativ concurs șef tură

Rezultate verificare dosare concurs : Penit. Focşani

Rezultate testare psihologică: șef serviciu regim penitenciar , şef tură – afişate în 18.12.2018

Sef serviciu Regim:  30.08.2018

Seftură:  26.09.201827.09.201828.09.201801.10.201802.10.201808.10.201809.10.201810.10.201811.10.201812.10.2018,

 

← Către pagina principală

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.