Astăzi 21-01-2020 sunt: 350 persoane private de libertate

Penitenciarul Deva

Penitenciarul Deva
Scurt Istoric

Primul loc de ispăşire a pedepselor cu închisoarea pomenit în istorie la Deva, este legat de construcţia cetăţii feudale pe un deal de origine vulcanică , din partea de miazănoapte a oraşului, unde în subsolurile acesteia, se aflau carcere amenajate după uzanţele timpului.(sec.XIII)

Odată cu trecerea vremii a apărut o nouă locaţie destinată întemniţării condamnaţilor aflată în cartierul estic al localităţii. (sec.al XVIII-lea)

Dezvoltarea din perspectivă numerică a populaţiei cât şi extinderea urbanistică a oraşului iniţiată la sfârşitul secolului al XIX-lea şi accentuată la începutul secolului al XX-lea a impus construirea unei alte închisori, moderne pentru acele timpuri (1909), edificiu inclus în chip fericit, împreună cu Palatul de Justiţie şi sediul Prefecturii judeţului (1890) într-un remarcabil ansamblu arhitectonic situat în centrul administrativ al localităţii.

După anul l965, prin schimbarea destinaţiei imobilului închisorii în cel de sediu al Arhivelor Statului-Filiala Judeţului Hunedoara şi mai ales prin strămutarea Penitenciarului Zlatna-Alba Iulia la Deva, s-a impus necesitatea amenajării unui nou aşezământ penitenciar corespunzător noilor condiţii de detenţie.

Construcţia actuală a penitenciarului, iniţial sub formă de colonie penitenciară de muncă, situată pe şoseaua ce leagă municipiile Deva şi Hunedoara, a fost definitivată la data de 01.10.1971 şi avea la vremea aceea două secţii: una la Bârcea Mare şi alta la Mintia.

Sase ani mai târziu, la data de 01.08.1977, penitenciarul a fost desfiinţat şi apoi reînfiinţat după trei ani, la 01 martie 1980, pe acelaşi amplasament.

In prezent, Penitenciarul Bârcea Mare (Deva) funcţionează ca o unitate de executare a pedepselor privative de libertate cu regim semideschis şi deschis, pentru bărbaţi majori.


 


On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.