Astăzi 17-09-2019 sunt: 671 persoane private de libertate

Documente utile

  • Model cerere tip – conform Legii 544/2001

ANEXA 1 la normele metodologice

 

CERERE-TIP

– model –

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Data ………………………………….

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………….,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): ……………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………… .

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): ………………….. .

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

……………………

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului …………………………………..

Adresa …………………………

Profesia (opţional) ……………..

Telefon (opţional) ………………

Fax (opţional) ………………….

 

 

  • Model reclamație administrativă 1 – conform Legii 544/2001

ANEXA 2a) la normele metodologice

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

– model –

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………….,

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. …………. din data de ………………… am primit un răspuns negativ, la data de ……………………………….., într-o scrisoare semnată de ………………………………………………………

(completaţi numele respectivului funcţionar)

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: …………………………………..

…………………………………………………………………….

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

………………………..

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului …………………………………..

Adresa …………………………

Telefon ………………………..

Fax ……………………………

  • Model reclamație administrativă 2 – conform Legii 544/2001

ANEXA 2b) la normele metodologice

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)

– model –

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Data ………………………………….

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………….,

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. …………. din data de ………………… nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ……………………………..

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: …………………………………..

…………………………………………………………………….

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

………………………..

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului …………………………………..

Adresa …………………………

Telefon ………………………..

Fax ……………………………

← Către pagina principală

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii